Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

11.08.2021 / Læsetid: 9 min

Investering for begyndere

SuneInvesteringsøkonom

Med investering for begyndere behøver du ikke at lede længere, hvis du vil i gang med livet som aktionær. Læs med og få en god start på livet som investor.

Hovedpointer

 • Investering er ikke opsparing og risiko er en nødvendighed for at få et afkast.
 • En portefølje er betegnelsen for dine samlede investeringer og de kan passende bestå af både aktier og obligationer.
 • Med passive fonde er det nemt og billigt at investere i tusindvis af aktier på én gang.

Indhold

Al begyndelse er svær og investering er ingen undtagelse. Lad os blive klogere på investering for begyndere ved at se på:

Vi starter ud med forskellen på investering og opsparing.

Investering er ikke opsparing

Først skal vi lige gøre én ting helt klart. Der er forskel på opsparing og investering.

Opsparing er at gemme penge, hvad end det er på en bankkonto eller i madrassen. Formålet er at have pengene klar til brug på et senere tidspunkt. Med en opsparing er du ikke interesseret i at påtage dig en nævneværdig risiko, fordi du vil være sikker på, at pengene er der, når du skal bruge dem. Med opsparing ønsker du at bevare din formue.

Med investering er vi som investorer nødt til at påtage os en risiko.

 • Ingen risiko, intet afkast.

Det er en grundpræmis ved investering. Vi skal dog kompenseres for at påtage os den risiko, hvad end den er lille eller stor. Der findes ikke nogen sikker investering, sådan er det bare.

Men du kan efterhånden få en pæn rente i banken og så gælder det om at finde den bedste opsparingskonto.

En anden ting at overveje er, om det giver mest mening at investere eller betale af på gæld.

Det betyder, at med investering er der tale om at øge mængden af penge modsat opsparing, der gik på at bevare den.

Formålet med investering er at få pengene til at vokse.

Formålet med investering er derfor ganske enkelt, at få vores samlede beholdning af penge til at vokse.

At få pengene til at arbejde for os i en investeringsportefølje.

Det gælder uanset, om du har 10.000 kr. eller flere millioner kr. og kvalificerer dig til private banking.

Hvad er en portefølje?

Portefølje er et af de vigtige begreber at kende til som investor. Det er betegnelsen for dine investeringer i deres helhed.

Ejer du eksempelvis aktier i fem virksomheder, udgør de samlede investeringer i disse fem virksomheder din portefølje.

Alt efter, hvad porteføljen indeholder, kan den siges at være aggresiv eller med relativt høj risiko, hvis den eksempelvis kun indeholder aktier.

Omvendt kan den siges at være mere defensiv/forsigtig, hvis andelen af obligationer er høj.

Det er derfor, at vi hos NORD har mange forskellige risikoprofiler, du kan vælge imellem for at matche det fremtidige afkast med den risiko, du som investor er villig til at påtage dig.

Young woman with goods in basket. The girl made a purchase. Girl holding a basket of groceries. Vegetables
En sund investeringsportefølje indeholder meget forskelligt.

Det er fordi, at de forskellige aktiver du kan investere i, har forskellige karakteristika og er forbundet med forskellig risici.

Lidt som det er tilfældet, når du køber ind, er det sundt for din portefølje, hvis den indeholder noget forskelligt.

Derfor skal vi lige blive lidt klogere på de to aktivklasser aktier og obligationer. Vi starter ud med aktierne. Vil ud havde et bud på, hvor meget de skal fylde i din portefølje?

Aktier for begyndere

Aktier er andele i virksomheder. Ejer du aktier, er du derfor medejer af den pågældende virksomhed og kan kalde dig aktionær.

Er den pågældende virksomhed børsnoteret, betyder det, at aktierne er frit tilgængelige for offentlig handel på en børs.

Måden du bliver investor og dermed aktionær i en given virksomhed er derfor ved at købe aktieandele på børsen.

Prisen bestemmes helt og aldeles efter udbud og efterspørgsel. Er der mange købere relativt til sælgere af en given aktie, vil prisen stige og omvendt.

Aktier har eksisteret i flere århundreder, så der er ikke tale om nogen moderne opfindelse.

my instagram: @didiofederico
www.fdsmilano.it
Federico Di Dio | FDS milano
Aktier går helt tilbage til den romerske republik.

Der er to måder, hvorved du som investor kan tjene penge på aktier.

