Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

19.04.2018 / Læsetid: 8 min

Teis Knuthsen: "Investér bredt og omkostningseffektivt"

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Key takeaways:

Teis Knuthsen anbefaler, at du som investor:

• Altid er investeret
• Investerer omkostningseffektivt
• Investerer langsigtet, da renters rente-effekten har en enorm indflydelse på det langsigtede afkast
• Dropper lotto-kupon-investeringerne, for i stedet at investere bredt

Teis Knuthsen, en af landets førende Investeringsdirektører

Teis Knuthsen, Investeringsdirektør i Kirk Kapital A/S. Foto af Nicolai Lorenzen via Børsen

NORD.investments A/S inviterede Teis Knuthsen ind til en snak om hvordan han investerer. Teis Knuthsen er tidligere Investeringsdirektør hos Saxo Bank A/S og nuværende Chief Investment Officer hos Kirk Kapital A/S (Lego-familien).

Vi talte med Teis Knuthsen om blandt andet:

• Hans bedste investeringsråd

• De investeringer han har lært mest af

• Hvordan han ville investere 1 million kr. i dag

Se hele vores interview med Teis Knuthsens (findes nederst i indlægget), hvori han fortæller hvordan han investerer og giver dig råd som privatinvestor.

Hvad er dine bedste investeringsråd?

Investér over en lang tidshorisont

Renters rente-effekten er rigtig vigtig – en 30 årig pension skal være investeret, siger Teis Knuthsen.

Det betyder alverdens, at din formue er investeret over en lang tidshorisont. Effekten af dit løbende afkast, der tillægges din formue når investeringen stiger i værdi, ruller hele tiden snebolden endnu større. Ifølge Albert Einstein, er renters rente effekten det ottende vidunder i verdenen.For at få gavn af renters rente-effekten kræver det dog, at du har en længere investeringshorisont.

Følg markedsafkastet

Det er vigtigere at opnå markedsafkastet, end at forsøge at opnå et merafkast i forhold til markedsafkastet, siger Teis Knuthsen.

Det kan nemlig være svært at time markedet og man kan i forsøget derpå, med stor sandsynlighed risikere, at ende med et lavere afkast end markedsafkastet.
Det er altså vigtigt, at være tro over for sine investeringer over en længere tidshorisont - vel at mærke uden at handle hyppigt undervejs.
Der er flere forskellige handelsomkostninger forbundet ved hver enkelt handel og hyppig handel er med til at kvæle afkastet.

Teis Knuthsen udtaler, at du som en langsigtet investor, bedre kan absorbere store perioder med tab på aktiemarkedet, da du jo ikke skal bruge pengene lige foreløbig.

Investér bredt

Når du spreder risikoen i dine investeringer, ved at investere i flere forskellige aktivklasser, såsom eksempelvis aktier, obligationer og ejendomme, mindsker du risikoen for at tabe store dele af din formue. Ligeledes vil en udvælgelse af mange forskellige aktier, i stedet for få, mindske risikoen for store tab.
Desuden opnår du i højere grad markedsafkastet jo tættere du kommer på at eje hele markedet, hvorfor det er en god idé at sprede sin investeringer, i stedet for at udvælge "hvilke aktier man tror vil stige mest".
Det viser sig nemlig også, at det er de færreste der som privatinvestorer, lykkes med at slå markedet når de forsøger på det, ved selv at udvælge aktier.

Investér omkostningseffektivt

Hav styr på dine omkostninger - det hjælper rigtig meget med afkastet, på lang sigt.

Teis Knuthsen nævner i interviewet:
Hvordan vi som helhed har en dårlig historik om aktivt forvaltede fonde, hvor man ikke får dækket sine omkostninger med sit afkast, og ender med et afkast, der er dårligere end markedets.

Han nævner endvidere:
Man skal være opmærksom på, at man giver mandat til fonden, til at slå markedet og det kan være rigtig svært.

Hvem er så billigst?

En af Teis Knuthsens pointer er, at man skal investere så omkostningseffektivt som muligt. For at gøre det nemt for dig at danne et overblik over de forskellige løsninger, kan du læse blogindlægget:
En sammenligning af de forskellige robotrådgivere i Danmark.

Hvordan vil du beskrive din risikoprofil?

Teis Knuthsen fortalte om hvordan han ville beskrive sin risikoprofil. Udover generelle bemærkninger om hvordan man vælger den rigtige risikoprofil, så fortalte han hvordan han fastsætter en risikoprofil som professionel investor såvel som når han investerer privat.

Teis Knuthsen som privatinvestor:
Som privatinvestor har Teis Knuthsen fortalt om hvordan han har sammensat sine private investeringer (herunder også pension).

Frie midler: For frie midler investerer han med en relativt lav risiko, da det er hans "surt tjente penge".

