UDVÆLGELSE AF AKTIER VIRKER IKKE

I en 10 års periode frem til 2016 klarede 99 % af de aktivt forvaltede amerikanske aktiefonde, der udbydes i Europa, sig dårligere end S&P 500 indekset.

2/3 af alle aktierne i Russell 3000 har klaret sig dårligere end indekset fra 1980 til 2014.

I jagten efter afkast klarer investorerne sig bedre ved at sprede deres investeringer bredt.

Besøgende på NORDs hjemmeside vil sige, at vi ikke ved noget som helst om aktieudvælgelse. Det har de ret i. Faktisk er vi overbeviste om, at det nærmest er umuligt hele tiden at klare sig bedre end et givent indeks ved at prøve at vælge de bedste aktier. Porteføljeforvaltere, banker og investeringsforeninger vil naturligvis sige det modsatte. Det er trods alt deres job at overbevise dig om, at de penge, der investeres hos dem, med langt større sandsynlighed vil stige i samme takt som dine mål.

Lad os kaste et blik på en undersøgelse foretaget af J.P. Morgan for at vise dig, hvorfor det ikke er sandsynligt, at det vil ske, og påvise hvordan spredning kan være den helt rigtige løsning. Undersøgelsen viser afkast på individuelle værdipapirer inden for Russell 3000 Indekset sammenlignet med det overordnede indeks fra 1980 til 2014. Russell Indekset omfatter de 3.000 største amerikanske selskaber eller omkring 98 procent af markedsværdien på Wall Street. Undersøgelsen tager højde for værdipapirer, som blev opkøbt eller gik konkurs. Resultaterne er tankevækkende:

2/3 af alle aktierne har klaret sig dårligere end indekset. Afkastet for medianen siden dens optagelse sammenlignet med en investering i indekset var -54 procent.

40 procent af aktierne udløste et katastrofalt fald - dvs. et fald på mere end 70 procent fra toppen og de nåede aldrig igen over 60% af den værdi de havde på toppen.1

Kort sagt er der langt flere, som klarer sig dårligere end indekset, end som klarer sig bedre end indekset. Ovenstående resultater ses i følgende graf:

Fordelingen af merafkast på enkeltaktier i forhold til Russell 3000 Index (1980-2014)
Source: FactSet, J.P. Morgan Asset Management

Det betyder, at det er sværere at udvælge aktier der slår indekset på langt sigt. Det typiske svar fra aktive kapitalforvaltere er, at det hele handler om timing. Forvalterens opgave er at vurdere ikke kun, hvad der skal handles men også hvornår. Frem for bare at købe og eje forsøger mange aktive forvaltere at spå, hvornår værdipapirer er over- eller undervurderede, ved at bevæge sig ind og ud af positioner for at undgå faldende markeder og profitere fra eventuelle efterfølgende stigende aktiemarkeder.

Dette gør aktieudvælgelses beslutningen endnu mere kompleks og gør det endnu sværere at ramme rigtigt – fordi forvalteren hele tiden skal forsøge at time toppe og bunde. Endnu vigtigere er det, at omkostninger forbundet med en sådan strategi, som f.eks. handelsomkostninger, veksle gebyrer og spændet mellem købs- og salgskurs, ofte øger det samlede forvaltningshonorar, hvilket kan have betydelig negativ indflydelse på det overordnede afkast, som vist i diagrammet herunder.

I betragtning af at 99% af professionelle porteføljeforvaltere, investeringsforeninger og banker ikke klarer sig bedre end indekset – har privat investorer heller ikke særlig store chancer for at klare sig bedre ved brug af aktieudvælgelse.

Hos NORD.investments mener vi, at den helt rigtige strategi bygger på en globalt spredt investering ved hjælp af passive indeks fonde, de såkaldte ETF´ere, kombineret med minimale gebyrer. Vi forsøger ikke at spå eller bestemme kurserne på individuelle aktier, vi fokuserer derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

NORD.investments er en digital investeringsservice, der udbydes i samarbejde med vores partnerbank. Få en gratis investeringsplan eller prøv vores investeringsmetode, og find selv ud af, hvor meget bedre den er end aktieudvælgelse.

Kilder:
(1) J.P Morgan
(2) Longboard
(3) Egen beregning
(4) Financial Times