 • Værdistigninger
 • Udbytter

En værdistigning er, når du køber aktien til én pris og efterfølgende sælger den til en højere pris.

Mange virksomheder vælger at sende en del af overskuddet fra virksomheden videre til investorerne og det kaldes udbytte. Udbetaler en virksomhed eksempelvis et udbytte på 5 kr., vil du som investor modtage 5 kr. for hver en aktie du ejer i virksomheden.

Så alt i alt er aktier faktisk ikke så komplicerede, når det kommer til stykket. Det svære er at gætte sig til, hvilke aktier, der kommer til at stige mest i fremtiden.

Og lad os så kigge lidt nærmere på obligationerne.

Obligationer for begyndere

Obligationer er i grunden heller ikke ret komplicerede. Basalt set er de et lån.

Når der udstedes en obligation gøres det med en løbetid og en rente. Løbetiden afgør, hvor lang tid obligationen skal eksistere og renten, hvad investoren, der køber obligationen, løbende får udbetalt i renter.

Kursen på obligationen kan efter udstedelse stige og falde i værdi i henhold til, hvad investorerne er villige til at betale for en obligation af den type.

Det er klart, at alt andet lige er det mere interessant at eje en obligation med 5 % i rente end en med 1 %.

Når obligationens løbetid udrinder, betales den oprindelige pris på obligationen tilbage til investoren.

Money Money
Obligationer udbetaler renter.

Som investor får du derfor det beløb tilbage, obligationen oprindeligt blev solgt for samt de løbene renter - hvis du da ikke har solgt obligationen inden.

Du kan derfor tjene penge på obligationer på to måder:

 • Renter
 • Kursudvikling

Obligationer findes i mange forskellige afskygninger, men for nemhedens skyld kan vi godt tillade os at gruppere dem i tre:

 • Statsobligationer
 • Realkreditobligationer
 • Virksomhedsobligationer

Statsobligationer er lån til stater, realkreditobligationer er lån til ejendomme og virksomhedsobligationer er lån til virksomheder.

Ligesom det var tilfældet med aktier, er obligationer derfor heller ikke synderligt komplicerede. Det komplicerede bliver at gætte på, hvordan renten udvikler sig og derfor den fremtidige kurs på obligationen.

Tegner der sig et mønster i forhold til, hvor kompleksiteten ved investering findes? Vil du gerne slippe for at skulle forholde dig til den selv?

Tidshorisonten

Når det gælder investering, er det meget centralt, hvor lang tid du som investor regner med at være investeret.

 • Hvor lang tid går der, før du skal bruge pengene?

Grunden til, at det er vigtigt, er, at det er en meget afgørende faktor for, hvordan du bør investere pengene.

De aktiver du investerer i, kan siges at være mere eller mindre risikobetonede. Aktier som aktivklasse er omfattet af en højere risiko end eksempelvis danske statsobligationer.

Walking across this gap is an impressive feat.
Arthur Pera takes a break in the middle of a 173m highline on the coast of Sydney, AUS. He's wearing a harness and proper safety equipment is used to ensure there is minimal danger.
Aktier er generelt forbundet med større risiko end obligationer.

Selve tidshorisonten er ligeledes med til at definere risikoen.

Jo kortere tid dine penge er investeret, desto højere risiko. Sandsynligheden for at tabe penge er ganske enkelt højere på den korte bane, end det er tilfældet på den lange bane.

Det er blandt andet derfor, at du ofte vil blive rådet til at påtage dig mere risiko, hvis du er ung og sparer op til din pension, end hvis du er tæt på pensionsalderen.

Du har flere år at indhente et eventuelt negativt afkast, som dine investeringer måtte have givet på den korte bane.

Er pension helt nyt for dig? Så start med pension for begyndere.

Dermed betyder tidshorisonten for din investering to ting:

 1. Jo længere tidshorisont, desto lavere er risikoen.
 2. Jo længere tidshorisont, desto højere risiko kan du tåle at tage.

Med de to indsigter i rygsækken er vi nu klar til at kigge lidt nærmere på, hvad en fond er.

Passive fonde

Du ved nu, at du som investor skal sammensætte en portefølje af investeringsaktiver. Du ved, at det eksempelvis kunne være aktier og obligationer.

 • Men hvad så nu?

Du kunne selvfølgelig kaste dig ud i at udvælge aktierne selv. Potentielt kunne du også investere i de enkelte obligationer selv, men det er endnu mere komplekst.

