Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

26.12.2017 / Læsetid: 3 min

Investering er det bedste våben imod inflationsuhyret

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

På lang sigt har det været meget mere risikabelt at eje kontanter fremfor at have investeret dem.

Key take-away:

• Inflationsuhyret æder din formue op over tid. Du kan sikre dig mod uhyret ved at investere dine opsparede penge.

Klik her og tag en gratis personlig investeringsplan og sikr dig imod inflationsuhyret

Inflationen æder din formue op over tid

Får du også som de fleste andre danskere 0 % i rente af din opsparing i banken?

Så står det faktisk værre til for dig end man umiddelbart skulle tro.
Inflationsuhyret æder nemlig opsparingens købekraft over tid.

I Danmark har der i den 25-årige periode (1992-2016) været en gennemsnitlig inflation på omtrent 2 %. Havde man i den 25-årige periode eksempelvis 100.000 kr. stående i banken til en rente på 0 %, ville opsparingens købekraft være faldet til mindre end 61.000 kr.!

Over en hundredårig periode ville de 100.000 kr.’s købekraft været faldet til under 14.000 kr. (vel at mærke med en gennemsnitlig årlig inflation på 2 % og 0 % i bankrente).

Som man kan se ud fra ovenstående graf, så bliver de 100.000 kr.’s købekraft halveret efter bare 35 år.

Hyperinflations dystre magt

En gennemsnitlig årlig inflation2 % kan altså forringe din opsparings købekraft markant over tid. Inflationsuhyret kan dog være endnu værre end hvad eksemplerne viste i forrige afsnit. Den såkaldte hyperinflation er en ekstrem grad af inflation og Tysklands indbyggere oplevede i det 19. århundrede en voldsom hyperinflation.
Der blev trykt en ekstrem mængde af pengesedler og sammen med landets svage økonomi resulterede det i 1923, i hyperinflation. Priserne løb løbsk – eksempelvis lød prisen på et brød i januar 1923250 Mark, men i november 1923 (altså kun 10 måneder efter) var prisen steget til hele 200.000 millioner Mark.
Hyperinflationen i landet førte til, at folk der udelukkende havde kontanter, mistede stort set hele deres formue. Anderledes så det dog ud for folk med aktier.
Aktierne formåede at genvinde det meste af deres reelle værdi og det havde dermed været rimelig sikkert, at have sine penge stående i aktier.

Hvad er så det bedste våben imod inflationsuhyret?

Et ganske logisk alternativ til almindelig opsparing er, at forbruge pengene nu og her, hvor man så også kommer udenom inflationsuhyret. Det kan ofte være bedre givet ud at bruge penge som ung og få glæde ud af dem før man bliver ældre, hvor man måske ikke har helt samme forbrugsbehov.
Ønsker man dog alligevel at spare op, som flere gerne vil, og tilmed få glæde af renters-rente effekten, så er det bedste våben imod inflationsuhyret entydigt at investere pengene, da man historisk set, ved at investere sine penge rimelig nemt har kunnet sikre sig imod inflationen.
Ved investering anbefales det, at man spreder sine investeringer over flere aktivklasser (såsom eksempelvis de klassiske aktivklasser: aktier og obligationer samt investerer ud fra en længere tidshorisont.

Via NORD’S partnerbanks får man et forventet afkast på mellem 3,37 – 6,5 % (alt efter hvilken risikoscore man får tildelt i den gratis investeringsplan, der kan tages her.
Kort sagt bliver ens risikoscore (i et niveau fra 1-20) fastlagt i investeringsplanen efter 12 spørgsmål omhandlende tidshorisont, risikotolerance og risikoevne.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Kilder:

(BBC, Weimar - crisis of 1923)
(Historisk data om inflation i Danmark er hentet fra Statistikbanken)


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.