Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

25.03.2020 / Læsetid: 5 min

Derfor skaber obligationer den rigtige balance i dine investeringer

SuneInvesteringsøkonom

Obligationer går hånd i hånd med aktier om at skabe den rigtige balance i din investering. Uden dem er der risiko for, at du påtager dig for meget risiko.

HOVEDPOINTER:

  • Obligationen er et lån, hvor udstederen typisk er en stat, en virksomhed eller et realkreditinstitut.
  • Når aktiemarkedet falder, vil obligationer modsat ofte stige.
  • Ved et fald i aktiemarkedet indhenter en portefølje med både aktier og obligationer som regel hurtigere det tabte.

Indhold

Aktier hæver risikoen

Når du køber aktier, køber du en andel af en virksomhed. Når du ejer en aktie, kan du opnå et afkast.

Der findes to typer af afkast.

Det ene afkast består af udbyttebetalinger og det andet består af kursgevinster.

Det er dog langt fra alle virksomheder, der udlodder udbytter til aktionærerne.

Størstedelen af afkastet på aktier opnås som regel via kursgevinster. Der er dog aldrig nogen garanti for kursgevinst eller afkast når du investerer i en enkelt aktie.

Der er altid risici forbundet med investering.

Risikoen er større ved aktier end det er tilfældet med obligationer. Da risiko er et udtryk for potentielt afkast, såvel som det modsatte, giver aktierne i gennemsnit et større afkast end netop obligationerne.

Riding the rollercoaster
Der er lidt mere turbo på afkastet med aktierne, men med fart følger også en højere risiko.

Obligationer sænker risikoen

Obligationer er en helt anden type af investering, hvor du låner penge til udstederen mod en rentebetaling og/eller en kursgevinst.

Obligationen er derfor et lån, også kaldet et gældsbrev. Udstederen er typisk en stat, en virksomhed eller et realkreditinstitut.

Når du investerer i obligationer, er der også andre risici end ved investering i aktier. Som investor har du blandt andet en kursrisiko og en udbyderrisiko at forholde dig til. Som investor skal du netop være opmærksom på udbyderrisikoen når du investerer i obligationer.

Virksomheder kan gå konkurs såvel som stater kan gå bankerot.

Alt det til trods anses obligationer samlet set som en aktivklasse med en lavere risiko end aktier og derfor også et lavere potentielt afkast.

Der er risici ved at investere i obligationer og aktier. Hvis du kun køber én obligation eller én enkeltaktie, har du typisk påtaget dig en unødig høj risiko. Du kan dog ofte sænke din risiko ved at sprede din investering i mange forskellige aktieselskaber og obligationer.

Du skal sørge for den rette balance i din portefølje.

Skab en portefølje i balance

Det kan være en rigtig god idé at skabe balance i din portefølje ved at eje både aktier og obligationer. Det reducerer nemlig risikoen i din portefølje, da de to investeringstyper typisk agerer modsatrettet. Når aktier eksempelvis falder i kurs, vil obligationer ofte omvendt stige. Det kaldes for, at de er negativt korrelerede.

Dermed er risikoen for tab langt mindre, hvis du opbygger en portefølje bestående af begge investeringstyper.

Derfor er obligationer et godt sikkerhedsnet i din portefølje.

Obligationerne sænker det langsigtede afkast lidt, men til gengæld også risikoen. Fuld fart frem passer ikke til alle.

Vi er alle sammen lidt forskellige i forhold til vores risikotolerance og risikoevne. Det er de færreste, for hvem en portefølje bestående af 100% aktier er passende, lige så vel, som det er de færreste, en 100% obligationsbaseret portefølje giver mening for.

Hvilken fordeling der giver bedst mening for dig, kan du finde ud af ved at få en gratis investeringsportefølje.

Når det kommer til obligationerne, såvel som med aktierne, er spredning vigtigt og det kan simpelt gøres med en eller flere ETF'er.

Fordele ved at investere i obligationsbaserede ETF'er

Når du investerer i obligationsbaserede ETF’er, opnår du en række fordele.

Først og fremmest er det væsentligt billigere at investere passivt i obligationer via ETF'er end at købe obligationsbaserede investeringsforeninger, der er aktivt forvaltede.

Dernæst er risikoen ofte lavere, når du investerer via ETF'er frem for enkeltaktier eller enkelte obligationer selv. Når du køber ETF'er får du en lille ejerandel i mange forskellige aktier eller obligationer. På den måde opnår du en høj spredning og dermed som udgangspunkt en lavere risiko.

Hos NORD.investments har du mulighed for at blive investeret i ETF'er - både de aktiebaserede såvel som obligationsbaserede ETF'er.

Hvis du synes, det lyder interessant, kan du få en gratis investeringsplan. På den måde får du et hurtigt overblik over dine muligheder som investor via NORD.investments.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.