Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

31.12.2020 / Læsetid: 5 min

Porteføljernes afkast i 2020

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

NORD.investments' kunder er investeret i en eller flere forskellige porteføljer svarende til deres risikoprofil.
I 2020 gav NORD.investments' porteføljer efter omkostninger et afkast i intervallet 3,65 % til 5,58 %.

Leder du efter vores porteføljers afkast? Klik her og se det historiske afkast for hver af vores 21 forskellige porteføljer - helt tilbage til år 1999.

Key take-aways:

  • Til trods for en meget turbulent start på året med coronaens negative påvirkning på aktiemarkederne, endte alle NORDs porteføljer alligevel med positive afkast.
  • NORDs ansvarlige porteføljer gav i 2020 efter omkostninger positive afkast i intervallet fra 4,00 % til 5,58 %.
  • I 2020 gav NORDs standardporteføljer efter omkostninger positive afkast i intervallet fra 3,65 % til 4,03 %.

Årets afkast for NORDs porteføljer

NORDs ansvarlige porteføljer:
Herunder ses afkastet for NORD.investments' ansvarlige porteføljer i 2020 (fra den 1. januar 2020 til og med den 31. december 2020). Afkastet er efter alle omkostninger for en kunde med 0,80 % i totale årlige omkostninger. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Alle de 20 ansvarlige porteføljer gav positive afkast i 2020.

NORDs standardporteføljer:
Nedenfor fremgår afkastet for NORDs standardporteføljer efter alle omkostninger (for en kunde med 0,75 % i totale årlige omkostninger). Afkast er ligeledes baseret på NORDs modelporteføljer.

Alle de 20 standardporteføljer gav også positive afkast i 2020.

Forskel i årets afkast
Der var en relativ stor forskel i afkastet for de ansvarlige porteføljer og standardporteføljerne i 2020. De ansvarlige porteføljer gav et relativt større afkast end standardporeføljerne. Det skyldes bl.a., at de har en større vægt af IT-selskaber, der klarede sig relativt bedre end andre brancher under coronavirussens påvirkning på aktiemarkederne i starten af 2020.

4. kvartals afkast for alle NORDs porteføljer

Ansvarlige porteføljer:
Afkastet for NORD.investments' 20 forskellige ansvarlige porteføljer i 4. kvartal 2020 (fra den 1. oktober 2020 til og med den 31. december 2020) var efter omkostninger i intervallet fra 3,34 % til 8,28 %.

Standardporteføljer:
Afkastet for NORDs 20 forskellige standardporteføljer var 4. kvartal 2020 i intervallet fra 3,48 % til 8,46 % efter alle omkostninger.

Pensionsporteføljer:
NORDs 6 forskellige pensionsporteføljer blev lanceret i 2020 og gav i 4. kvartal 2020 afkast efter omkostninger i intervallet fra 3,87 % til 9,88 %.

100 % aktieportefølje:
NORDs 100 % aktieportefølje blev ligesom pensionsporteføljerne lanceret i 2020 og gav efter omkostninger 9,49 % i 4. kvartal 2020.

Turbulent år med positive afkast

Fasthold din investeringsstrategi
Vigtigheden af at fastholde sin langsigtede investeringsstrategi i turbulente tider blev i år understreget. Selvom afkastene for alle NORDs porteføljer i 1.kvartal 2020 var negative, så genvandt porteføljerne i årets sidste 3 kvartaler det tabte og mere til. Det har kostet meget for de investorer, der solgte på bunden, da det så allerværst ud i slutningen af marts måned 2020.
Til trods et stærkt turbulent år, har alle NORDs porteføljer givet positive afkast.

Når man investerer i aktier, så køber man sig retten til mange års overskud
Aktier er prisfastsat ud fra mange års forventede overskud i virksomheder. Selvom 2020 har været et år med store fald i de fleste virksomheders indtjening, så de nuværende aktiekursniveauer også et udtryk for hvad virksomhederne kommer til at tjene i 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, osv.
Verden har stadigvæk brug for virksomheder, der leverer produkter og serviceydelser. Derfor bør du ikke gå glip af den fremtidige værdiskabelse i verden ved ikke at investere.

Få en gratis investeringsplan her og find ud af hvilken af NORDs porteføljer, der anbefales til dig ud fra din risikotolerance, risikoevne og tidshorisont

Investér dine penge og undgå de negative renter i banken

Flere forskellige banker tilbyder nu deres privatkunder en negativ indlånsrente for kontantindestående i banken. Den negative rente sammenholdt med den årlige inflation (der historisk har ligget på ca. 2 %), forringer i løbet af årene din købekraft betragteligt, hvis du altså vælger at spare penge op på en almindelig indlånskonto i banken. Det står faktisk værre til for dig end man umiddelbart skulle tro.

Har du over en 25-årig periode eksempelvis 100.000 kr. stående i banken til en rente på -0,75 % og en gennemsnitlig årlig inflation på 2 %, vil opsparingens købekraft være faldet til mindre end 50.000 kr. Din opsparings købekraft vil da være mere end en halveret efter 25 år.

Nogle vil mene, at det bedre kan betale sig at bruge pengene end at spare op. Dog vil det være fordelagtigt at have en opsparing og få glæde af renters rente.  Historisk set har man ved at investere sine penge kunnet sikre sig imod inflationen og negative renter.

NORD.investments' porteføljer har forventede afkast på mellem 2,44 % og 5,64 % (alt efter hvilken risikoprofil man får tildelt fra 1  til 20, i den gratis investeringsplan).

Porteføljerne i et historisk perspektiv (januar 1999 - december 2020)

Set i et historisk perspektiv fra januar 1999 t.o.m december 2020, har alle NORDs standardporteføljer givet positive afkast mellem 177,9 % og 214,1 %, hvorfor at faldende under coronakrisen ikke påvirker det samlede afkastbillede synderligt som langsigtet investor. Det betaler sig altså altid at fastholde sin investeringstrategi.
Diagrammet nedenfor viser risikoprofil 10's portefølje i perioden:

Siden 1999 har markederne været præget af 3 større aktiekriser. Henholdvis IT-krisen i starten af 00'erne, finanskrisen senere hen og nu coronakrisen. Som investor har langsigtethed og fastholdelse af sin investeringsstrategi betalt sig, da man til trods for kriserne, har oplevet pæne afkast i perioden.

Hvad investeres der i?

NORD.investments' porteføljer består af passivt forvaltede investeringsfonde (ETFer), der dækker alle de største sektorer og regioner i verden indenfor aktivklasserne aktier og obligationer.

Ved investering i ETFer opnås en bred risikospredning til meget lave årlige omkostninger.
Investering i ETFere sikrer derudover, at man ikke aktivt behøver at forvalte sin investering. Det gør det nemt og billigt at investere. Læs meget mere om ETFere i vores ETF-guide her.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.