Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

29.11.2021 / Læsetid: 7 min

10 ting du skal have styr på, hvis du vil investere selv

SuneInvesteringsøkonom

Vi ser på 10 ting, du skal have styr på, hvis du gerne vil investere selv. Det er ikke småting, det er ikke så billigt som mange tror og det tager tid.

Indhold

De ting vi skal se nærmere på er:

Vil du gerne stå for dine investeringer selv, påtager du dig et stort ansvar. Vi lægger ud dér, hvor alle kommende investorer bør starte. Det gælder din risikoprofil.

Din risikoprofil

Risiko er noget af det sværeste for investorer at forstå og forholde sig til.

Med god grund. Det er et svært begreb og det er svært at finde ud af, hvordan din forståelse for risiko skal udføres i praksis og dermed gøre sig gældende i forhold til porteføljesammensætningen.

Problemet er bare, at selvom det er meget svært, er det samtidigt også noget af det vigtigste at have godt styr på.

  • Hvad er din tidshorisont?
  • Hvad er din risikotolerance?
  • Hvad er din risikoevne?

Svære, men vigtige spørgsmål at kunne svare på.

Aktier

Aktier er nok det aktiv, der skal drive størstedelen af afkastet i din portefølje.

Men skal du selv ud og finde de aktier, der skal indgå i din portefølje? Og hvordan gør du overhovedet det?

Udvælgelse af aktier kaldes for aktiv investering og ud over at have meget med held at gøre, så er det også dyrt.

Det koster en del, uanset, om det er noget du selv står for eller om du får banken til det eksempelvis igennem en aktiv investeringsfond.

Girl holding American Dollar Bills
Aktiv investering er dyrt, uanset om du selv står for det eller får banken til det.

Det giver i stedet meget bedre mening med passiv investering, eksempelvis igennem ETF'er, som er det, vi bruger hos NORD til at sammensætte meget billige og konkurrencedygtige porteføljer.

Obligationer

Aktier er den ene del af en sund og afbalanceret portefølje, obligationer er den anden.

Obligationer giver ikke det store afkast i dag, men de sidste 30 år har de givet et fantastisk afkast i en tid med faldende renter.

Obligationer har også den effekt i en portefølje, at de er med til at dæmpe risikoen. Det betyder, at der her er et aktiv, som du kan bruge til at styre risikoen i porteføljen.

Men, hvor meget skal obligationerne fylde og hvordan skal de indgå i porteføljen? Gør-du-det-selv, så skal du selv svare på spørgsmålet.  

Hint: ETF'er kan også bestå af obligationer.

Spredning

Spredning er et udtryk for, om din investering dækker bredt nok. Ejer du kun ganske få aktier, har du en meget lille spredning.

Det forholder sig desværre sådan, at de danske investorer i gennemsnit kun ejer 2 aktier, så vi er ikke så gode til spredning herhjemme.

Bruger du ETF'er eller andre passive indeksfonde, kan du opnå en langt større spredning, end hvis du selv udvælger aktier.

Breakfast with book
Du kan opnå en stor spredning af aktier via passive indeksfonde. Du smører jo heller ikke kun smør i den ene ende af brødet vel.

Omkostningerne er også meget lavere, end hvis du bruger en af bankens aktive fonde.

Omkostninger

Der findes mange forskellige omkostninger, når det kommer til investering.

  • Depotomkostninger
  • Handelsomkostninger
  • Løbende omkostninger

Depotomkostninger dækker dine udgifter til en investeringskonto. Det kan gøres til 0 kr. så tjek lige om du får en ordentlig deal hos din bank.

Handelsomkostninger dækker sådan noget som kurtage og valutaveksling. Basalt ses, hvad koster det dig at handle en aktie eller fond, hvad end det gælder at købe eller sælge.

Valutaveksling kigger vi lidt ekstra på om lidt.

Løbende omkostninger er omkostninger til den eller de fonde, du eksempelvis kan bygge din portefølje med.

Tag omkostningerne alvorligt, de har en stor effekt. Tjek eksemplet herunder.

Omkostningerne har en stor betydning for det fremtidige afkast.

