Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

30.08.2021 / Læsetid: 6 min

Investering med lave omkostninger - når billigt er et kvalitetsstempel

SuneInvesteringsøkonom

Investering med lave omkostninger er klogt, da omkostningerne har en meget stor betydning for dit fremtidige afkast. Tag omkostningerne alvorligt.

Grundlæggende findes der 3 typer af omkostninger; depotomkostninger, handelsomkostninger og løbende omkostninger. Som oftest anvendes ÅOP som et samlet tal for omkostningerne, men ikke alt er talt med her.

Når det gælder investering, er billigt et kvalitetsstempel og derfor er det vigtigt med lave omkostninger.

Vi starter ud med et blik på de forskellige typer af omkostninger.

3 typer af omkostninger

Når det kommer til investering, findes der en del forskellige omkostninger du kan løbe ind i.

Det kan hurtigt blive meget forvirrende, ikke mindst fordi mange aktører gør alt, hvad de kan for at pakke omkostningerne ind i et sprog, der kan være svært at gennemskue.

The amazing interior of the Everyman Cinema in Liverpool.
Der findes tre overordnede former for omkostninger forbundet med investering

Derfor skal vi lige have afdækket de forskellige typer af omkostninger og så slutter vi af med at se på det ene tal, du kan nøjes med at fokusere på, hvis du vælger at være passiv investor.

Depotomkostninger

Depotomkostninger dækker omkostningerne til et depot, hvilket basalt set bare er en konto, som du kender den fra banken.

Et depot kan, ud over at indeholde penge at købe for, også bestå af diverse værdipapirer.

Nogle banker tager penge for oprettelsen af et depot og måske endda også et løbende gebyr.

Andre tilbyder den slags gratis og tjener pengene på anden vis.

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er udgifter forbundet med køb og salg på børsen, dér, hvor aktier og des lige handles.

Det er eksempelvis sådan noget som kurtage og valutaveksling.

Shopping freak
Handelsomkostninger dækker forskellige aspekter af det at købe og sælge værdipapirer

Kurtage er et flot ord for direkte handelsomkostning til den, der faciliterer handlen. Køber Anders en aktie af Berit, vil børshandleren ofte tage en kurtage for at facilitere handlen. Du betaler derfor en omkostning som både køber og sælger, for at kunne indgå handlen.

Valutaveksling gør sig gældende, hvis den aktie eller indeksfond der købes er noteret i en anden valuta, eksempelvis Euro. Har du danske kroner, men skal købe for Euro, vil børshandleren tage et gebyr for at stå for omvekslingen.

Løbende omkostninger

Løbende omkostninger gør sig kun gældende med fonde, hvad end det er danske indeksfonde eller udenlandske ETFer.

Det dækker en række forskellige potentielle omkostninger.

Oftest er den mest markante omkostning til administration. Dem der driver fonden, skal jo selvfølgelig tjene nogle penge og kompenseres for det arbejde, de laver. Det dækkes i høj grad af de administrative omkostninger.

Har du fået din gratis investeringsplan?

Dernæst er der sådan noget som emissionstillæg og indløsningsfradrag. Det lyder mere kompliceret, end det er.

De samlede løbende omkostninger er dækket af ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Emissionstillægget dækker den omkostning, der er forbundet med udstedelsen af nye investeringsbeviser, når ETFen tiltrækker nye investorer.

Indløsningsfradraget dækker den omkostning, der er forbundet med, at investorer sælger investeringsbeviserne i fonden.

Spreadet, på dansk også kaldet kursspændet, dækker forskellen på købspris og salgspris.

Det er helt fair, hvis du sidder tilbage med et spørgsmål, der går på, hvorfor alle de forskellige ting ikke bare kunne være dækket af en administrationsomkostning.

Det er de på sin vis også. De er i hvert fald dækker ind under ét tal, som passende kunne være det, du holder øje med. Gider du ikke at stå for alt den slags selv?

ÅOP - Omkostningerne i ét tal

Vælger du selv at stå for dine investeringer, kan du have fokus på at minimere eller endda eliminere depotomkostningerne.

Du kan holde handelsomkostningerne i skak, ved at handle mindst muligt og ikke betale en masse kurtage.

Hold især øje med ÅOP, som du kan sammenligne på tværs af investeringsprodukter

Der er dog én omkostning, det er vigtigst at holde øje med. Den omfatter alle de løbende omkostninger i ét tal. Næsten.

  • Årlige omkostninger i procent, ÅOP.

ÅOP opgives som ét tal og formålet er, at du som kunde eller investor kan nøjes med at kigge på én ting og sammenligne de forskellige muligheder for investering.

Mange steder opgives omkostningerne som omkostninger + indirekte handelsomkostninger. Hos NORD har vi valgt at inkludere de indirekte handelsomkostninger i prisen og dermed bruger vi ikke ÅOP, men i stedet totale årlige omkostninger, så der ikke er nogen risiko for, at du overser, hvad den reelle omkostning er.

Hos NORD kan du se de totale omkostninger på prissiden.

De fleste andre angiver enten blot ÅOP eller ÅOP + de indirekte omkostniger.

De indirekte omkostninger dækker over de transaktionsomkostninger, der er, når de underliggende fonde køber og sælger værdipapirer. Når fonden køber eller sælger et værdipapir, vil der altid være en lille forskel på den kurs, der kan købes og sælges til. Den forskel kaldes et “spread” og indgår også i de indirekte omkostninger.

Lad os lige se på effekten af omkostningerne også.

Omkostningernes effekt

Der er ingen tvivl om, at omkostningerne har en kæmpe effekt på afkastet, men hvor vildt kan det egentlig være tænker du måske.

Lad os se lidt nærmere på det.

Herunder sammenligner vi en investering på 500.000 kr. hvor du ser NORD med en samlet omkostning på 0.75% og andre typiske aktive fonde med en omkostning på 2.5%.

Effekten af omkostningerne er stor, så tag dem alvorligt.

30 år senere er forskellen i afkast på over en million. Det er ikke småpenge, der er tale om.

Tag omkostningerne alvorligt, det er dit afkast, det går ud over.

Billigt er et kvalitetsstempel

Når det kommer til investering og særligt med henblik på fonde og formueforvaltning er et af de vigtigste parametre derfor omkostningerne.

Måske endda det vigtigste.

Derfor gør det sig gældende, at billigt er et kvalitetsstempel, når det gælder investering.

Noget vi som forbrugere ikke er vant til. Vi plejer at forbinde dyrt med kvalitet og billigt med det modsatte.

"Oxymoron" - Published in Unshod Quills, 2013
Når det gælder investering, er billigt et kvalitetsstempel.

Med en forskel på over en million kroner over 30 år som i eksemplet er det værd at overveje, om ikke den tese skal laves om og fokus, når det gælder dine investeringer, skal være på at minimere omkostningerne.

Er du ikke kommet i gang med investering endnu? Så start med en gratis investeringsplan og lad vores investeringsrobot hjælpe dig godt på vej.

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.