Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

22.07.2018 / Læsetid: 5 min

INVESTÈR I DINE 40'ERE: SÅDAN PLANLÆGGER DU DINE INVESTERINGER

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Du er ca. halvvejs gennem livet og du er i fuld gang med karriere, har børn i teenagealderen, villa, Volvo og vovse. Nu er tiden kommet til at spare ordentligt op til din pension.

Hovedpointer

  • Det er ikke for sent, at starte en opsparing i dine 40’ere.
  • Optimér din økonomi ved først at få et overblik over din samlede formue.
  • Afdrag eventuelle dyre forbrugslån, investér og optimer din skat.
  • Sænk omkostningerne på din investering med en passiv investeringsstrategi.

Sådan optimerer du din økonomi

Du er nu i dine 40’ere og det er nu blevet tid til et grundigt økonomicheck.

Du skal sætte tid af til at danne dig et overblik over din samlede formue og hvordan den er placeret. Derudover er det en god idé at kigge på, hvor meget du tjener, hvor meget du bruger samt hvor meget du sætter til side til opsparing og investering.

Det handler overordnet set om at udarbejde en smart plan for, hvordan du investerer, skatteoptimerer og afdrager gæld i dine 40’ere.

At danne sig det overblik kan godt virke som en stor opgave, men det er i dén grad værd at gøre. Sørger du for at få optimeret det hele, kan du dels sikre dig, at der er nok til livet som pensionist, men også, at du får brugt dine penge dér, hvor du får mest muligt glæde af dem.

Afdrag dyr gæld først

Det er vigtigt, at du først og fremmest får afdraget på eventuel dyr gæld, før du begynder at investere.

Det kan være svært at vide, hvornår du skal betale af på gæld eller investere, men langt de fleste forbrugslån med høje renter er du bedst tjent med at få betalt af på, før du for alvor kaster dig over investeringerne.

Found this graffitied brick wall in the beautiful LxMarket. An old industrial complex now turned to an array of artists shops, cafés and restaurants. It was very nice to walk around there on the Saturday afternoon and have a great lunch at the Cantina LX.
Gæld med høje renter skal ud af verden før du investerer.

Som udgangspunkt kan man forvente ca. 7 % i årligt afkast, når man investerer i det globale aktiemarked (baseret på historiske afkastdata).

De fleste investorer vil dog have en mere balanceret investeringsportefølje, der også består af andre mindre risikable aktiver og dermed er det nok mere sandsynligt, at en portefølje giver et gennemsnitligt afkast i størrelsesordnen 5%-6%.

Hovedreglen er bare altid at afdrage på lån, hvor renten er højere, end det afkast du forventer at opnå ved at investere.

Da afkastet ikke kan forudsiges, vil det altid være et gæt, men det kan godt være et kvalificeret et af slagsen.

Sæt ekstra skub i investeringerne

Har du ikke fået sat ordentlig gang i din pensionsopsparing, kan det nås endnu. Der er heldigvis stadig mange år til, at du går fra aktiemarkedet, men det er også vigtigt, at du får godt styr på pensionen, hvis du ikke har det endnu.

Det kan gøres med en ratepension og eventuelt krydret med en aldersopsparing. Aldersopsparingen kan ikke stå alene, men den er et rigtig godt supplement, da den adskiller sig væsentligt fra de andre pensionsordninger.

Er pension helt nyt for dig? Så start med pension for begyndere.

Har du ejerbolig, er det ikke sikkert, at det giver mening at investere yderligere i ejendom. Faktisk er der meget, der tyder på, at aktier er en bedre investering end ejendom.

Historisk set har aktier givet et højere afkast end ejendom.

Historisk set har aktier givet et rigtig godt langsigtet afkast på lige i nærheden af 9% årligt.

Når du sammensætter en investeringsportefølje, er det vigtigt, at den indeholder flere forskellige aktivklasser, så du får spredt din risiko godt ud. En fornuftig portefølje består derfor af både aktier, obligationer og ejendom.

Den mest optimale måde at gøre det på er med billige indeksfonde som led i en passiv investeringsstrategi.

Sørg for at få stor risikospredning til lave omkostninger

Der er især to ting, der gør sig gældende, hvis du er ude efter en god investeringsstrategi.

Det er lave omkostninger og spredning.

Lave Omkostninger: Omkostninger kan æde store dele af din formue, hvis du investerer i aktivt forvaltede fonde. Det er fonde hvor der ofte bliver købt og solgt værdipapirer. Det er med til at gøre fondene dyre.

Høje omkostninger ved investering i aktive fonde, kan mindske din slutformue med over 50 %, over en 30-årig tidshorisont.

Sand in an hourglass
Høje omkostninger og en lang tidshorisont er gift for din portefølje.

Spredning: Risikospredning er et nøgleord, når det kommer til at opbygge en sund portefølje. Stor spredning er svært at nå ved selv at investere direkte i enkeltaktier.

Derfor er det en god løsning at investere i fonde med lave omkostninger - bedre kendt som Exchange Traded Funds, ETF. En ETF ejer ofte aktier i mere end 1000 forskellige selskaber.  Du kan nemt få en bred portefølje med ETF'er med investering igennem NORD, start med en gratis investeringsplan.

Omkostninger og spredning er blot 2 ud af 7 kriterier, der anvendes når vi hos NORD.investments udvælger vores fonde.  Du kan læse de andre 5 kriterier her.

Hvor meget risiko kan du påtage dig?

Du er i 40’erne og har formentlig mere end 20 år, til du skal pensioneres. Det er en tilpas lang tidshorisont til, at du godt kan tillade dig at tage lidt risiko i dine investeringer.

Det gøres ganske enkelt ved at skrue op for andelen af aktier i porteføljen. Skrues der op for den mere risikofyldte del af porteføljen, så stiger den samlede risiko. Da risiko og potentielt afkast hænger sammen, betyder det også, at afkastet på den lange bane med al sandsynlighed vil stige.

20 år er nok til, at du i dine 40'ere godt kan overkomme en vis risiko i dine investeringer.

Alt det kan vores investeringsrobot hjælpe dig med, hvis du er i tvivl om, hvilken risikoprofil der passer dig bedst.

Du kan altid starte med en gratis investeringsplan.

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.