Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

31.01.2022 / Læsetid: 11 min

Pension for begyndere

SuneInvesteringsøkonom

Pension kan være svært og du kan få brug for hjælp. Vær ikke en af dem, der ikke får styr på det af den grund. Pension for begyndere? Start her.

Indhold

For at blive klogere på pensioner skal vi igennem en del forskelligt. Du springer bare foran, hvis du skulle have lyst til det.

Vi starter ud med det mest åbenlyse spørgsmål, hvad er en pension?

Hvad er en pension?

En pension er basalt set en form for opsparing. Formålet med pensionen er at give dig mulighed for at gå fra arbejdsmarkedet, så resten af livet ikke skal bruges 8-16 på kontoret.

Den dag du går på pension, tager pensionsopsparingen over for arbejdet i forhold til at give dig en indkomst at leve for. Dine opsparede og investerede midler i pensionen arbejder ganske enkelt for dig, så du kan nyde det, der også kaldes den tredje alder.

En pension er en relativt ny ting. Det meste af menneskets historie har vi arbejdet fra vugge til grav. Det forklarer måske meget godt, hvorfor en pension er vigtig.

En pension sikrer dig, at der også er plads til sjov og ballade, når du bliver ældre.

Hvorfor er en pension vigtig?

Hvis du gerne vil sikre dig, at du ikke er tvunget til at arbejde resten af livet, er det en god idé at få opbygget en god pension.

Er du begynder, kan du passende starte med en gratis investeringsplan.

Der findes i dag det, der kaldes en folkepension. Det er en pension betalt af staten, men den giver dig ikke et liv i sus og dus. Skal du klare den kun på en folkepension, skal livremmen i dén grad strammes ind.

Det er jo heller ikke til at sige, om folkepensionen findes til den tid, du skal på pension. At sætte alt din lid til den ordning er lidt risikikabelt.

Derfor er det en god idé at undersøge nærmere, hvilke andre muligheder du har.

De fire pensionstyper

Der findes fire pensionstyper i Danmark, foruden folkepensionen.

 • Ratepension
 • Livrente
 • Aldersopsparing
 • Kapitalpension

Det gør selvfølgelig alt det her med pensions lidt sværere, at der ligefrem er fire pensionstyper at vælge imellem. Især, hvis du er begynder og alt det her med pension er helt nyt.

Men fat mod, det er faktisk ikke så kompliceret, når alt kommer til alt.

Ratepension

Ratepensionen vil for mange vil være den primære pensionsopsparing. I 2023 må du indbetale op til 60.900 kr. på en ratepension og få skattefradrag. Der er skattefradrag ved indbetalinger, hvilket bl.a. betyder, at den kan bruges til at undgå topskat, hvis du tjener lidt over grænsen.

Det smarte ved en ratepension er, at du får et beløb udbetalt hver måned i en årrække. Indbetalingerne kan trækkes fra i skat, så du bliver belønnet nu og her ved spare op til din pension selv.

Livrente

Livrente er en udbredt pensionsform for arbejdsmarkedspensioner - især for offentligt ansatte. Med en livrente vil du ved pensionstid få udbetalt et fast beløb hver måned - alle dine år på pension. NORD.investments tilbyder på nuværende tidspunkt ikke investeringer via livrenteordninger.

Aldersopsparing

En aldersopsparing kan fungere som et rigtig fint supplement til anden pensionsopsparing. Der kan kun indbetales op til 8.800 kr. om året (2023) (dog op til 56.900 kr. om året (2023), hvis du har under 7 år til folkepensionsalderen). Det gør det svært at se aldersopsparingen som andet end et supplement til anden pensionsopsparing.

Det smarte ved en aldersopsparing er, at hele beløbet kan udbetales på én gang og da der ingen skattefradrag er ved indbetaling, skal der ikke betales skat ved udbetalingen.

En aldersopsparing er derfor en rigtig god pension at have som supplement til din ratepension.

Kapitalpension

Kapitalpensioner kan ikke længere oprettes og der kan desuden heller ikke indbetales yderligere på dem. De er derfor kun relevante for dem, der allerede har en.

 • Du kan dog sagtens flytte din kapitalpensionsordning til NORD.

Skal du vælge én af pensionstyperne, er ratepensionen et rigtig godt valg. Den kan eventuelt suppleres med en aldersopsparing. På den måde har du både en pension, der betaler dig et beløb hver måned, i form af ratepensionen, og en pension der kan give et stort engangsbeløb, når din pensionisttilværelse starter.

Vi går videre til det lidt mere praktiske med at investere.

De fire pensionstyper kan noget forskelligt hver især. Kombinationen af en ratepension og en aldersopsparing er et godt makkerpar.

Din pension starter med din risikoprofil

De fleste begyndere, hvad end det gælder investering generelt eller specifikt pension, glemmer de første vigtige skridt på vejen til at danne en reel strategi og hopper direkte til at købe enkeltaktier.

 • Lad være med at være en af dem!

Det er lidt de samme, der også bliver bekymrede, når aktiemarkederne falder.

Enhver god investering, også når det gælder pension for begyndere, starter med din risikoprofil.

