Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

29.08.2017 / Læsetid: 4 min

DROP KAFFEDRIKKERIET OG BLIV MILLIONÆR

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Renters-rente effekten medfører, at selv mindre årlige indbetalinger over en vis tidshorisont, kan blive til en større formue. Med kontinuerlige årlige indbetalinger på 12.775 kr. vil formuen med et gennemsnitligt årligt afkast på 6 % (efter 29 år) være vokset til omtrent 1 million kr.

Key Takeaways:

  • Renters-rente effekten er markant over længere tidshorisonter og den er meget vigtig at kende til i investeringsøjemed (især vigtig for yngre investorer, der må forventes at have længere investeringstidshorisonter end hvad ældre har).

  • Sæt dine investeringer på autopilot hos NORD - f.eks. ved at overføre et fast beløb hver måned/hvert år, hvor der straks efter overførsel investeres for dig (når beløbet altså overstiger et vist beløb).

Hvordan er det gået millionærklubbens porteføljer i 2022? Se her.

Renters-rente effekten er et vidunder

“Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … He who doesn’t … pays it” – Albert Einstein

Einstein mener altså, at renters-rente effekten er en meget stor kraft i universet og dem der forstår den kan drage fordel af den, mens dem der ikke forstår kraften derimod bliver ofre for den.

I investeringsøjemed kan alle investorer udnytte renters-rente effekten til egen fordel, men det kræver at man som investor kan modstå fristelsen, for eksempelvis at sælge sine investeringer når man har gevinst på dem fra år til år. Man skal som investor også huske at geninvestere eventuelle modtagne udbytter, for at kunne få fuldt gavn af renters-rente effekten.

I stedet for at sælge, skal man altså beholde sine investeringer, således at tidligere års gevinster også forrentes og jo længere tid man kan holde sig fra gevinsthjemtagninger, desto større effekt har renters rente på investeringsformuen.

Alt godt kommer til den der venter

Lad os nu se på et mindre regneeksempel, der viser hvor stor en formue du kan ende med, hvis du for eksempel dropper den daglige kop kaffe på din lokale café og investerer disse daglige småbeløb en gang årligt.

Som investor belønnes man nemlig for, at udskyde sit forbrug ved at blive i investeringerne i stedet for, grundet renters-rente effekten.

Det antages i følgende eksempel at gennemsnitsprisen på en kop kaffe i dagens Danmark er 35 kr., at det gennemsnitlige fremtidige afkast på ens investeringer bliver på 6 % samt at du som investor, investerer kontinuerligt én gang om året.
(Der ses bort fra diverse handelsomkostninger mm., der dog ikke forventes at have en speciel stor indflydelse på den endelige formue.)

Drop kaffedrikkeriet og end med en stor formue: (Kilde: Egen tilvirkning)

Som det fremgår af tabellen, kan du med lidt fornuft opbygge en større formue.
Det kræver blot, at du dropper et/flere af dine impulskøb, for i stedet at investere disse småbeløb.

Ved at undvære den daglige kop kaffe på den lokale café i 50 år og investere disse småbeløb en gang årligt, vil du kunne ende med en formue på næsten 4 millioner kr.

Hvis du derimod blot vælger en simpel opsparing (altså uden nogen form for investering) vil du ”kun” stå med omtrent en halv million kr. efter 50 år.

Det er blot et typeeksempel med kaffen – det kunne også være cigaretter, den daglige croissant, lotto-spilleriet, avisen eller andet du vælger at droppe. Det kunne også være eventuelle besparelser ved at skifte til billigere abonnementer på telefoni, tv og/eller bredbånd.

Tag en gratis personlig investeringsplan her.

Sæt dine investeringer på autopilot hos NORD

Du kan (stort set) sætte dine investeringer på autopilot ved kontinuerligt at investere (f.eks. ved at investere 10.000 kr. kontinuerligt en gang hvert år).
Kontinuerlige faste investeringer har desuden den positive egenskab, at du både køber når kurserne er for "dyre" og for "billige", og dermed erhverver dine investeringer til en gennemsnitspris.

Dermed undgår du at blive et offer for psykologien ved markedstiming og slipper for de dertilhørende betydelige handelsomkostninger, der er forbundet ved forsøget på markedstiming. Læs mere om hvorfor du skal undgå markedstiming i blogindlægget:
Er aktiemarkedet på vej op eller ned?

Hos NORD kan du f.eks. indbetale et løbende månedligt/årligt fast beløb til din konto i vores partnerbank og så sørger vi løbende for, at investere disse midler for dig i din ETF-portefølje, hvor du får eksponering mod forskellige aktivklasser såsom aktier, obligationer og ejendomme.

Hos NORD investeres der for dig, når beløbet altså overstiger en vis minimumsgrænse (dvs. der investeres også for dig ved modtagne udbytter) – læs mere om hvor stort et beløb, der skal stå i likvide midler på din konto før de reinvesteres her.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.