Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

29.09.2020 / Læsetid: 10 min

Investering i 2021: Hvad er den bedste investering?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Hvordan ser den bedste investering ud?
Hvordan ser den bedste investering ud?

Hvordan er den bedste investering? Det kan måske virke lidt uoverskueligt, men hvis du læser vores 9 gode tips om investering, så er du godt på vej mod den bedst mulige investering.

Hovedpointer:

 • Du bør bl.a. overveje spredning, risiko og mål når du investerer.
 • Hold dine omkostninger nede og udnyt renters rente-effekten.
 • Vælg en løsning, som ikke er for tidskrævende.

Dette indlæg kommer ind på de 9 forskellige elementer den bedste investering består af:

 • Spredning
 • Risikovillighed
 • Risikoprofil
 • Målsætning
 • Omkostninger
 • Renters rente
 • Investeringsstrategi
 • Beskatning
 • Vælg en nem løsning

God læselyst.

Hvad er den bedste investering historisk set?

Hvad har klaret sig bedst historisk? Aktier, obligationer guld eller kontanter?

Kigger man 204 år tilbage i tiden, står det klart at den bedste investering har været i aktier.  

Professor fra Jeremy Siegel fra Wharton University har i sin bog ”Stocks for the Long Run” redegjort for hvilke aktiv klasser der har klaret sig bedst de sidste 204 år. Jeremy Siegel undersøgte, hvordan 1 US dollar havde udviklet sig i gennem årene 1802-2006 (efter inflation). Dette sammenholder han med hvordan 1 US dollar havde udviklet sig sammenlignet med aktier, obligationer eller guld.

Denne graf fra hans bog taler sit tydelige sprog:

På den lange bane er aktier altså den bedste investering.

Til trods for de værste korrektioner og kriser (såsom Wall-street krakket i 1929 og både 1 & 2. verdenskrig), har aktierne alligevel klaret sig bedst. Disse kriser kan ser helt ubetydelige ud, når man ser grafen som helhed. Det er også derfor man som langsigtet investor ikke bør bekymre sig om midlertidige udsving i markedet.

Hvad er vigtigt, når du skal opnå den bedste investering?

Højest mulige afkast ift. risiko og lave omkostninger er de vigtigste parametre, når du skal opnå den bedste investering. Det er samtidigt også vigtigt, at inddrage dine individuelle skattemæssige aspekter.

Hvad er de vigtigste parametre, at have styr på, før du går i gang med at investere?
Det giver vi dig svar på i denne guide, hvor vi kigger på 9 gode tips, der er altafgørende for din investering.

1. Stor spredning

ETF

Det kan give god mening at sprede din investering over flere forskellige aktivklasser, såsom aktier, obligationer og ejendomme. En bred spredning i flere forskellige aktivklasser resulterer nemlig som udgangspunkt i færre investeringsrisici for dig som investor. Omvendt vil risikoen være meget større, hvis du for eksempel kun satser på investering i enkeltaktier.

Investering i ETFer kan være en rigtig god løsning. Når du investerer i en ETF, får du typisk en lille ejerandel i mange forskellige aktier og/eller obligationer. Det giver dig en bred spredning til meget lave omkostninger, fordi du ikke skal købe hver enkelt aktie.

NORD.investments porteføljer består derfor udelukkende af ETFer og du kan blive investeret i en portefølje, der er skræddersyet til din risikovillighed, tidshorisont og risikoevne.

Via NORDs porteføljer får du eksponering i mere end 4.000 forskellige aktieselskaber og mere end 1.500 forskellige virksomheds- og statsobligationer.

Med en bred spredning menes der ikke alene spredning i tusindvis af forskellige aktier/obligationer, men også en geografisk spredning i verdens forskellige markeder samt sektor spredning i alle sektorer.

KOM I GANG

2. Forstå din risikovillighed

Risikovillighed

Det er meget vigtigt, at din investering passer til din lyst/evne til at tage/bære risici. Din forventede investeringshorisont har også en indflydelse på hvor risikovillig du er i investeringsøjemed.

Risikovillighed er til dels et psykologisk karaktertræk. Den bliver påvirket af dine personlige økonomiske forhold - herunder dine indkomst- og formueforhold, men også hvordan du forholder dig til risici generelt. Serieiværksætteren Lars Tvede fortæller mere om psykologien bag aktiehandel her.

Hvis din risikovillighed eksempelvis er relativ lav, bør din investering dermed også afspejle din lave risikovillighed - du skulle nødigt risikere at ligge søvnløs om natten. Din investering bør måske udgøres af en større obligations- end aktieandel, der typisk svinger mere i værdi. Er du omvendt tryg nok ved at se din investering stige og falde en del i værdi fra dag til dag, så er din risikovillighed nok højere og din investering bør sammensættes af en større aktieandel.

Når dine værdipapirer stiger i værdi får man som investor altid en god følelse.
Omvendt kan det skabe en del ængstelse, at se sine værdipapirer falde i værdi.