Problemet er bare, at du ikke ved, hvilke virksomheder der kommer til at klare sig godt i fremtiden. Og selv hvis du gjorde, er det ikke sikkert, at det vil gøre sig gældende for kursen på aktien.

Det er med andre ord ekstremt svært at sammensætte en portefølje selv. Det er her, at fonde kommer ind i billedet og særligt dem der følger en passiv investeringsstrategi, er interessante.

Har du fået din gratis investeringsplan?

En fond er principielt en ret simpel ting. I stedet for, at alle investerer hver for sig, kan de gå sammen om det i en fond. Der er stordriftsfordele med hensyn til eksempelvis omkostningerne, men det betyder også, at du udliciterer selve det at stå for investeringerne i praksis, til dem der styrer fonden.

Som investor sparer du derfor en masse tid og slipper for en masse bøvl.

clock alarm
Passive indeksfonde sparer dig for meget tid.

Når det kommer til investering, findes der to grundlæggende strategier.

 • Aktiv investering
 • Passiv investering

Aktiv investering er forsøget på at slå markedet. Udvælgelsen af morgendagens vindere på aktiemarkedet. Det er svært og måske endda grænsende til umuligt.

Hvordan kan du vide, om det var dygtighed eller ren held der gjorde, at du ramte rigtigt?

Modsætningen til aktiv investering er passiv investering ved eksempelvis brug af indeksfonde. Her køber fonden så at sige bare hele markedet og denne strategi har vist sig klart overlegen. De billigste fonde der findes, kaldes for ETFer.

Med en passiv fond kan du nemt blive medejer af tusindvis af aktier på én gang og på den måde, får du spredt din risiko rigtig godt ud.

En intelligent investor er en passiv investor.

Hvis du så oven i købet sætter din investering på automatpilot med en månedsopsaring via NORD, sikrer du, at din investering vokser sig stor og stærk.

Men hvorfor ikke bare klare tingene selv?

Gør-det-selv

Kan du stå for alt det her selv? Ja, det kan du godt.

Du kan godt udvælge enkeltaktier eller fonde selv. Du kan godt søge at forstå, afdække og matche din risikotolerance i dine investeringer selv. Du kan også sørge for at rebalancere løbende, så risikoen i dine investeringer ikke skrider.

Du kan følge med i investeringsverdenen og sikre dig, at der ikke er kommet bedre fonde eller andre investeringsmuligheder til. Du kan holde dig opdateret på de komplicerede danske skatteregler og om hvorvidt de gør, at du skal lave noget om.

At stå for dine investeringer selv er forbundet med et stort ansvar.

Du kan også selv overveje, hvornår det er bedst for dig at købe dig ind i markedet eller bare gøre det fast hver måned. I samme ombæring kan du passende gennemgå alle de tvivlsspørgsmål, der opstår, når du står med tingene selv.

Giver det lidt sved på panden? Det er meget ansvar at stå med. Mange investorer, især, når det gør-det-selv, bliver bekymrede, når aktiemarkederne falder.

Du kan også bare vælge at bruge en moderne investeringsløsning som NORD.investments. Start med en gratis investeringsplan.

NORD som investeringsløsning

NORD.investments er en investeringsløsning, der bygger på en passiv strategi.

NORDs investeringsværktøj bruges til at sammensætte en portefølje, der kan give dig det størst mulige afkast i forhold til den risiko, du har lyst til at påtage og som passer til dig.

Når vi udregner, hvordan din investeringsplan bør se ud, gør investeringsrobotten først brug af en nobelprisvindende og gennemtestet model som ligger i værktøjet.

Forskeren og økonomen Harry Markowitz står bag den model, der bruges i udregningerne og en Nobelpris vidner om, at han ved, hvad han laver.

Modellen finder din optimale fordeling af aktier, obligationer og andre aktivklasser, såsom ejendomme.

Og så er det oven i købet både nemt og hurtigt at komme i gang.

 1. Først tager du en gratis investeringsplan.
 2. Dernæst vælger du en risikoprofil - den du får anbefalet eller en du selv tilvælger.
 3. Slutteligt overfører du penge til dit depot og kort tid efter kan du følge dine investeringer via vores app og hjemmeside.

Så bliver det ikke nemmere at tilføje investor til dit CV.

Husk, at du hos NORD.investments både kan investere for frie midler, din pensionsopsparing og/eller dine VSO-midler.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.