Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

05.04.2019 / Læsetid: 3 min

Opsparing til hus, bryllup, bil eller lignende

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Key take-away:

  • Opbyg en større opsparing til hus, bryllup, bil eller lignende ved at investere opsparingen.

Derfor er det klogt at investere sin opsparing

Mange ved typisk lang tid i forvejen, at de skal bruge penge til noget ekstraordinært i deres liv. Det kan eksempelvis være penge til et nyt hus eller et bryllup.
Derfor sparer mange op til disse ekstraordinære begivenheder ved løbende at ligge penge til side. De opsparer typisk pengene ved at indsætte dem på deres indlånskonto i banken og får på denne ofte 0 % i rente.
Denne løbende opsparingsstrategi kan være klog, da disicplinen ved de løbende indbetalinger, sikrer at man når i mål. Dog sikrer strategien langt fra, at opsparingen holder sin købekraft. Inflationen æder nemlig opsparingens værdi i løbet af opsparingsårene.
Inflationen i Danmark har historisk set været i gennemsnit på cirka 2 % om året.
På bare 30 år kan opsparingens værdi være halveret, hvis den ikke investeres.

En god løsning på at undgå at inflationen æder din opsparings købekraft, kan derfor være at investere opsparingen. Så er chancen også større for at nå sine mål tidligere end først forventet.

Ved at investere din opsparing via NORDs løsning, vil du få et årligt forventet afkast på mellem 3,37 - 6,5 % (alt efter din risikoprofil).

Sørg for at din økonomiske buffer holder dens købekraft

Det kan være særdeles kløgtigt at investere din økonomiske buffer, således at den ikke mister købekraft til inflationen. På bare 30 år kan bufferens købekraft være halveret, hvis den ikke investeres.
Dog investere bufferen med sigte på, at du ikke risikerer at miste en større del af bufferen, hvis investeringerne lige pludselig skal realiseres. Derfor kan investeringer med lav risiko være til at foretrække.
Investerer du eksempelvis via NORD, vil du med den laveste risikoprofil 1, blive eksponeret cirka 70 % obligationer og **30 % aktier**. Den portefølje giver årligt et forventet afkast på 3,37 %.

Risikoprofil 1's fordeling:

Opbyg en større formue til hus, bryllup, bil eller lignende ved at investere via NORD

Hos NORD sørger vi for at dine penge bliver formidlet bedst muligt, til lavest mulige årlige omkostninger (Altid til maksimalt 0,75 % i totale årlige omkostninger). Du vil blive eksponeret i hele markedet således at din risiko er minimal. Samtidigt er der et årligt forventet afkast på mellem 3,37 - 6,5 % (alt efter din risikoprofil)..
Du kan med fordel investere løbende ved at sætte automatiske indbetalinger op i NORDs løsning via Saxo Bank.

Ønsker du at vide mere om investering, privatøkonomi og omkostningers betydning for dit afkast, så læs mere på NORD's blog her.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.