En rationel investor, der ikke lader sig påvirke af psykologien, holder altid hovedet koldt - både når det går godt og skidt. Det er den allerbedste strategi, når man investerer. Det handler groft sagt om at fokusere på andre hobbyer og lade investeringerne stå, og kigge mindst muligt på dem.

Når du investerer hos NORD.investments, får du anbefalet en portefølje ud fra blandt andet din risikovillighed. Du får helt konkret anbefalet 1 ud af 20 porteføljer, selvom du dog godt kan vælge at se bort fra anbefalingen.

3. Vælg den rigtige risikoprofil

risikojustering

Alle porteføljer hos NORD.investments er konstrueret på baggrund af modellen for Moderne Porteføljeteori – en nobelprisvindende model, der anvendes af mange verden over. Modellen er udviklet af den amerikanske økonom, Harry Markowitz, og fokuserer på fordelene ved en bred spredning i investeringsøjemed, hvor man altså spreder sin investering over flere forskellige aktivklasser, såsom aktier, obligationer og ejendomme.

Din investering bliver hos NORD fordelt over flere nøje udvalgte ETFer. De giver dig tilsammen en meget bred spredning. Den brede spredning er ofte forbundet med lavere risiko end ved blot at investere i én enkelt aktivklasse eller i enkeltaktier.

Desuden bliver alle vores porteføljer løbende justeret, så de altid passer til dig og til din risikovillighed. På den måde kan du sove trygt om natten og lade investeringerne passe sig selv.

Hvis du på et senere tidspunkt ønsker at ændre din risikoprofil, så sørger NORD.investments for at tilpasse din portefølje til din nuværende situation og risikovillighed. Det hele foregår automatisk og uden bøvl for dig.
Der kan ske begivenheder i dit liv, der ændrer på dine investeringers tidshorisont, risikovillighed og/eller risikoevne. Det kan derfor godt give mening at ændre sin risikoprofil, hvis ens livssituation er ændret.

4. Sæt langsigtede mål

målsætning

Hvorfor vil du investere? Forventer du et afkast om seks måneder, et år, fem år eller længere? Sparer du op til din pensionstilværelse, til at bygge hus eller noget helt tredje?

Når du investerer, skal du kende dit formål med investeringen. Derudover skal du nogenlunde kende til det tidspunkt i fremtiden, hvor du får brug for de investerede midler. Du bør altså kende din tidshorisont, der som udgangspunkt altid bør være længere end tre år.

Som hovedregel er det altid fornuftigt at have en lang tidshorisont på din investering. Blandt andet fordi markederne historisk set generelt kun er steget over lang tid, men har svinget meget på kort sigt.
Siden 1999 har aktiemarkederne været præget af 3 større kriser. Henholdsvis IT-krisen i starten af 00'erne, finanskrisen senere hen og coronakrisen i 2020. Som investor har langsigtethed og fastholdelse af sin investeringsstrategi altid betalt sig, da man til trods for kriserne, har oplevet pæne afkast over på længere sigt. Du kommer også til at drage mere nytte af renters rente, når du tænker langsigtet.

Husk på, at udviklingen i din portefølje blandt andet afhænger af fire gensidigt afhængige faktorer:

 • Det investerede beløb
 • Investeringens varighed (antal år)
 • Din risikovillighed
 • Dine investeringsomkostninger

5. Hold dine omkostninger nede

OMKOSTNINGER


Høje omkostninger er ganske enkelt gift for din investering. Derfor kan der virkelig være penge at spare ved at holde omkostningerne nede. Set på en anden måde, så kan omkostninger faktisk være en af de bedste måder at forbedre dit afkast.

I denne graf kan du eksempelvis se, hvordan 12.000 kr. i årlig investering kan koste dig over en halv million kroner.

høje vs. lave omkostninger

Grafen viser omkostningerne hos NORD.Investments på 0,75 % og andre ved 2,5 % (vi antager et årligt afkast på 6 %).

Hos NORD.investments har vi sparet de dyre filialer væk. Derudover er vi en online platform, der arbejder med en systematisk metode og har færre medarbejdere til manuelle processer. Sidst men ikke mindst har vi uvildigt udvalgt de investeringer, som giver dig de laveste omkostninger. Vi har ingen interesse i at rådgive omkring dyre fonde.

Derfor er vores omkostninger mellem 0,60 % - 0,75 %, som er markedets måske laveste omkostninger.

Det er svært at spå om, hvordan dit afkast ender med at blive på en bestemt investering. Men selve omkostningerne kan du kontrollere. Ved at vælge en investeringsservice med lavere omkostninger, forbedrer du med garanti dit afkast.

Få en gratis og personlig investeringsplan her.

6. Start tidligt og udnyt renters rente

renters rente-effekten

Hvornår skal man starte med at investere? Det korte svar er jo før, desto bedre.

