Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

26.10.2023 / Læsetid: 3 min

JUNE ELLER NORD.INVESTMENTS?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Dette blogindlæg sammenligner June med NORD.investments.

Hvis du efter at have læst sammenligningen, stadigvæk er i tvivl om du skal vælge June eller NORD.investments, så kontakt os, ved at booke en kort introduktionssamtale her.

Vil du se den fulde sammenlingning af alle robotrådgivere i Danmark så klik her.

Robotrådgivere med lave omkostninger

Herunder sammenligner vi Junes løsning med vores i NORD.investments (opdateret d. 26.10.2023):

NORD.investments June fra Danske Bank
Produkt: ETF'ere i eget depot Investeringsforening hjemhørende i Luxembourg i eget depot, placeret i Danske Bank
Uvildighed: NORD er en selvstændig investeringsrådgiver og har uvildigt udvalgt de bedste og billigeste børsnoterede fonde i verden June peger på Danske Bank's egne produkter
Totale årlige omkostninger: 0,60-0,80 pct. 0,79 pct.
Mulighed for at investere pensionsmidler: Ja - henholdsvis ratepensions-, kapitalpensions- og aldersopsparingsmidler (ved flytning af eksisterende pension). Nej
Banksikkerhed*: Ja Ja
Personlig tilpasning: 21 risikoprofiler 4 risikoprofiler
Mulighed for at skifte risikoprofil: Ja Nej
Mulighed for at investere til flere risikoprofiler på én gang: Ja Nej
Mulighed for ansvarlig investering: Ja Ja
Mulighed for en 100 % aktieportefølje: Ja Nej
Beskatningsform: Aktiefonde er aktieindkomstbeskattet og obligationsfonde er kapitalindkomstbeskattet. Begge efter lagerprincippet Kapitalindkomstbeskattet efter lagerprincippet
Investeringsplan: Ja (gratis for alle) Ja - man skal dog være kunde for at få investeringsplan
Depotmuligheder: Frie midler, selskabsmidler (VSO-optimeret**) og pensionsmidler Frie midler og selskabsmidler (VSO-optimeret)
Lancering: December 2016 Maj 2017
Minimumsinvestering: 10.000 kr. 100 kr.
Maksimumsinvestering: Ingen øvre grænse Ingen øvre grænse
Rebalancering***: Ja Ja
Platform: iPhone- og Android app samt Web app Danske Mobilbank
Investeringsstrategi: Datadrevet og udelukkende passiv tilgang (dog med rebalancering) Delvis aktiv tilgang. Bankens eksperter omlægger løbende porteføljen efter deres subjektive skøn
Mulighed for at se ens tidsvægtede afkast****: Ja Nej
Kundeservice: E-mail, chat og telefon (+ introkald og møder) E-mail
Trustpilot: Fremragende (4.8 ud af 5.0) (baseret på flere end 660 anmeldelser) Under middel (2.3 ud af 5.0) (baseret på 85 anmeldelser)

*Banksikkerhed: Man skal skelne mellem kontanterne og værdipapirerne. Garantiformuen (tidligere kaldt indskydergarantifonden) sikrer, at kontantindestående hos alle fem robotrådgiveres aftale/depot/partner-bank(er), er beskyttet med op til ca. 750.000 kr. (helt konkret 100.000 Euro) Hvad angår værdipapirerne (de ETF'ere, du ejer som kunde), så tilhører de altid dig. Det vil sige, at hvis én af bankerne skulle gå konkurs, så vil du få alle dine investeringer udleveret udenom konkursboet.

** VSO-optimeret: Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligt ejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i virksomheden. Læs mere om det i dette blogindlæg, hvor det fremgår, at ETF'erne er særligt interessante, da du i virksomhedsskatteordningen kun kan have lagerbeskattede produkter.

***Rebalancering: Rebalancering er den proces, hvor vægtene af aktier, obligationer og eventuelt ejendomme i ens portefølje balanceres tilbage til de oprindelige niveauer. Rebalancering involverer altså et periodisk køb eller salg af aktiver i ens portefølje, hvilket sker for at bibeholde sit originale ønskede forhold mellem afkast og risiko (ens oprindelige risikoprofil).

****Tidsvægtet afkast: Det tidsvægtede afkast forstås som det opnåede afkast "renset" for eventuelle ind- eller udbetalinger undervejs i investeringsperioden. Man kan bl.a. bruge det tidsvægtede afkast til at se om man har været "heldig" eller "uheldig" ved de ind- og udbetalinger man i investeringsperioden har foretaget sig. Læs mere om tidsvægtet afkast i dette blogindlæg.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.