Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

16.01.2020 / Læsetid: 5 min

DIN GUIDE TIL INVESTERING I AKTIER OG ANDRE AKTIVKLASSEREr du interesseret i investering i aktier og andre aktivklasser?
Uanset din erfaring og den beløbsstørrelse du overvejer at investere, får du her vores bedste råd til investering i aktier og andre aktivklasser (såsom obligationer og ejendomme).

Hovedpointer:

  • Enkeltaktier kan være en dyr fornøjelse. Køb i stedet en lille del af mange aktier med ETF'er.
  • Ejendomsinvestering kan give ekstra spredning. Vælg en løsning uden alt det praktiske besvær.
  • Obligationer i din portefølje kan bidrage til en lavere risiko.

Her får du de vigtigste pointer du bør kende når du investerer i aktier og andre aktivklasser. Vi fokuserer i dette blogindlæg på aktier, ejendomme og obligationer.

1. Investering i aktier

Når du investerer i aktier, køber du i virkeligheden en del af en virksomhed. Aktier er generelt en attraktiv aktivklasse for investorer og det er nemt at komme i gang med at investere i aktier. Det kræver ikke flere hundredtusindvis af kroner at købe dine første aktier. Afkastet man kan opnå på aktier omfatter både eventuelle kursgevinster samt løbende modtagne udbytter. Læs meget mere om aktier, og hvad du bør overveje ved investering i aktier her.

Der er flere forskellige måder hvorpå du kan investere i aktier. En hyppigt benyttet måde er at investere i enkeltaktier, som dog i høj grad kan være en ganske risikabel fornøjelse. Det skyldes særligt, at man ved blot ved at investere i få aktier, ikke opnår en stor spredning, som giver en lavere risiko. Den højere risiko opstår blandt andet i situationer, hvor enkelte virksomheder, dermed også deres aktiekurs, påvirkes af faktorer der ikke har noget med markedet som helhed at gøre. Det kan eksempelvis være, at en virksomhed oplever en markant ændring i overskuddet, en ledelsesændring eller en ny konkurrent i branchen. I sådanne situationer, kan den givne virksomheds aktiekurs nemlig falde eller stige uafhængigt af markedets overordnede tendens.

Du sænker risikoen ved at sprede din investering i mange forskellige aktier. En stor spredning kan du med fordel opnå via ETF'er. Her køber man som investor investeringsbeviser i en fond. Den givne fond ejer så en række af forskellige aktieselskaber. På den måde spreder man sin investering. ETF’er gør det både nemt og ultra billigt at opnå en veldiversificeret portefølje.  De giver dig altså en langt større sikkerhed som investor, fremfor hvis du selv investerer i få enkeltaktier, hvor risikoen kan være ganske høj.

Danskerne er særligt glade for danske aktier og vi er derfor ikke så gode til risikospredning.

2. Investering i ejendomme

En anden aktivklasse, udover aktier, er ejendomsinvestering, hvor særligt tre investeringsformer er meget populære. Det drejer sig om fysisk ejendomsinvestering, ejendomsinvestering via crowdfunding, og investering i såkaldte REIT’s (Real Estate Investment Trust).

Ejendomsinvestering, fysisk, er som alle andre typer af investeringer også behæftet med risici. Derudover kræver det meget tid at står for alt det praktiske, og det kan måske være svært at sælge ejendommen igen. Derudover forudsætter det, at du har en større sum penge for at komme i gang.

Crowdfunding kan man starte med for mindre beløbsstørrelser. I modsætning til ejendomsinvestering, vil det med crowdfunding være lettere at sprede sin risiko til flere ejendomme. Ved fysisk ejendomsinvestering har man som almen investor selvsagt ikke mulighed for samme spredning som ved ejendomsinvestering via crowdfunding. Med crowdfunding skal du ikke kæmpe med administration, og du har ingen vedligeholdelse eller forpligtelser som sådan ligesom ved traditionel ejendominvestering. Det kan på sin vis sammenlignes lidt med at investere i ETF’ere.

crowdfunding

Den tredje populære investeringsform, hvad angår ejendomsinvestering, er investering via REIT’s. REIT’s er en ejendomsinvesteringsfond. Det er altså et selskab eller en fond, der investerer i fast ejendom. REIT’s og ETF’ere har rigtig mange ligheder. Begge typer fonde giver stor spredning til ultra lave omkostninger. Forskellen er blot, at  REIT’s kun giver dig eksponering i ejendomsaktier (særligt kontorejendomsselskaber), hvor ETF’ere giver dig en større spredning i mange typer af selskaber.

3. Investering i obligationer

Obligationer er en aktivklasse, som kan give investoren et godt risikojusteret afkast i en portefølje, der også består af andre aktivklasser. Obligationer er generelt kendt for at være en noget sikrere investeringstype end aktier, hvor afkastet til gengæld også typisk er lavere.

Helt konkret låner du penge ud til en virksomhed, en stat eller et realkreditinstitut, når du ejer en obligation. Derfor bør du også indfri eventuelle forbrugs- eller banklån inden du investerer i obligationer, da renten typisk er højere på din gæld end den rente, du modtager for din obligation.

obligationer begravet skat

Obligationsinvestering giver rigtig god mening via ETF’ere, hvor du nemt og billigt kan investere  i tusindvis af forskellige stats- og/eller virksomhedsobligationer. Det giver nemlig en stor spredning.

Få en gratis investeringsplan med en risikoprofil, der er tilpasset dig.

Vær bevidst om dine følelser når du investerer

Uanset hvad du investerer i, er det vigtigt, at du er bevidst om dine følelser i investeringsøjemed. Følelsen af et økonomisk tab er for mange investorer værre end glæden ved en økonomisk gevinst. Derfor har investorer det ofte med at glemme det rationelle og bliver et offer for psykologien når de investerer. De læser måske Børsen, hvor recession-snakken florerer og bliver grebet af stemningen. Det er irrationelt at handle ud fra sådanne bekymringer.

Aktiemarkederne svinger og man kan ikke forudsige om de stiger eller falder. Det er vigtigt, at man tænker rationelt og husker, at det psykologiske kan spille én et puds og nemt kan føre til dårlige investeringsbeslutninger.

Sæt investeringsmål og fastlæg en langsigtet strategi for din investering

Uanset om du handler aktier, ejendomme eller obligationer, er det essentielt at fastsætte dine mål og strategi for dine investeringer. Har du klare målsætninger og en fastlagt strategi du kan overholde, vil der være større mulighed for at ende ud med et positivt afkast på dine investeringer. Er du en langsigtet investor, skal du huske på, at du ikke kan lade dig påvirke af de daglige svingninger i markedet. Hold dig til strategien - også selvom du måtte opleve kortsigtede stigninger eller fald i dine investeringer.

Ønsker du at se hvilke ETF’er NORD.investments anvender i deres porteføljer, så klik her og få en gratis investeringsplan, der er tilpasset netop din risikoprofil.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.