SAMMENLIGNING: JUNE VS. NORD INVESTMENTS

Det vælter frem med digitale investeringstjenester, som alle vil gøre det nemmere og billigere at investere. Først kom NORD i samarbejde med partnerbanken, Københavns Andelskasse, så kom June fra Danske Bank og flere er på vej. Heriblandt Bankinvest med investeringstjenesten, Darwin og Nordea med deres investeringstjeneste, Nora. Nedenstående skema kan måske hjælpe, så du får valgt det produkt der passer dig bedst.

Hvem du skal vælge kan være komplekst at beslutte, hos NORD kan du lave en gratis personlig investeringsplan her

Alle investeringstjenesterne bygger på lave omkostninger og tiltænkt investering med en længere tidshorisont. Alle finder de, den bedste investeringsløsning til dig, på baggrund af dine besvarelser af en række spørgsmål.

June og Danske Bank NORD og partnerbank
Produkt ETF'er i June fond placeret i Luxembourg ETF'er i eget depot placeret i dansk bank
Depotmuligheder Frie midler Frie midler og selskabsmidler
Rådgivning* Kan kun benyttes af June kunder Kan benyttes af alle gratis
Afkast (6 mdr.)* Interval: 2,2% - 15,2% Interval: 3,3%-12,39%
Omkostninger 0,91%-1,1% 0,61%-0,96%
Indskud 100 kr. - 1.000.000 kr. 30.000 kr. - ingen øvre grænse
Personlig tilpasning 5 risikoprofiler 20 risikoprofiler
Automatisk rebalancering Ja Ja
Banksikkerhed Ja Ja
Selskab Bank Teknologivirksomhed i samarbejde med partnerbank (Københavns Andelskasse)
Platform Web app Android og iPhone app
Anbefalet tidshorisont Lang Lang
Investeringsstrategi* Bankens eksperter omlægger løbende porteføljen efter deres skøn Datadrevet. Omlægger porteføljer efter algoritme
Uvildighed* Nej Ja
Beskattes efter Lagerprincippet Lagerprincippet
Kundeservice E-mail E-mail, chat og introduktionsopkald

Forklaring

Rådgivning:
  • June anbefaler én af Junes fem Luxembourg fonde. Denne anbefaling kan kun benyttes hos June.

  • Nord og partnerbank anbefaler en portefølje, sammensat af ETF'ere. Alle kan gratis få en personlig investeringsplan her.

Afkast:
  • June har over 6 måneder givet et afkast på 2,2 % for den mest konservative fond og 15,2 % for den mest aggressive fond. Afkastet er efter omkostninger, men før eventuel skat.

  • Nord har over samme tidsperiode givet et afkast på 3,3 % for den laveste risikoprofil og 12,39 % for den højeste risikoprofil. Afkastet er her ligeledes efter omkostninger, men før eventuel skat.

Det skal tilføjes at June's ”Defensive-fond" påtager sig mindre risiko end Nords risikoprofil 1. Omvendt påtager June's ”Opportunity-fond" mere risiko end NORD's risikoprofil 20. Dette medfører, at afkasttallene ikke er direkte sammenlignelige.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Investeringsstrategi:
  • June allokerer din portefølje løbende alt efter hvad bankens eksperter mener er det rigtige. June foretager altså aktive valg i deres investeringsstrategi.

  • NORD og partnerbank er 100 % datadrevne, og justerer kun din portefølje, hvis markedernes udvikling medfører, at risikoen i din portefølje har ændret sig i forhold til udgangspunktet. Dette kaldes også for rebalancering og sker efter en fast algoritme.

Uvildighed:
  • Danske Bank/June modtager provision fra den fond der ligger i Luxembourg og er derfor ikke uvildige.

  • NORD modtager ingen provision og er af den grund uvildige.

Hvad betyder det for dig?

Hverken NORD eller June skal bestemme hvor du skal placere dine penge, det skal du selv selvfølgelig beslutte. Men ovenstående skema kan måske hjælpe dig på vej. June henvender sig til den nye og mindre erfarne investor, som forventer at investere mellem 100-300.000 kr. (300.000 kr. er Junes totale maksimalindskud) og hvor man tror på at bankens eksperter kan skabe et merafkast.
NORD henvender sig til den lidt mere etablerede investor, der ligger vægt på uvildig og mere personlig rådgivning, og som ønsker et garanteret markedsafkast. Og som måske betaler for høje omkostninger i banken for deres aktivt forvaltede investeringsforeninger eller formueplejeløsninger.
For Bankinvest's løsning, Darwin, kommer omkostningerne til at ligge på mellem 0,75-0,95 % og derudover også et transaktionsgebyr på 10 kr. Minimumsbeløbet før der investeres forventes at ligge mellem 500-1000 kr.
Nordea vil med deres løsning, Nora, endnu ikke oplyse hvad prisniveauet kommer til at ligge på i Danmark eller oplyse omkring andre aspekter ved investeringsløsningen.
Hvad foretrækker du?

Kilder:
(Johannesson, Robotterne kommer: Nordeas Nora kan slå Danske Banks June på prisen, 2017)
(Johannesson, Bankinvest: Robotrådgiveren Darwin vil koste under 1 pct, 2017)

Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og hverken NORD.investments eller vores partnerbank yder investerings- eller skatterådgivning.