Pension: I pensionsregi investerer han langsigtet og er dermed villig til at påtage sig en højere risiko.

Afslutningsvis i klippet giver Teis Knuthsen udtryk for, at der er en vis overlap mellem hvordan han investerer privat og professionelt, da han ofte tager nogle af de samme elementer ind når han bygger en portefølje til sig selv.

Teis Knuthsen som professionel investor:
Professionelt har Teis Knuthsen med mange forskellige investortyper at gøre. Han forvalter penge for defensive investorer, der måske blot har som formål at sikre deres kapital - efter inflation vel at mærke.
Modsat fortæller Teis Knuthsen om hvordan han også arbejder med investorer, der ønsker en mere aggressiv investeringsplan, hvor der forventes et afkast, der ligger højere end hvad aktiemarkederne historisk set har givet på sigt.

Teis Knuthsen uddyber, at en af udfordringerne som en professionel investor er at sammensætte en effektiv portefølje, der giver et risikojusteret merafkast i forhold til ens risikoprofil.

Vil du gerne kende din risikoprofil?
Klik her og få en gratis investeringsplan og se hvad din risikoprofil er - den ligger mellem 1 og 20 og det tager under 2 minutter at få planen.

Hvilken investering har du lært mest af?

Tid som vigtig faktor når man investerer

Tid som afgørende faktor når man investerer. Sådan indleder Teis Knuthsen, da vi spørger om hvilke erfaringer han har gjort sig i løbet af årene.

Teis Knuthsen ser aktieinvesteringer som "et slags lån" til virksomheder og afkastet som en risikopræmie man modtager for ulejligheden at have bundet penge i selskaber. En risikopræmie, der altså modtages over tid som var det "en fast betaling", og den skal man have respekt for, mener han.

Han fortæller hvordan mange tror, at investering er en spilleplade, hvor man nemt kan score sig en hurtig gevinst, men at den investering han selv har lært mest af, har lært ham hvor afgørende tidsaspektet er for afkastet.

Eksempelvis ville 100.000 kr. investeret i det amerikanske S&P 500-indeks, der er et indeks over de 500 største børsnoterede selskaber i USA, i den 20-årige periode fra 1994 til 2014, være blevet til hele 583.503 kr. Læs mere om hvor afgørende tiden er og hvorfor man altid skal være investeret i blogindlægget:
Hvorfor du altid skal være investeret i aktiemarkedet.

Hvilken investering har du brændt nallerne mest på?

"Jeg har brændt nallerne rigtig mange gange"

Når man har investeret i så mange år som Teis Knuthsen kan man ikke komme uden om, at man kommer til at brænde nallerne engang imellem.
Til trods for at han ikke ryger i "OW-bunker-fælderne", erkender han at han har brændt nallerne i løbet af årene.

Han nævner dog, at have været involveret i "dot-com-krisen", hvor han erkender at have investeret i nogle IT-virksomheder som han ikke helt forstod. Efterfølgende stod han med følelsen af "hvorfor skal jeg tabe penge på det" og af det lærte han at give slip på investeringer, selvom de også sommetider er realiseret med tab som følge.

Undgå OW-bunker-fælderne. Investér bredt
Omvendt siger Teis Knuthsen at han, ved at investere bredt i indeks, undgår det han betegner som "OW-bunker-fælder", da man jo i indeks spreder sine investeringer over mange forskellige selskaber og dermed ikke er 100 % eksponeret i et enkelt selskab.

I blogindlægget Hvilke aktieselskaber indeholder ETF'erne, står der, at NORDs porteføljer (bestående af otte forskellige etf'ere), tilsammen indeholder ejerandele i mere end 4.000 forskellige selskaber.

Svært at overvinde sin egen bias
Til sidst i klippet forklarer Teis Knuthsen hvordan det af og til kan være svært at træffe den rigtige beslutning, til trods for at den ligger lige for én. Psykologi kan ofte spille én et puds når man allermindst venter det.

1 million kr. - hvordan vil du investere den nu?

Vi spurgte Teis Knuthsen om hvordan han vil investere 1 million kr. i dag, hvortil han gav et fyldestgørende svar omkring hvilke overvejelser man skal gøre sig. De vigtigst spørgsmål man skal stille sig selv fremgår nedenfor.

Lås dig fast på en tidshorisont
Teis Knuthsen nævner først og fremmest at man skal gøre op med sig selv hvor længe ens tidshorisont her. Hvornår ønsker man at trække sine penge ud? Er det 6 måneder, 10 år eller måske endnu længere?

Hvordan er din evne til at absorbere et tab?
Efter at man har låst sig fast på en tidshorisont, nævner Teis Knuthsen, at man skal spørge sig selv hvor store ens evner er til at absorbere tab. Hvor risikovillig er du? Hvordan ville du fx. reagere hvis du tabte henholdsvis 10% eller 50% af din investerede formue.

