WARREN BUFFETTS VÆDDEMÅL

Warren Buffett anbefaler private investorer at investere i billige indeksfonde, fremfor dyre aktivt forvaltede investeringsforeninger. For at bevise, at man får et højere afkast ved indeksfonde, udfordrede han i 2008 de aktivt forvaltede investeringsforeninger til et væddemål.

KEY TAKEAWAYS:
  • Warren Buffett anbefaler billige indeksfonde, de såkaldte ETF’ere.

  • Investeringsforeningerne med aktiv forvaltning som koncept, tror ikke selv på det.

  • Det kræver en dygtig aktiv investeringsforvalter, at slå markedet. Det kræver en endnu dygtigere aktiv investeringsforvalter, at slå markedet efter omkostninger er modregnet.

  • Hav tålmodighed. At følge markedet er et led i en langsigtet investeringsstrategi, hvilket afspejles i væddemålets længde på 10 år.

Er du allerede overbevist og vil høre mere om NORD? Få en introduktion over telefon til Nord, book en tid der passer dig.

Tror ikke på eget koncept

I 2008 kontaktede Warren Buffett 9 investeringsforeninger, som alle benytter aktiv forvaltning. Han udfordrede hver og en til et væddemål om 500.000 dollars. Markedet mod aktiv forvaltet investering. Warren Buffett gik med væddemålet i kødet på hele måden hvorpå det aktive investeringsunivers hænger sammen. Kun 1 investeringsforening takkede ja til væddemålet.

Det vil sige at 8 ud af 9 investeringsforeninger takkede nej til væddemålet. Sagt på en anden måde, så tror 8 ud af de 9 investeringsforeninger ikke på deres eget koncept og tankegangen omkring aktiv forvaltning. Hvorfor ellers takke nej til sikre 500.000 dollars?

Det var ikke var den bedste beslutning af Protégé Partners, at acceptere væddemålet. Dog var de den eneste af investeringsforeningerne der stod ved deres koncept.

Væddemålet

Protégé Partners accepterede væddemålet om 500.000 dollars. Warren Buffett valgte den passive indeksfond Vanguard 500 Index Fund (afspejler S&P 500 indekset, som er et indeks over de 500 største virksomheder i USA), hvorimod Protégé Partners valgte hele fem aktivt forvaltede investeringsforeninger. Dette tillod, at Protégé Partners kunne diversificere og ramme deres foretrukne aktivallokering, med en aggressiv og aktiv tilgang til investeringen. Stik modsat Warren Buffetts beslutning om, passivt, at følge ”markedet” – de 500 største amerikanske virksomheder.

Væddemålet, som løber over 10 år, slutter ved overgangen til 2018 og på nuværende tidspunkt er det næsten umuligt, hvis ikke Warren Buffett griner, når han d. 1 januar 2018 er på vej til banken med en check underskrevet af Protégé Partners. S&P 500 er nemlig oppe med 85,4% overfor et gennemsnit på de aktivt forvaltede investeringsforeninger på 22,04%.

Figur 1. Sammenligning af afkast, over de fem aktivt forvaltede investeringsforeninger og indekset S&P 500.

Det er der flere årsager til. For det første er de årlige omkostningerne ved Vanguard 500 Index Fund nede på 0,05%, i forhold til lidt over 2% for investeringsforeningerne udvalgt af Protégé Partners. Det betyder, at de aktivt forvaltede investeringsforeninger skal klare det væsentligt bedre end indekset, blot for at opnå det samme afkast som markedet, efter de respektive omkostninger er medregnet.

Derudover skal vi have for øje, at det er aktivt overfor passivt forvaltede investering. Herved kan der blive købt og solgt på forkerte tidspunkter, hvorfor afkastet sandsynligvis vil afvige fra gennemsnittet til den negative side. Derudover koster det flere penge, at handle hyppigt fremfor at være tålmodig og følge markedet – et ydereligere slag på omkostningssiden.

Væsentligt højere afkast

For nyligt sendte Warren Buffett sit årlige brev, ud til sine aktionærer. Her kommer han blandt andet ind på det årlige afkast mellem den passive indeksfond og de aktivt forvaltede investeringsforeninger (7,1% og 2,2%), og betydningen heraf på længere sigt:

“Det betyder, at 1 mio. dollars investeret i disse fonde (red. Aktivt forvaltede investeringsforeninger) ville være blevet øget med 220.000 dollars. Indeksfonden (red. Vanguard 500 Index Fund) ville i mellemtiden være blevet øget med 854.000 dollars.”

I brevet kommer han også ind på hvorfor væddemålet har udviklet sig i denne retning. Warren Buffett skriver således:

“Når billioner af dollars forvaltes af Wall Street-folk, som tager høje gebyrer for deres service, vil det sædvanligvis også være forvalterne selv, der høster de store gevinster - ikke klienterne. Både store og små investorer burde derfor holde sig til billige indeksfonde (red. ETF´ere).”

Vil du også investere som Buffett? Lav en gratis personlig investeringsplan her på 3 min.

Og hvad så?

Warren Buffett udfordrede investeringsforeningerne på deres koncept om aktiv forvaltning. Næsten 90% af dem tror ikke selv på konceptet, og det ser på nuværende tidspunkt ud til, at passiv forvaltet investering vil trække sig sejrsrigt ud af væddemålet når vinderen skal kåres om et lille års tid.

Passiv investering udgør ca. 3% af fondene i Danmark overfor 30% i USA, men er i gang med at vinde frem. Teis Knuthsen, Saxo Banks investeringsdirektør, kommer med følgende udtalelse om den lave andel af passive investeringer i Danmark:

”Fordi vi har en tradition for, at investeringer til private distribueres gennem bankerne, og de har en interesse i at tilbyde produkter, hvor deres indtjening har været indirekte og dermed skjult for kunden. Dette har igen givet tradition for, at investeringsforeninger udbyder "aktive" fonde med forholdsvis høje omkostninger.”

og tilføjer, at indtil videre har forbrugerne ikke reageret ved at kræve noget andet.

NORD.investments er en digital formuepleje service, der udbydes i samarbejde med vores partnerbank. Vi mener, præcis som Warren Buffett, at den helt rigtige strategi bygger på en globalt spredt investering ved hjælp af passive indeksfonde, kombineret med minimale gebyrer. Vi forsøger ikke at spå om kurserne på individuelle aktier, vi fokuserer derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

Få en gratis personlig investeringsplan baseret på lavomkostnings indeksfonde her.

(NORD.Investments yder ikke investeringsrådgivning, men deler viden indenfor et bredt spektrum af økonomisk relaterede emner.)