Det kan være utrolig svært at finde frem til din risikoprofil på egen hånd. Derfor tilbyder vi hos NORD.investments en gratis investeringsplan.

Investeringsplanen består af 12 spørgsmål, som hjælper dig til at forholde dig til din tidshorisont, din risikotolerance og din risikoevne.

På baggrund af dine svar danner investeringsrobotten din risikoprofil.

Risikoprofilen fortæller dig noget om, hvordan du bør investere, så investeringerne matcher lige netop dig, din situation og dit temperament.

Lad os kigge lidt på det med tidshorisonten for at forstå, hvad der er på spil.

Din tidshorisont

Din tidshorisont er et af de parametre, der skal være med til at danne grundlag for, hvordan de forskellige aktiver, aktier, ejendom og obligationer fordeles i porteføljen.

Aktiverne vender vi tilbage til.

Afhængigt af, hvor lang tid der går, før du skal bruge de penge, du investerer, kan du tåle forskellige grader af risiko i din portefølje.

Hvis du er 25 år gammel og lige har landet dit første voksenjob efter endt uddannelse, er der meget lang tid til, at du skal på pension. Det betyder, at du kan tåle at tage meget mere risiko i dine investeringer.

Er du 65 år gammel og planlægger at gå på pension om 5 år, har du en meget kortere tidshorisont, hvilket betyder, at du ikke kan tåle at tage lige så meget risiko.

Grunden hertil er, at investering og risiko hænger uløseligt sammen og det samme gør risiko og afkast. Jo højere risiko du tager, jo højere er det potentielle afkast.

Aktiemarkedet er bare ret volatilt, så på den korte bane kan det gå ned, lige så vel, som det kan gå op. Står du overfor at skulle bruge pengene indenfor en kortere årrække er det derfor ikke sikkert, at du kan klare at tage så meget risiko. Hvad nu, hvis markedet er nede i en bølgedal på det tidspunkt, hvor du skal bruge pengene?

Det problem står du ikke overfor, hvis du er ung og der er mange år til, at du skal på pension.

Din investeringsportefølje

Vi har været lidt omkring det, men når du kender din risikoprofil, er det på tide at få startet din investeringsportefølje. Dine investeringer skal baseres på din risikoprofil, så derfor er den det første skridt.

Selve din investeringsportefølje kan så bygges op af tre overordnede aktiver.

 • Aktier
 • Obligationer
 • Ejendom

Et aktiv er et fancy finansord for en overordnet type af investering.

Groft sagt har de tre forskellige aktiver hver deres rolle i porteføljen. Lad os kigge på dem hver for sig.

Vil du endnu mere i dybden med investering, så læs vores indlæg om investering for begyndere.

Aktier

En aktie er en andel i en virksomhed. Ejer du aktier i en virksomhed, er du medejer af virksomheden.

Aktiernes primære formål i din investeringsportefølje er at give dig et godt afkast.

Det er umuligt at spå om eller gætte på, hvilke aktier, der kommer til at klare sig bedst i fremtiden og derfor giver det absolut mest mening bare at købe dem alle sammen.

Det gøres ved at købe indeksfonde, hvoraf ETF'er er de absolut billigste.

En ETF kan indeholde hundredevis, sågår tusindevis af aktier. Det gør det nemt for dig at få en stor spredning på din investering.

Denne strategi kaldes også for passiv investering og det er en ægte vinderstrategi.

Aktier bør være en stor del af enhver begynders pensionsportefølje.

Obligationer

En obligation er en form for lån og der findes tre overordnede typer af dem.

 • Statsobligationer
 • Virksomhedsobligationer
 • Realkreditobligationer

Statsobligationer er lån til en stat, virksomhedsobligationer er lån til en virksomhed og realkreditobligationer er lån til ejendom.

Obligationernes primære formål i din pensionsportefølje er at sænke og sprede risikoen.

Både statsobligationer og virksomhedsobligationer er nemme at købe i form af ETF'er og derfor også nemme at få en god og sund spredning på.

Det forholder sig lidt anderledes med realkreditobligationer og derfor kan ejendom inkluderes i porteføljen på en anden måde.

Ejendom

Investering i ejendom er nok den form for investering, de fleste begyndere intuitivt bedst forstår.

Formålet med investering i ejendom er at skabe yderligere diversificering. Du spreder ganske enkelt dine investeringer mere.

Den nemmeste og billigste måde at investere i ejendom med en tilpas stor spredning er via en REIT, Real Estate Investment Trust.

Basalt set er en REIT at sammenligne med en ETF, der er bare tale om ejendomsinvestering i stedet.

Ejendom er en klassisk investering og finder vej til mange pensioner.

Automatisk nedtrapning

Som du måske har kunnet fornemme i forhold til aspekterne om risiko og din tidshorisont, så kan de ændre sig over tid.

Din risikoprofil er ikke den samme, når du er i 20'erne, som når du er i 60'erne. Derfor kan automatisk nedtrapning være en god idé.

Nedtrapning går ud på at sænke risikoen i trin over tid.

Det kunne eksempelvis være at sænke andelen af aktier med 15% i en række intervaller før, under og lige efter pensionstidspunktet.