Renters renter er uhyre vigtigt, hvis du overvejer at investere dine penge. Det tager fem minutter at lære og vil over tid spille en stor rolle for din formue. Renters rente handler kort fortalt om, at du kan opnå et højere afkast ved at geninvestere det afkast du har fået. Så får du nemlig afkast af dit tidligere afkast. På den måde vokser din formue hurtigere, end hvis du hvert år “hævede” dit afkast. Sæt fart på din investering med renters renter.

Her kommer et eksempel på renters rente-effekten:

Forestil dig, at du investerer 50.000 kr. på en gang i år 2020. Hver måned indbetaler du 1.000 kr indtil år 2050. Hvis du får et årligt afkast – eller rente for den sags skyld – på 6 %, opnår du 1.261.688 kr. i år 2050!

renters rente-effekten

Den simple anbefaling er altid at tænke langsigtet samt at fortsætte med at investere i din oprindelige investering. På den måde kommer renters rente til at arbejde for dig, og det hele foregår automatisk og nemt.

Brug fem minutter på at udfylde vores gratis investeringsplan her og se hvordan din investering vil udvikle sig over tid.

KOM I GANG

7. Vælg en investeringsstrategi

datadrevet

Der findes forskellige investeringsstrategier man kan vælge. Grundlæggende kan man opdele investering i to typer: Aktiv- og passiv investering.

Du har måske en ven, der er virkelig god til aktier og altid kan forudsige den næste vinderaktie. Denne investeringsstrategi kalder man får aktiv investering. Den fremgangsmåde kan vi kun fraråde. Din ven handler uden tvivl ud fra de bedste hensigter, men det er vanskeligt at udpege den næste vinderaktie.

Når kun fire aktive forvaltere i Danmark har slået markedet over de sidste 10 år, giver det næsten kuldegysninger at tænke på, hvordan private investorer klarer sig.

Det amerikanske kreditratingbureau S&P (Standard and Poors), som også lægger navn til det verdenskendte indeks SP500, har været inde og lave en analyse af de aktivt forvaltede fonde, hvor det ses at næsten 9/10 ikke ender med at slå markedet.

Ovenstående data taler for det man kalder en passiv investeringsstrategi. Her følger man markedet eller specifikke indeks i stedet for aktivt at udvælge enkelte aktier.

Hos NORD.investments følger alle investeringer en passiv investeringsstrategi. Dette gør at man får meget lave omkostninger på sin investering. De bygger på den nobelprisvindende model lavet af Harry Markowitz. Denne model for moderne porteføljeteori, bliver nu brugt af professionelle verden over.

Alle vores investeringer er 100 % drevet af data og er altid i ETF’er - bedre kendt som indeksfonde. Med ETF'er får du nemlig ejerandel i tusindvis af aktier og obligationer, og det giver en stor spredning. Samtidig geninvesteres afkastet, så du udnytter renters rente-effekten.

Ind med data - ud med mavefornemmelser.

8. Vær opmærksom på beskatningen

aktieskat

Som nævnt er alle investeringer hos NORD.investments i ETFer, og det kan i mange tilfælde være attraktivt for dig rent skattemæssigt, så vær ikke bekymret. Fra 2020 af bliver udvalgte udenlandske aktiebaserede ETFer nemlig beskattes som aktieindkomst. Det gør det mere fordelagtigt for nogle at investere i ETFer. Hos NORD bliver du selvfølgelig investeret i udvalgte aktiebaserede fonde, der fra 2020 af beskattes som aktieindkomst. Gældende skattesatser under/over progressionsgrænsen for aktieindkomstskat er i 2020 på mellem 27 % og 42 %. Procentsatsen afhænger af hvor store aktiegevinster du har et givent år.

Du kan med fordel beregne din aktieskat her.

Beskatningen af udenlandske aktiebaserede ETF’er er ofte mindst lige så attraktiv som på danske aktiebaserede investeringsforeninger. Det kan derfor ofte godt betale sig at investere i ETFer.

I investeringsøjemed handler det grundlæggende set om at optimere mest muligt i forhold til risiko, omkostninger og skat.

9. Vælg en nem løsning for dig som investor

investeringsplan

Du lever uden tvivl et travlt liv med arbejde, uddannelse, familieliv og fritidsinteresser. Derfor bør du have en investeringsløsning, der passer sig selv.

Hos NORD.investments arbejder vi hver dag på at investere dine penge bedst muligt. Vi sørger for, at din portefølje løbende bliver justeret, så den altid passer til din risikoprofil.

Vi sammensætter en skræddersyet investeringsplan til dig. En automatiseret løsning giver dig gennemsigtighed, og du kan let kan følge værdien og udviklingen af din investering, minut for minut, fra din smartphone eller computer.

Så kan du fokusere på det vigtigste - nemlig at nyde livet og tanken om, at du har foretaget den bedste investering for dig.

FÅ EN GRATIS INVESTERINGSPLAN

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.