STRATEGI: INVESTÈR I DINE 50'ERE

I dine 50’ere er du i fuld gang med karriere og du tjener formentligt flere penge end du nogensinde har gjort før. Det er nu vigtigt, at finde ud af hvordan du smartest sparer op til pensionstilværelsen og opnår den økonomiske frihed du ønsker – det gør du bl.a. ved at investere dine penge.

Key take-aways:

  • Det er slet ikke for sent at investere i dine 50’ere. Du kan stadigvæk nå at drage fordel af renters-rente effekten, der er en af de mægtigste kræfter i universet.
  • Investér, så du har penge til alderdommen og kan opnå dén økonomiske frihed du ønsker. Som smart investor tilpasser du din investeringsstrategi i forhold til din alder.

Husk dog:
Før du investerer bør du danne dig et samlet overblik over din økonomi og derefter finde din risikoprofil.

Tag en gratis personlig investeringsplan baseret på ETF'ere her og find din risikoprofil

Overvej din nuværende og fremtidige livsstil

For at du kan danne dig et samlet overblik over din økonomi og på smartest mulige måde optimere den, er det nødvendigt, at starte med at finde ud af hvordan dit nuværende forbrug ser ud samt hvordan du forventer dit fremtidige forbrug bliver.
Hvis du har børn, så er de måske snart på vej til at flytte hjemmefra og det kan ændre markant på hvorledes husholdningens forbrug fremadrettet bliver.

I overbliksdannelsen bør du også overveje hvordan din fremtidige indkomst og skatteforhold forventes at se ud.

Nu er du snart klar til at investere, men før du starter med at investere, skal du først og fremmest starte med at indfri dyre forbrugslån, hvis du måtte have sådanne.

Det er slet ikke for sent at investere i dine 50’ere

Med antagelsen om 6 % i årligt gennemsnitligt afkast fordobles dine investeringsmidler på under 12 år, så selvom du er i 50’erne kan du altså sagtens nå at drage fordel af renters-rente effekten (der er en af de mægtigste kræfter i universet).

Desuden er det relevant, at inddrage det at vi i gennemsnit bliver ældre og ældre i din investeringsstrategi. En højere gennemsnitlig levealder betyder nemlig, at der i dine 50’ere vil gå flere år indtil du sælger dine sidste investeringer og dermed trækker de sidste penge ud, end hvad der gjorde for blot få årtier siden.
Det vil sige, at i takt med levealderen stiger, vil du også kunne påregne en længere investeringshorisont når du er i dine 50’ere.

Find din risikoprofil og investér

”Hvis du vil spise godt, så køb aktier. Hvis du til gengæld vil sove godt, så køb obligationer”

Hvis du er en smart investor, så tilpasser du løbende din investeringsstrategi i forhold til din alder.
Jo ældre du bliver i din livscyklus, desto kortere tid er der sandsynligvis til, at du skal bruge dine penge. Derfor er det vigtigt, at din portefølje reflekterer din investeringshorisont og aktivallokeringen tilpasses – du skal altså kigge på din porteføljes fordeling imellem forskellige aktivklasser (aktier, obligationer og ejendomme er alle eksempler på aktivklasser).
I takt med at du bliver ældre (og investeringshorisonten kortere), skal du altså tilpasse aktivallokeringen således at påtager dig mindre risiko.

Selvom to personer begge er i 50’erne, kan de sagtens have en forskellig risikoprofil.
Risiko er forskellig fra person til person og afhænger både af tidshorisont og risikovillighed – disse bestemmes bl.a. ud fra hvad formålet er med investeringen, hvor store udsving i porteføljens værdi du kan tolerere og din alder.

Tag en gratis personlig investeringsplan baseret på ETF'ere her og find din risikoprofil

I økonomisk teori findes der begreber for, hvor stor risikovillighed en investor er parat til at påtage sig. Groft sagt kan man ifølge teorien inddele investorer i tre forskellige kategorier.
Der er den risikoaverse investor, der helst undgår at påtage sig store risici, men samtidigt også ofte går glip af høje afkast.
Modsat er der den risikosøgende investor, der omvendt af den risikoaverse investor påtager sig en større risiko i jagten på højere afkast.
Den risikoaverse investor vil som regel vælge, at have en større andel af obligationer set i forhold til aktier sammenlignet med den risikosøgende investor.
En tredje type investor er den risikoneutrale investor.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Kilder:
Hjemmesider:
(Kelly, Investing in Your 50s: 4 Practical Tips, 2017)
(Anderson, Crucial Investment Decisions In Your 50s, 2015)
(Barrett, Retirement Catch-Up: How To Start In Your 50s, 2010)
(InvestED, Risikoavers definition, 2014)
(ZACKS, Risikoavers definition)


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.