Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

04.10.2023 / Læsetid: 4 min

Porteføljernes afkast i 3. kvartal 2023

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

I 3. kvartal 2023 gav NORD.investments' porteføljer afkast på mellem: -1,33 % & 0,45 %.

Få en gratis investeringsplan her og find ud af, hvilken af NORDs porteføljer, der passer bedst til dig.

Et stærkt 1. halvår 2023 blev efterfulgt af et svingende 3. kvartal

Efter to stærke første kvartaler af 2023, har investorer i NORDs porteføljer i 3. kvartal oplevet mindre fald/stigninger. Afkast i 3. kvartal har altså ikke været på højde med årets to første kvartaler. Samlet set har man som investor indtil videre i 2023 dog opnået meget solide afkast, der ca. svarer til hvad man som investor kan forvente af afkast over et helt år. Stigningerne i 2023 har været drevet af fortsæt vækst i den globale økonomi og generelt faldende inflationsrater - inflationen nærmer sig efterhånden centralbankernes mål på en årlig inflation på 2 %.
Det er særligt teknologiaktierne, der har haft en positiv effekt på det samlede aktieafkast i de første tre kvartaler af 2023.

Afkast for NORDs porteføljer i 3. kvartal 2023

NORDs ansvarlige porteføljer:

Herunder ses afkast for NORD.investments' 20 ansvarlige porteføljer i 3. kvartal 2023. Afkast er efter alle omkostninger for en kunde, der betaler 0,80 % i totale årlige omkostninger. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

I 3. kvartal 2023 gav NORD.investments' ansvarlige porteføljer negative afkast på mellem: -1,33 % & -0,02 %.

NORDs standardporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 20 standardporteføljer efter alle omkostninger (for en kunde med 0,75 % i totale årlige omkostninger) i 3. kvartal 2023. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

I 3. kvartal 2023 gav NORD.investments' standardporteføljer negative afkast på mellem: -1,33 % & -0,15 %.

NORDs pensionsporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 6 pensionsporteføljer efter alle omkostninger i 3. kvartal 2023. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

I 3. kvartal 2023 gav NORD.investments' pensionsporteføljer afkast på mellem: -0,73 % & 0,45 %.

Sæt en månedsopsparing op og vækst din formue

Det kan være rigtigt attraktivt, at sætte en månedsopsparing op. På den måde spreder du din risiko over tid. Det giver ro i maven at vide, at man ikke risikerer at købe alle værdipapirerne, når de er på toppen. Månedsopsparingen kan samtidigt give en stor opsparing på sigt.

Se herunder et eksempel på, hvor stor en opsparing du på sigt kan opbygge via månedsopsparingen. Der tages afsæt i vores beregner, som du kan finde her.
Forudsætningerne for dette eksempel er, at man har sin månedsopsparing i 10 år, hvor man starter med at investere 100.000 kr. og derefter månedsvist løbende indbetaler 5.000 kr. Med et gennemsnitligt tilfældigt årligt afkast på 6,58 % ender opsparingen med at være vokset til mere end 1 million kr. efter de 10 år.

En månedsopsparing hos NORD.investments: 100.000 kr. i startindskud og 5.000 kr. i månedligt indskud.

Porteføljerne i et historisk perspektiv

Set i et historisk perspektiv fra januar 1999 t.o.m september 2023, har NORDs 20 standardporteføljer givet positive afkast på mellem 157,70 % og 281,11 %. Siden NORDs lancering i december 2016, har NORDs standardporteføljer givet positive afkast på mellem 11,59 % og 66,63 %.

Grafen nedenfor viser risikoprofil 10's standardportefølje fra starten af januar 1999 t.o.m september 2023:

Siden 1999 har aktiemarkederne været præget af 3 større aktiekriser. Henholdsvis IT-krisen i starten af 00'erne, finanskrisen senere hen og derefter coronakrisen. Senest har krigen i Ukraine samt de dratiske inflationsstigninger også sat sit negative præg på aktiemarkederne.
Som langsigtet investor har du dog altid oplevet nye kurshøjder og dermed også fået pæne afkast - også selvom du har haft dine investeringer i krisetider.
Vi anbefaler, at man holder fast i sin investeringsstrategi (og dermed risikoprofil), hvis den stadig passer til ens risikotolerance og tidshorisont.

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.