Kort tidshorisont og lav risikovillighed?
Teis Knuthsen nævner disse 2 faktorer som vigtige for hvordan du skal vælge, at investere dine penge. Hvis du eksempelvis har en kort tidshorisont og dertilhørende lav risikovillighed, så bliver du nødt til at sammensætte en investeringsplan hvori, der netop er taget højde for dette. Omvendt hvis din tidshorisont er lang, så kan du også acceptere længere periodiske tab.

Ønsker du at blive klogere på hvordan du sammensætter en investeringsplan? Få vores bud på en investeringsplan ved at besvare 10 spørgsmål. Derefter vil du få et bud på hvordan det anbefales, at du investerer, på baggrund af din risikovillighed, risikotolerance og risikoevne.
Klik her og få din gratis investeringsplan.

Det vigtigeste du kan gøre, er at stille dig tilfreds med markedsafkastet.
Privatinvestoren skal ikke forsøge sig med at få et merafkast i forhold til markedsafkastet. Teis Knuthsen nævner, at det vigtigeste som privatinvestor er bestræbelsen på at opnå markedsafkastet.

Hvordan opnår man så markedsafkastet?
Teis Knuthsens bud på at opnå markedsafkastet består i at bygge en portefølje bestående af indeksfonde, hvor man derigennem sikrer sig en bred markedseksponering. Denne spredning er med til at give en veldiversificeret portefølje.

Teis Knuthsen omtaler ovenstående lidt som en kliché, men understreger derved også vigtigheden af det.
Der er en årsag til at begreber som "bred markedseksponering", "diversificering" og "indeksfonde" betegnes som klicheer - markederne har historisk set altid overvundet selv de værste korrektioner og kriser.

Vil du læse mere om hvordan markederne altid har overvundet kriser? Det har vi skrevet et blogindlæg om. Det hedder:
Hvorfor den tålmodige investor vinder.

Vælg en omkostningseffektiv investeringsstrategi
Til slut i klippet gentager Teis Knuthsen vigtigheden af at følge en omkostningseffektivt investeringsstrategi.

Ønsker du dig et omkostningseffektivt markedsafkast? Se hvordan du kan investere via NORD.

Hvordan kommer vi til at investere i fremtiden?

Stor forandring i for private investorer.
Med udgangspunkt i andre brancher, forudser Teis Knuthsen, at finansbranchen vil blive "disruptet". Præcis som at vi ikke køber CD'er længere, men derimod udelukkende streamer vores musik, vil vi i samme grad se en banebrydende forandring for hvordan vi tilgår investering.

Regulering er en stor barrierer for disruption
Vi har hidtil kun set en lille del af hvad der rammer finanssektoren. Teis Knuthsen udpeger regulering som en af de årsager til, at vi ikke har set den samme forandring, der har fundet sted i andre brancher de seneste par år.

Robo-Advisers gør sit indtog til Danmark
Teis Knuthsen tror på, at vi i fremtiden vil se hovedparten af finansielle løsninger som robo-advisors, altså uvildige rådgivere, der let kan tilgås via digitale platforme.

Løsningerne er altså nogle, der er kommet for at blive, bekræfter Teis Knuthsen, hvortil han kommenterer på den trend man ser i udlandet.

"Det bliver mere og mere populært, ikke mindst uden for Danmark, at man benytter sig af uafhængige rådgivere via en digital løsning. Man kalder dem robo-advisers. De er også så småt på vej herhjemme i forskellig indpakning. Det er noget som er kommet for at blive og vi kommer til at se utrolig meget mere af i kommende generationer."

Sidst i klippet deler Teis Knuthsen sine private observationer om hvordan hans børn tilgår alting i dag. Det er tydeligt for ham, at de selvfølgelig vil søge finansielle produkter i et digitalt miljø.

NORD er en af de danske robotrådgivere - Læs mere om de forskellige robotrådgivere i Danmark, i blogindlægget:
Sammenligning af robotrådgiverne: NORD, Sparindex, Darwin, June og Nora

Sådan kommer du i gang med at investere bredt og omkostningseffektivt

Skal du i gang med at investere?
NORD er en af de såkaldte robo-advisers som Teis Knuthsen nævner, hvor du via vores partnerbank, Saxo Bank, nemt og billigt kan investere dine penge.

Klik her og få en gratis investeringsplan og se hvad din risikoprofil er - det tager under 2 minutter at få planen.

Ønsker du at se hele interviewet?

Hvis du vil høre alle Teis Knuthsen's anbefalinger, kan du se hele interviewet nedenfor (det varer ca. 20 min.)


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.
Indlæggets holdninger er baseret på interviewet af Teis Knuthsen optaget d. 16.04.2018.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.