Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

30.08.2021 / Læsetid: 5 min

Investering med lave omkostninger - når billigt er et kvalitetsstempel


Investering med lave omkostninger er klogt, da omkostningerne har en meget stor betydning for dit fremtidige afkast. Tag omkostningerne alvorligt.

Hovedpointer

 • Der findes 3 typer af omkostninger.
 • ÅOP er de samlede omkostninger i ét tal.
 • Når det gælder investeringsfonde, er billigt et kvalitetsstempel.

Indhold

 • 3 typer af omkostninger
 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger
 • Omkostningernes effekt
 • Den ene omkostning du skal holde øje med
 • Billigt er et kvalitetsstempel
 • Konklusion

3 typer af omkostninger

Når det kommer til investering, findes der en del forskellige omkostninger du kan løbe ind i.

Det kan hurtigt blive meget forvirrende, ikke mindst fordi mange aktører gør alt, hvad de kan for at pakke omkostningerne ind i et sprog, der kan være svært at gennemskue.

The amazing interior of the Everyman Cinema in Liverpool.
Der findes tre overordnede former for omkostninger forbundet med investering

Derfor skal vi lige have afdækket de forskellige typer af omkostninger og så slutter vi af med at se på det ene tal, du kan nøjes med at fokusere på, hvis du vælger at være passiv investor.

Depotomkostninger

Depotomkostninger dækker omkostningerne til et depot, hvilket basalt set bare er en konto, som du kender den fra banken.

Et depot kan, ud over at indeholde penge at købe for, også bestå af diverse værdipapirer.

Nogle banker tager penge for oprettelsen af et depot og måske endda også et løbende gebyr.

Andre tilbyder den slags gratis og tjener pengene på anden vis.

Handelsomkostninger

Handelsomkostninger er udgifter forbundet med køb og salg på børsen, dér, hvor aktier og des lige handles.

Det er eksempelvis sådan noget som kurtage og valutaveksling.

Shopping freak
Handelsomkostninger dækker forskellige aspekter af det at købe og sælge værdipapirer

Kurtage er et flot ord for direkte handelsomkostning til den, der faciliterer handlen. Køber Anders en aktie af Berit, vil børshandleren ofte tage en kurtage for at facilitere handlen. Du betaler derfor en omkostning som både køber og sælger, for at kunne indgå handlen.

Valutaveksling gør sig gældende, hvis den aktie eller indeksfond der købes er noteret i en anden valuta, eksempelvis Euro. Har du danske kroner, men skal købe for Euro, vil børshandleren tage et gebyr for at stå for omvekslingen.

Løbende omkostninger

Løbende omkostninger gør sig kun gældende med fonde, hvad end det er danske indeksfonde eller udenlandske ETFer.

Det dækker en række forskellige potentielle omkostninger.

Oftest er den mest markante omkostning til administration. Dem der driver fonden, skal jo selvfølgelig tjene nogle penge og kompenseres for det arbejde, de laver. Det dækkes i høj grad af de administrative omkostninger.

Dernæst er der sådan noget som emissionstillæg og indløsningsfradrag. Det lyder mere kompliceret, end det er.

De samlede løbende omkostninger er dækket af ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Emissionstillægget dækker den omkostning, der er forbundet med udstedelsen af nye investeringsbeviser, når ETFen tiltrækker nye investorer.

Indløsningsfradraget dækker den omkostning, der er forbundet med, at investorer sælger investeringsbeviserne i fonden.

Spreadet, på dansk også kaldet kursspændet, dækker forskellen på købspris og salgspris.

Det er helt fair, hvis du sidder tilbage med et spørgsmål, der går på, hvorfor alle de forskellige ting ikke bare kunne være dækket af en administrationsomkostning.

Det er de på sin vis også. De er i hvert fald dækker ind under ét tal, som passende kunne være det, du holder øje med.

Den ene omkostning du skal holde øje med

Vælger du selv at stå for dine investeringer, kan du have fokus på at minimere eller endda eliminere depotomkostningerne.

Du kan holde handelsomkostningerne i skak, ved at handle mindst muligt og ikke betale en masse kurtage.

Hold især øje med ÅOP, som du kan sammenligne på tværs af investeringsprodukter

Der er dog én omkostning, det er vigtigst at holde øje med. Den omfatter alle de løbende omkostninger i ét tal.

 • Årlige omkostninger i procent, ÅOP.

ÅOP opgives som ét tal og formålet er, at du som kunde eller investor kan nøjes med at kigge på én ting og sammenligne de forskellige muligheder for investering.

Mange steder opgives omkostningerne som omkostninger + indirekte handelsomkostninger. Hos NORD har vi valgt at inkludere de indirekte handelsomkostninger i prisen og dermed ÅOP, så der ikke er nogen risiko for, at du overser, hvad den reelle omkostning er.

Hos NORD kan du se de totale omkostninger på prissiden.

Lad os lige se på effekten af omkostningerne også.

Omkostningernes effekt

Der er ingen tvivl om, at omkostningerne har en kæmpe effekt på afkastet, men hvor vildt kan det egentlig være tænker du måske.

Lad os se lidt nærmere på det.

Herunder sammenligner vi en investering på 500.000 kr. hvor du ser NORD med en samlet omkostning på 0.75% og andre typiske aktive fonde med en omkostning på 2.5%.

Effekten af omkostningerne er stor, så tag dem alvorligt.

30 år senere er forskellen i afkast på over en million. Det er ikke småpenge, der er tale om.

Tag omkostningerne alvorligt, det er dit afkast, det går ud over.

Billigt er et kvalitetsstempel

Når det kommer til investering og særligt med henblik på fonde og formueforvaltning er et af de vigtigste parametre derfor omkostningerne.

Måske endda det vigtigste.

Derfor gør det sig gældende, at billigt er et kvalitetsstempel, når det gælder investering.

Noget vi som forbrugere ikke er vant til. Vi plejer at forbinde dyrt med kvalitet og billigt med det modsatte.

"Oxymoron" - Published in Unshod Quills, 2013
Når det gælder investering, er billigt et kvalitetsstempel.

Med en forskel på over en million kroner over 30 år som i eksemplet er det værd at overveje, om ikke den tese skal laves om og fokus, når det gælder dine investeringer, skal være på at minimere omkostningerne.

Lad os lige opsummere en gang.

Konklusion

Der findes 3 typer af omkostninger, når det gælder investering.

 • Depotomkostninger
 • Handelsomkostninger
 • Løbende omkostninger

De dækker hvert deres aspekt af omkostningerne, men vigtigst er det at have fokus på ét tal, der gemmer sig bag forkortelsen ÅOP, årlige omkostninger i procent.

Investerer du i fonde, er det et forsøg på at samle alle omkostninger i ét tal, du kan sammenligne på tværs af investeringsløsninger.

Som eksemplet i indlægget viser, så har omkostningerne meget stor betydning for dit fremtidige afkast, så tag dem alvorligt.

Er du ikke kommet i gang med investering endnu? Så start med en gratis investeringsplan og lad vores investeringsrobot hjælpe dig godt på vej.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.