Det er netop det, vi tilbyder hos NORD.investments. Vi kan gøre det automatisk for dig, så du ikke skal bekymre dig om at huske på det eller eksekvere det i praksis.

Du kan altid starte med en gratis investeringsplan.

Her kan du se et bud på en strategi for mig, der er 35 år gammel og derfor sandsynligvis har 38 år til, at jeg kan gå på pension.

Automatisk nedtrapning er smart for dig, fordi din portefølje helt af sig selv tilpasser sig din pensionsalder.

Af billedet fremgår det, hvordan mængden af aktier nedbringes i trin over tid og derfor, hvordan den samlede risiko i porteføljen mindskes i takt med, at min risikoprofil ændrer sig.

Skat og pension for begyndere

Som vi var inde på i afsnittet om de forskellige pensionstyper, kan indbetalinger til en ratepension i nogen grad trækkes fra i skat, hvorimod dette ikke er muligt med en aldersopsparing.

Der skal dog, uanset hvad, løbende betales skat af afkastet hvert år.  Når det gælder pensioner, er der tale om PAL-skat.

PAL-skatten lyder på 15,3% og betales efter lagerprincippet, også kaldes lagerbeskatning.

Med lagerbeskatning betales der skat af afkastet hvert år. Det er ligemeget, om der er solgt nogle aktier, værdipapirer eller andet på depotet.

Skatten skal betales medio januar, som oftest d. 15. januar og kan enten dækkes af en ny indbetaling til din pension eller ved at sælge lidt ud af porteføljen.

Eksempel på lagerbeskatning

Vi antager, at du i starten af 2022 har indbetalt 50.000 kr. til en ratepension. Når året er omme, er investeringen vokset til 60.000 kr.

Godt gået. Det er et afkast på 10.000 kr. svarende til 20%.

Grundet PAL-skatten skal du betale 15.3% i skat af de 10.000 kr. du havde i afkast for 2022. Det svarer til 1.530 kr. som trækkes i midten af januar 2023.

Klatpensioner

En klatpension er en pensionsordning fra en tidligere arbejdsgiver, der ikke længere indbetales på. Dem har danskerne mange af.

Når du skifter arbejde, har du muligheden for at rykke din pensionsordning med over i den pensionsordning, din nye arbejdsgiver anvender.

Det er der mange, der ikke får gjort og derfor ender de med op til flere forskellige klatpensioner over tid.

Problemet er, at der ofte er nogle minimumsomkostninger forbundet med hver ordning. Alle de forskellige omkostninger fra hver klatpension løber hurtigt op.

Faktisk risikerer du, at dine forskellige klatpensioner bliver ædt op af omkostninger og gebyrer.

Derfor er det en rigtig god idé at få samlet så mange af dine pensioner som muligt, så du minimerer omkostningerne.

Klatpensioner er ikke en god ting og danskerne har desværre alt for mange af dem. Det gælder både begyndere og alle andre.

Sparer du nok op til pension?

Et helt centralt spørgsmål, når det kommer til din pension, er, om du sparer nok op.

For, hvordan skal du kunne svare på det?

En tommelfingerregel i pensionsbranchen er, at du skal have udbetalt 60% - 80% af din nuværende løn.

Her bliver der dog ikke taget specifikt højde for dig og vi kan alle sammen være meget forskellige i forhold til forbrug. Nogle er i stand til at leve lykkeligt på en sten, måske endda blot af kærlighed og kildevand. Andre har behov for at rejse og opleve en helt masse.

Det svære er så at finde ud af, hvorvidt det du indbetaler i dag, kan dække det fremtidige behov. Men der findes et lille simpelt værktøj, der kan pege dig i den rigtige retning.

Brug pensionsmaaler.dk til at danne dig et overblik over, om du sparer nok op.

Få et overblik med pensionsinfo

Du kan altid danne dig et godt overblik over din(e) pension(er) med pensionsinfo.dk.

Det er en side, der integrerer pensionsordninger fra de fleste udbydere.

Hos NORD.investments har vi bygget en integration til pensionsinfo, som betyder, at du nemt og helt automatisk kan se, om der er nogle klatpensioner, du kan flytte til NORD.investments i stedet og få din pension forvaltet til lave omkostninger og med et højt afkast.

Når du får din gratis investeringsplan, kan du vælge, at det skal gælde en pension og så kan du bede systemet hente dit pensionsoverblik fra pensionsinfo.

På den måde får du hjælp til at undersøge, om du har nogle pensionsordninger liggende og flyde til høje omkostninger.

Start din pension med en gratis investeringsplan

Vi er ved at nå til vejs ende med pension for begyndere og jeg håber, at du føler dig bedre klædt på til at få sat godt gang i din pension.

Det kan også bare være, at du er blevet lidt klogere på, hvad en pension er, hvad det går ud på og at du faktisk har meget godt styr på det.

Uanset hvad, så gælder det med pension, som med alt andet investering, at lave omkostninger og stor passiv spredning er en vinderstrategi uden lige.

Begge dele får du hos NORD.investments og du kan altid starte med en gratis investeringsplan og se, hvad vi kan tilbyde dig.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.