SAMMENLIGNING AF ROBOTRÅDGIVERNE: NORD, SPARINDEX, DARWIN, JUNE OG NORA

(Opdateret: 16.10.2018)

Det vælter frem med robotrådgivere - hovedparten af dem vil gøre det nemmere, billigere og ikke mindst mere transparent at investere som privatperson. Først blev NORD lanceret i samarbejde med Københavns Andelskasse, derefter kom June af Danske Bank, herefter kom SparInvests Sparindex, senere hen Bankinvests Darwin, og snart lanceres Nordeas Nora. Desuden kommer Jyske Bank, i foråret 2018, med deres bud på en robotrådgiver, Munnypot, der dog i modsætning til de andre robotrådgivere er baseret på bankens aktivt forvaltede investeringsforeninger. Munnypot kommer grundet den aktive investeringsstrategi efter al sandsynlighed til at blive dyrere end de andre robotrådgivere på markedet.

Nogle robotrådgivere (heriblandt NORD), har det til fælles, at de har fokus på lave omkostninger og hver især finder den bedste investeringsløsning tilpasset til dig. Hos NORD foregår det eksempelvis på baggrund af din besvarelse af en række spørgsmål, der vedrører henholdsvis din tidshorisont, risikotolerance samt risikoevne.

Få din personlige gratis investeringsplan af NORD og partnerbanken her. Du skal blot besvare 10 spørgsmål og det tager mindre end 3 minutter.

Herunder fremgår en sammenligning af de fem robotrådgivere:

(Bemærk: For at se hele tabellen på en mobil platform -> vend da mobilen på langs).

NORD Sparindex Darwin June Nora*
Produkt: ETF'ere i eget depot, placeret i dansk bank Danske investeringsforeninger i eget depot, placeret i dansk bank Danske investeringsforeninger i eget depot, placeret i en af ti danske banker Investeringsforening hjemhørende i Luxembourg i eget depot, placeret i dansk bank Investeringsforening hjemhørende i Finland i eget depot, placeret i dansk bank
Uvildighed: NORD er ikke kontrolleret af en bank, hvorfor NORD vælger de bedste og billigeste fonde i verden Sparindex peger på egne produkter Investeringsbeviserne i Darwin er alle afdelinger under Investeringsforeningen BankInvest June peger på egne produkter Nora peger på egne produkter
Totale årlige omkostninger: 0,61-0,96 pct. 0,63-0,82 pct.** 0,80-1,03 pct.*** 0,90-1,09 pct. 0,74-1,02 pct.
Banksikkerhed****: Ja Ja Ja Ja Ja
Afkast (12 mdr.)*****: 2,54-4,61 pct. Der findes ikke data for seneste 12 mdr. Der findes ikke data for seneste 12 mdr. 0,85-4,70 pct. Der findes ikke data for seneste 12 mdr.
Personlig tilpasning: 20 risikoprofiler 3 risikoprofiler 4 risikoprofiler 5 risikoprofiler 5 risikoprofiler
Mulighed for at skifte risikoprofil: Ja (gratis) Ja (kunde påføres dog handelsomkostninger) Ja (kunde påføres dog handelsomkostninger) Nej Kendes ikke
Beskatningsform: Kapitalindkomstbeskattet efter lagerprincippet Obligationsprodukter er kapitalindkomstbeskattet og aktieprodukter er aktieindkomstbeskattet Obligationsprodukter er kapitalindkomstbeskattet og aktieprodukter er aktieindkomstbeskattet Kapitalindkomstbeskattet efter lagerprincippet Kapitalindkomstbeskattet efter lagerprincippet
Investeringsplan: Ja (gratis for alle) Ja (gratis for alle) Nej Ja (skal være kunde for at få investeringsplan) Ja (skal være kunde for at få investeringsplan)
Depotmuligheder: Frie midler og selskabsmidler (VSO-optimeret******) Frie midler, selskabsmidler og pensionsmidler Frie midler Frie midler og selskabsmidler (VSO-optimeret) Frie midler
Lancering: December 2016 Januar 2018 Februar 2018 Maj 2017 Oktober 2018
Minimumsinvestering: 30.000 kr. 200 kr. 1.000 kr. 100 kr. 100 kr.
Maksimumsinvestering: Ingen øvre grænse Ingen øvre grænse Ingen øvre grænse 1.000.000 kr. Ingen øvre grænse
Rebalancering*******: Ja Ja Ja Ja Ja
Platform: iPhone- og Android app Web app iPhone- og Android app iPhone- og Web app Web app
Investeringsstrategi: Datadrevet og udelukkende passiv tilgang (dog med rebalancering) Datadrevet og udelukkende passiv tilgang (dog med rebalancering samt valutaafdækning for obligationfondene mod DKK) Datadrevet og delvis aktiv tilgang. Strategien er en dynamisk proces, hvor der justeres i porteføljesammensætningen på baggrund af forventningerne til udviklingen på de internationale finansielle markeder Delvis aktiv tilgang. Bankens eksperter omlægger løbende porteføljen efter deres subjektive skøn Delvis aktiv tilgang. Bankens eksperter omlægger løbende porteføljen efter deres subjektive skøn
Kundeservice: E-mail, chat og telefon (+ introkald) E-mail og telefon E-mail og telefon E-mail og telefon Telefon og chat
Trustpilot: Fremragende (9,6) Ingen score Ingen score Under middel (3,7) Ingen score

