Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

25.03.2020 / Læsetid: 3 min

DERFOR SKABER OBLIGATIONER DEN RIGTIGE BALANCE I DINE INVESTERINGER


obligationer

Obligationer og aktier er de to mest benyttede investeringstyper. Det er afgjort to vidt forskellige værdipapirer, men hvad er bedst? Er det alene at eje aktier, obligationer eller måske en kombination af begge investeringstyper, der skaber den optimale balance i din portefølje?

Hovedpointer:

  • Obligationen er et lån, hvor udstederen typisk er en stat, en virksomhed eller et realkreditinstitut.
  • Når aktiemarkedet faldet, vil obligationer modsat ofte stige.
  • Ved et fald i aktiemarkedet indhenter en portefølje med både aktier og obligationer som regel hurtigere det tabte.

Aktier vs. obligationer

Aktier

Når du køber aktier, køber du en andel af en virksomhed. Når du ejer en aktie, kan du opnå et afkast. Der findes to typer af afkast. Det ene afkast består af udbyttebetalinger, og det andet består af kursgevinster. Det er dog langt fra alle virksomheder, der udlodder udbytter til aktionærerne. Størstedelen af afkastet på aktier opnås som regel via kursgevinster. Der er dog aldrig nogen garanti for kursgevinst eller afkast når du investerer i et enkelt aktie. Der er altid risici forbundet med investering.

Obligationer

Obligationer er en helt anden type af investering, hvor du låner penge til udstederen mod en rentebetaling og/eller en kursgevinst. Obligationen er derfor et lån, også kaldet gældsbrev. Udstederen er typisk en stat, en virksomhed eller et realkreditinstitut.

Når man investerer i obligationer, er der også andre risici end ved investering i aktier. Som investor har du blandt andet en kursrisiko og en udbyderrisiko at forholde dig til. Som investor skal du netop være opmærksom på udbyderrisikoen når du investerer i obligationer. Virksomheder kan gå konkurs såvel som stater kan gå bankerot.

Der er risici ved at investere i obligationer eller aktier. Hvis du kun køber én obligation eller én enkeltaktie, har du typisk påtaget dig en unødig høj risiko. Man kan dog ofte sænke sin risiko ved at sprede sin investering i mange forskellige aktieselskaber og obligationer. Det kan simpelt gøres eksempelvis via ETF'er.

Skab en balanceret portefølje med både aktier og obligationer

Det kan være en rigtig god idé at skabe balance i din portefølje ved at eje både aktier og obligationer. Det reducerer nemlig risikoen i din portefølje, da de to investeringstyper typisk agerer modsatrettet. Når aktier eksempelvis falder i kurs, vil obligationer ofte omvendt stige. Dermed er risikoen for tab langt mindre, hvis du opbygger en portefølje bestående af begge investeringstyper.

Den helt store fordel ved at have en balanceret portefølje med både aktier og obligationer er, at du nemmere indhenter det tabte efter et fald i aktiemarkedet. Lad os antage, at du har to porteføljer. En portefølje bestående kun af aktier og en med både aktier og obligationer. Lad os sige, at der sker et fald i aktiemarkedet. For at indhente det tabte vil det være sværest for porteføljen kun bestående af aktier. Porteføljen med både aktier og obligationer vil hurtigere indhente det tabte, under samme forhold. Derfor er obligationer et godt sikkerhedsnet i din portefølje.

Fordele ved at investere i obligationsbaserede ETF'er

Når du investerer i obligationsbaserede ETF’er, opnår du en række fordele.

Først og fremmest er det væsentligt billigere at investere passivt i obligationer via ETF'er end at købe obligationsbaserede investeringsforeninger, der er aktivt forvaltede.

Dernæst er risikoen ofte lavere når du investerer via ETF'er frem for enkeltaktier. Når du køber ETF'er får du en lille ejerandel i mange forskellige aktier eller obligationer. På den måde opnår du en høj spredning og dermed som udgangspunkt en lavere risiko end hvis du investerede i enkeltaktier.

Hos NORD.investments har du mulighed for at blive investeret i ETF'er - både de aktiebaserede- såvel som obligationsbaserede ETF'er. Hvis du synes, det lyder interessant, kan du få en gratis investeringsplan. På den måde får du et hurtigt overblik over dine muligheder som investor via NORD.investments. Få din egen investeringsplan her.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.