Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

01.11.2021 / Læsetid: 7 min

Er Kryptovaluta en investering for dig?

SuneInvesteringsøkonom

Hvorvidt kryptovaluta er en investering for dig, kan du blive klogere på i dette indlæg. Vi ser bl.a. på Bitcoin som digitalt guld og den nye Bitcoin ETF.

Hovedpointer

 • Bitcoin så dagens lys i 2009, men var ikke den første kryptovaluta.
 • Bitcoin kan anskues som digitalt guld.
 • Kryptovaluta indgår ikke i NORDs porteføljer.

Vi starter ud med at se lidt på, hvornår kryptovaluta opstod.

Hvornår opstod kryptovaluta

Kryptovaluta er faktisk ikke en helt ny ting, selvom det først er de senere år, at de rigtigt har fået plads i overskrifterne.

Tilbage i 1983 udtænkte David Chaum muligheden for kryptovaluta i form af Ecash.

I 1995 så den første kryptovaluta bygget på Ecash så dagens lys i form af DigiCash. projektet levede ikke længe og gik i glemmebogen allerede i 1998.

I samme år, 1998, kom så et nyt bud til ved navn b-money, opfundet af Wei Dai, og kort herefter bit gold af Nick Szabo.

De formåede aldrig rigtigt at slå igennem, men blev nogle af grundstenene for fremtidens kryptovalutaer.

I 2009 blev Bitcoin sluppet fri, startet af Satoshi Nakamoto, hvem det eller de så end er. Det ved vi stadig ikke.

I Budapest, Ungarn, står en statue som en hyldest til Satoshi Nakamoto, personen eller personerne bag Bitcoin.

Bitcoin var startskuddet til et væld af andre former for kryptovalutaer og selvom Bitcoin fortsat er den klart største, eksisterer der i dag i tusindvis af andre.

Men hvad er kryptovaluta?

Hvad er kryptovaluta?

Der findes ikke én klar og bredt accepteret definition på, hvad kryptovaluta er. Derfor vil du få et forskelligt svar, afhængigt af, hvem du spørger.

I udgivelsen Possible State Approaches to Cryptocurrencies, opstiller Jan Lansky dog 6 karakteristika:

 1. The system does not require a central authority, distributed achieve consensus on its state.
 2. The system keeps an overview of cryptocurrency units and their ownership.
 3. The system defines whether new cryptocurrency units can be created. If new cryptocurrency units can be created, the system defines the circumstances of their origin and how to determine the ownership of these new units.
 4. Ownership of cryptocurrency units can be proved exclusively cryptographically.
 5. The system allows transactions to be performed in which ownership of the cryptographic units is changed. A transaction statement can only be issued by an entity proving the current ownership of these units.
 6. If two different instructions for changing the ownership of the same cryptographic units are simultaneously entered, the system performs at most one of them.

Vi er ude i noget uden en mellemmand, med en oversigt over, hvem der ejer hvad, en definition af, hvordan nye "mønter" skabes og en mulighed for handel alt sammen pakket ind i digital kryptografi.

Det var min meget grove sammenfatning.

Kryptovaluta kunne lige så godt hedde krypto, fordi det er kryptisk at forstå. Hvis du tænker på det som penge og et pengesystem i ét og samme progammérbare produkt, så er du godt på vej.

Sammenligningen med guld

Især Bitcoin er blevet sammenlignet med guld og kaldes af mange med kendskab til kryptovaluta for digitalt guld eller guld 2.0.

Begge har den iboende karakteristika, at de er knappe ressourcer.

Der udvindes en mindre mængde guld hvert år, men samlet set vokser mængden af guld ikke voldsomt.

Se her, hvor meget alt det guld der nogensinde er hevet er op ad jorden, fylder:

Så meget fylder alt guld, der nogensinde er hevet op ad jorden. Kilde: Goldmoney

Med Bitcoin er det skrevet ind i koden, hvor mange nye bitcoins, der kommer til igennem den proces, der kaldes for mining.

Det endelige antal bitcoins er 21.000.000, 21 millioner. Hverken mere eller mindre.

Med ressourcer der er knappe, vil prisen afspejle forholdet imellem udbud og efterspørgsel.

Da udbuddet er afdæmpet, når det gælder guld, og fastlagt, når det gælder Bitcoin, har efterspørgslen en meget stor effekt på prisen.

Mængden af bitcoins stiger, men vil aldrig overgå 21 millioner. Kilde: Bitcoin Block Reward Halving Countdown

Hvorvidt efterspørgslen så vil blive ved med at stige, stagnere eller endda aftage, er der reelt ikke nogle der ved.

Det er en af grundende til det spekulative element ved kryptovalutaer. Deres værdi bestemmes af, hvor mange der ønsker at eje dem set i forhold til, hvor mange der findes.

De andre kryptovalutaer

Der findes mange andre kryptovalutaer end Bitcoin, men vi må nok også erkende, at mange af dem er af en mere eller mindre tvivlsom legalitet.