En forskel på over 1.000.000 kr. er ikke småting.

Valutaveksling

Udenlanske aktier og ETF'er er noteret i en udenlansk valuta og derfor skal du først have vekslet dine danske kroner, før du kan købe dem.

Det koster selvfølgelig noget.

Hvis du har prøvet at købe eksempelvis en amerikansk aktie på Nordnet, men ikke har foretaget en valutaveksling først, så gør platformen det for dig. Det kaldes automatisk valutaveksling og det får du lov at betale 0,25% af købssummen for.

Hvis du i stedet får oprettet en underkonto i eksempelvis Euro, så kan du foretage vekslingen inden købet, men fra 1. januar 2022 koster det 0,15% på Nordnet.

Kilde: Nordnet

Det bliver hurtigt dyrt at gøre-det-selv, hvis du skal købe noget udenfor landets grænser.

SKATs positivliste og beskatning

Nu vi er ved muligheden for at sammensætte en portefølje af billige og brede ETF'er, så er der også lige det med positivlisten.

I Danmark er det sådan, at SKAT vedligeholder en positivliste for aktiebaserede investeringsselskaber, herunder ETF'er.

  • Findes ETF'en på listen, bliver den beskattet som aktieindkomst.
  • Findes ETF'en ikke på listen, bliver den beskattet som kapitalindkomst.

Alle ETF'er beskattes efter lagerprincipptet.

Så vælger du at sammensætte dine investeringer selv, skal du løbende holde øje med, om du bruger de rigtige fonde i forhold til, hvordan du gerne vil beskattes.

Tidshorisont

Hvor lang tid går der, før du skal bruge de penge, du investerer?

Det er vigtigt at have styr på.

For det første, så skal du slet ikke investere penge, du skal bruge indenfor 3 år. Det er ganske enkelt alt for kort en tidshorisont til investering.

Tidshorisonten er vigtig i forhold til, hvordan eller om du skal investere.

Dernæst gælder det, at jo længere din tidshorisont er, jo mere risiko kan du tåle at tage i dine investeringer. Det er derfor, at mange unge rådes til at tage en betydelig risiko, når de investerer deres pensionsmidler.

Omvendt gælder det selvfølgelig også, at hvis tidshorisonten er kort, bør risikoen sænkes. Det er blandt andet derfor, at mange sænker risikoen i porteføljen i årene op til og efter pensionsalderen.

Rebalancering

Den samlede risiko i din portefølje kan skifte i løbet af året, afhængigt af, hvordan de forskellige fonde eller aktier udvikler sig.

Hvis dit udgangspunkt er en 50/50 portefølje bestående af 50% aktier og 50% obligationer, men aktierne udvikler sig ekstra positivt, vil fordelingen måske ændre sig til 60/40.

Fylder aktierne 60% i stedet for 50%, er der sket en forskydning i risikoen i porteføljen.

Det er ikke hensigtsmæssigt, hvis din risikoprofil passer med 50% aktier.

Derfor skal du sælge ud af aktierne og købe ind af obligationerne, så fordelingen igen bliver 50/50.

Det kaldes for rebalancering.

Det koster noget i både kurtage og veksling hver gang, så her kommer der ekstra omkostninger til.

My trip up and down the Great Smoky Mountains.
Rebalancering er en vigtig del af det at investere.

Dit tidsforbrug

Sidst, men absolut ikke mindst, er der dit tidsforbrug.

For nogle er investering og udvælgelse af aktier en hobby, men pas på, det kan hurtigt komme til at tage rigtig meget af din tid.

Er den tid ikke godt givet ud i form af et højere afkast i sidste ende, er det så det værd?

De fleste af os er pressede på tid i en travl hverdag med arbejde, familie og venner, så for de fleste er det godt givet ud at lade andre tage sig af investeringerne.

Især nu, hvor investeringsrobotternes indtog betyder lavere omkostninger på formuepleje, er det tvivlsomt, hvor meget der reelt er at komme efter ved at gøre-det-selv.

Husk, at du altid kan starte med en gratis investeringsplan, hvis du vil finde ud af, om en investeringsrobot er det rigtige for dig.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.