* Nora: Nora er endnu ikke lanceret i Danmark - information om Nora er derfor hentet fra svensk kilde.
** Sparindex: Udover de totale årlige omkostninger koster det minimum 25 kr., at henholdsvis sælge og købe hver fond via depotbanken "Saxo Bank". Derudover bliver kunder pålagt kurtage på 0,10 % (ved både køb og salg), når de handler produkterne.
*** Darwin: Udover de totale årlige omkostninger koster det 10 kr. at sælge sin portefølje.
**** Banksikkerhed: Man skal skelne mellem kontanterne og værdipapirerne. Garantiformuen (tidligere kaldt indskydergarantifonden) sikrer, at kontantindestående hos alle fem robotrådgiveres aftale/depot/partner-bank(er), er beskyttet med op til ca. 750.000 kr. Hvad angår værdipapirerne (de ETF'ere, du ejer som kunde), så tilhører de altid dig. Det vil sige, at hvis én af bankerne skulle gå konkurs, så vil du få alle dine investeringer udleveret udenom konkursboet.
***** Afkast: De procentvise afkast er vist efter alle omkostninger (for de seneste 12 måneder (16-03-2017 - 16-03-2018) og afkast er forskellige efter deres respektive risikoprofil. Bemærk desuden at efter alle omkostninger er NORDs risikojusterede afkast højere end Junes, da Junes mest aggressive portefølje har en noget højere aktieandel, end NORDs "Risikoprofil 20".
****** VSO-optimeret: Virksomhedsskatteordningen gør det muligt for personligt ejede virksomheder som interessentskaber, enkeltmandsvirksomheder og kommanditselskaber, at spare op i virksomheden. Læs mere om det i følgende FAQ, hvor det fremgår, at ETF'erne er særligt interessante, da du i virksomhedsskatteordningen kun kan have lagerbeskattede produkter.
******* Rebalancering: Rebalancering er den proces, hvor vægtene af aktier, obligationer og eventuelt ejendomme, i ens portefølje balanceres tilbage til de oprindelige niveauer. Rebalancering involverer altså et periodisk køb eller salg af aktiver i ens portefølje, hvilket sker for at bibeholde sit originale ønskede forhold mellem afkast og risiko (ens oprindelige risikoprofil).

Hvorfor skal du vælge NORD?

NORDs porteføljer, der udbydes via partnerbanken:

• Er billigst (helt ned til 0,61 pct. i totale årlige omkostninger)
• Har genereret det højeste risikojusterede afkast de seneste 12 måneder (i perioden fra d. 16-03-2017 til d. 16-03-2018)
• Har klart den højeste Trustpilotscore9.6
• Er den eneste robotrådgiver, der ikke er kontrolleret af en bank
• Er uvildig. NORD peger ikke på egne produkter, men vælger de bedste og billigeste fonde i verdenen.
• Har 20 forskellige risikoprofiler, så du kommer din sande risikoprofil tættere end hos de andre robotrådgivere, der blot har mellem 3-5 forskellige risikoprofiler. NORD er desuden eneste robotrådgiver, hvor du gratis kan skifte din risikoprofil (eksempelvis i takt med at din investeringshorisont løbende ændrer sig).

Hvem foretrækker du?

NORDs ansatte har selv investeret i NORDs porteføljer, der udbydes via partnerbanken.
NORD er altid i kundens bedste interesse og er generelt for den mere etablerede og langsigtede investor.

Få din personlige gratis investeringsplan af NORD og partnerbanken her. Du skal blot besvare 10 spørgsmål og det tager mindre end 3 minutter.

Kilder:
(Business, Robotrådgivere tripper for at få danskernes formuer i arbejdstøjet)
(Affarsvarlden, Robotkamp om svensk fondmarknad)
(Finanswatch, Nordea Nora står til at blive billigere end June)
(DarwinApp, FAQ)
(DarwinApp, Investeringsforeningen BI)
(Finans.dk, Danske Banks investeringsløsning slår de fleste konkurrenter i afkast)
(Finans.dk, Nordea vil slå June på prisen og etikken følger med gratis) (Sparindex, Blandede fonde)
(June.dk, FAQ)
(Trustpilot, NORD)
(Trustpilot, June)

Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og hverken NORD.investments eller vores partnerbank yder investerings- eller skatterådgivning.