Den næststørste hedder Ethereum og denne anerkendes efterhånden også bredt som værende meget lovende.

Ethereum har mere karakter af at være en platform for andre projekter, hvor Bitcoin anses mere som det digitale guld.

Ind i mellem får kryptovalutaer af særdeles tvivlsomt potentiale meget opmærksomhed og det har en meget stor effekt på prisen.

Bedste eksempel i den sammenhæng er Dogecoin, opkaldt efter et meme.

Kryptovalutaen Dogecoin startede som et meme, men der er efterhånden rigtig mange penge på spil.

Elon Musk har i særdeleshed kastet sin kærlighed på netop Dogecoin og det forklarer en del af opmærksomheden, da han har over 60 millioner følgere på LinkedIn.

Ja, den Elon Musk, verdens rigeste mand.

Det giver god mening, at krypto bliver kaldt for det vilde vesten.

Bitcoin i medierne

Den seneste tid har Bitcoin fyldt en del i medierne af især tre grunde:

 • Prisen er steget voldsomt.
 • Kina har ulovliggjort Bitcoin.
 • Myndighederne i USA har godkendt den første Bitcoin ETF.

Prisen på himmelflugt

Først og fremmest har prisen på Bitcoin, såvel som mange af de andre kryptovalutaer, været stærkt opadgående.

Prisen har været helt oppe og krydse 65.000 $ her i 2021.

Prisen på Bitcoin er steget ret eksplosivt på det seneste. Kilde: Coinmarketcap

Kina ulovliggør Bitcoin

Dernæst har Kina gjort Bitcoin ulovligt og med den beslutning, flyttede de mange minere, der brugte billig strøm i Kina til at få del i de nye bitcoins. De er blevet spredt ud over verden, men især USA har fået mange nye minere til.

USA godkender Bitcoin ETF

Sidst, men ikke mindst, har myndighederne i USA godkendt den første Bitcoin ETF. Der fandtes godt nok nogle ETF'er i Canada i forvejen og vores naboer i Sverige har haft en Bitcoin ETN siden 2015, men USA er bare på alle måder større og derfor er bevågenheden derefter.

Bitcoin og dermed også kryptovaluta har derfor fyldt en del i medierne på det sidste.

Det er sikkert ikke slut.

Er kryptovaluta en investering for dig?

Hvorvidt det at købe kryptovaluta overhovedet har noget med investering at gøre, er tvivlsomt. Det er ikke så meget anderledes end guld, som mange investorer heller ikke betragter som et investeringsaktiv, da det ikke giver et afkast.

Der er ene og alene tale om at købe noget med en forventing om, at det stiger i pris baseret på den fremtidige efterspørgsel.

Selvom de amerikanske børsmyndigheder har givet grønt lys til en bitcoin-ETF, advarer Finanstilsynet fortsat danskere mod at sætte deres penge i kryptomarkedet.

DO NOT ENTER.
Finanstilsynet advarer fortsat danskerne mod at sætte deres penge i kryptomarkedet.

Det skriver Finans, der har talt med Ulla Brøns Petersen, kontorchef i Finanstilsynet, som kalder det for »risiko med risiko på.«

»Vores holdninger til kryptovalutaer er stadig den samme, selv om der nu kommer ETF'er. De underliggende valutaer er jo stadigvæk uregulerede og utroligt volatile, selv om du nu pakker dem ind i en ny skal,« siger hun til Finans.

Den ekstreme volatilitet gør, at det bestemt ikke er at regne for en investering for alle.

Hvorvidt der så overhovedet er tale om en investering eller mere noget i retning af spekulation, må være op til den enkelte at vurdere.

Hverken Bitcoin eller andre kryptovalutaer indgår i NORD.investments investeringsporteføljer. Læs mere om hvorfor her.

Hvis Bitcoin eller andre kryptovalutaer skal være en del af dine samlede investeringer, skal du derfor være indforstået med den store volatilitet og ekstra risiko, der er forbundet hermed.

Opsummering

Kryptovaluta har flere år på bagen, men det var først med Bitcoin i 2009, at de virkelig slog igennem.

Kryptovaluta er penge og pengesystem i ét og samme progammérbare produkt.

Især Bitcoin sammenlignes med guld og kaldes for både digitalt guld og guld 2.0.

Der findes mange forskellige kryptovalutaer og mange af dem er af yderst tvivlsom karakter som eksempelvis Dogecoin.

På det seneste har kryptovaluta fået meget plads i medierne grundet store stigninger i prisen, at Kina har ulovliggjort det og fordi USA har godkendt den første Bitcoin ETF.

Det er usikkert, hvorvidt køb af kryptovaluta er en investering eller mere minder om spekulation.

Der indgår ikke kryptovaluta i nogle af NORDs porteføljer, men skulle du alligevel være interesseret, kan du få en gratis investeringsplan til en mere traditionel investering i aktier og obligationer.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.