Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

15.01.2017 / Læsetid: 4 min

UDVÆLGELSE AF AKTIER VIRKER IKKE

Anders HartmannFounder & CEO of NORD.investments A/S

Over en 10 års periode (2006-2016), klarede 99 % af de aktivt forvaltede amerikanske aktiefonde, der udbydes i Europa, sig dårligere end S&P 500-indekset.

I jagten efter afkast klarer investorerne sig bedre ved at sprede deres investeringer.

Besøgende på NORD.investments hjemmeside vil nok sige, at vi ikke ved noget som helst om aktieudvælgelse. Det har de fuldstændig ret i. Faktisk er vi overbeviste om, at det nærmest er umuligt konsistent at klare sig bedre end et givent indeks ved at prøve at udvælge de "bedste" aktier. Porteføljeforvaltere, banker og investeringsforeninger vil naturligvis sige det modsatte. Det er trods alt deres job at overbevise dig om, at de penge, der investeres hos dem, med langt større sandsynlighed vil stige i samme takt som dine mål og at de vil være alle omkostningerne værd.

Lad os kaste et blik på en undersøgelse foretaget af J.P. Morgan. Undersøgelsen viser afkast på individuelle værdipapirer inden for Russell 3000-Indekset sammenlignet med det overordnede indeks i perioden fra 1980 til 2014. Russell-indekset omfatter de 3.000 største børsnoterede amerikanske selskaber eller omkring 98 procent af hele markedsværdien på Wall Street. Undersøgelsen tager højde for værdipapirer, der i perioden blev opkøbt eller gik konkurs. Resultaterne er tankevækkende:

2/3 af enkeltaktierne i indekset har klaret sig dårligere end indekset som helhed. Afkastet for medianen siden dens optagelse, sammenlignet med en investering i indekset var -54 procent.

40 procent af de enkeltaktierne i indekset udløste et katastrofalt fald - dvs. et fald på mere end 70 procent fra toppen og de nåede aldrig igen over 60 procent af deres rekordkurser.

Kort sagt er der langt flere enkeltaktier, der hver især klarer sig dårligere end indekset som helhed, set i forhold til enkeltaktier, der klarer sig bedre end indekset. Resultaterne ses nedenfor i følgende graf:

Fordelingen af merafkast på enkeltaktier i forhold til Russell 3000 Index (1980-2014):
Source: FactSet, J.P. Morgan Asset Management

Kort sagt viser resultaterne, at det er svært at udvælge enkeltaktier, der slår indekset på langt sigt.

Det typiske svar fra aktive kapitalforvaltere er, at det hele handler om timing. Forvalterens opgave er at vurdere "ikke kun" hvad der skal handles men også time hvornår. Fremfor blot at købe og eje forsøger mange aktive forvaltere at spå om, hvornår værdipapirer er over- eller undervurderede. Det gør de ved at bevæge sig ind og ud af positioner, for at undgå faldende markeder og profitere fra eventuelle efterfølgende stigende aktiemarkeder.

Alt dette gør aktieudvælgelses-beslutningen endnu mere kompleks og gør det sværere at ramme rigtigt – fordi forvalteren hele tiden skal forsøge at time toppe og bunde.
Endnu vigtigere er det, at de omkostninger, der er forbundet med en sådan strategi. Heriblandt handelsomkostninger, vekselgebyrer og spændet mellem købs- og salgskurs, ofte øger det samlede forvaltningshonorar betragteligt, hvilket kan have en betydelig negativ indflydelse på det overordnede afkast som vist i diagrammet herunder.

I betragtning af at 99 % af professionelle porteføljeforvaltere, investeringsforeninger og banker ikke formår at slå S&P 500-indekset, har private investorer heller ikke særlig store muligheder for at slå indekset og dermed indeksfonde ved brug af aktieudvælgelse!

Hos NORD.investments tilbyder vi en globalt diversificeret portefølje ved eksponering i passive indeksfonde, de såkaldte ETF´ere, da disse fonde har lave årlige omkostninger. Der forsøges hverken at spå eller bestemme kurserne på individuelle aktier - der fokuseres derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

NORD.investments er en digital investeringsservice, der sætter din investering på autopilot. Få et stabilt afkast til lave omkostninger. Start med en gratis investeringsplan her.

Kilder:
(1) J.P Morgan
(2) Longboard
(3) Egen beregning
(4) Financial Times


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.