Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

06.01.2023 / Læsetid: 4 min

Porteføljernes afkast i 2022

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

‌‌I 2022 gav NORD.investments' porteføljer negative afkast i intervallet: -17,21 % til -13,63 %.

Få en gratis investeringsplan her og find ud af, hvilken af NORDs porteføljer, der anbefales til dig.

2022 - Et år til glemmebogen

I 2022 oplevede vi en stærkt stigende inflation, der bl.a. betød højere fødevarepriser.

Krig, inflation og stigende renter

2022 var generelt et år præget af meget usikkerhed. Først så vi d. 24 februar 2022 Rusland invadere Ukraine, hvilket nok de færreste havde forudset. Krig skaber stor usikkerhed - både i berørte befolkninger såvel som på aktiemarkederne. Faktisk er usikkerhed det rene gift for aktiemarkederne, da sådanne begivenheder bl.a. gør det endnu sværere at spå om fremtiden. Efterfølgende var det inflationsuhyret, der var med til at skabe endnu mere usikkerhed på markederne. Vi har ikke siden 1980'erne i Danmark oplevet så høj en inflation, som den vi oplevede i 2022 (inflation går både ud over forbrugere såvel som investorer). Den galoperende inflation ledte så til at centralbanker verden over måtte lede i deres værktøjskasse efter våben imod inflationen. Det førte bl.a. til at centralbankerne hævede renten over flere forskellige omgange. Generelt er stigende renter også gift for aktiemarkederne. Det har altså alt i alt været et år til glemmebogen og man kan kun håbe på et bedre 2023.

Det tredje værste aktieår siden 1999

På NORDs afkastside kan du finde porteføljernes afkast helt tilbage til 1999.
Siden 1999 har der nu været i alt 24 kalenderår, hvor 2022 har været et af de dårligste år målt på afkast. 2022 har helt konkret været det tredje værste aktieår siden 1999 (kun overgået af IT-krisen i 2002 samt finanskrisen i 2008). Vil du se NORD-porteføljernes historiske afkast? Klik her og se det historiske afkast tilbage til år 1999 for vores forskellige porteføljer.

Stigende afkastforventninger

Der er et ordsprog der lyder:
"Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget"
Det ordsprog er meget passende, at bruge om investeringsåret 2022.
For selvom 2022 endte med røde markeder verden over, så steg afkastforventningerne for flere aktivklasser (både for aktier og obligationer). NORD.investments' porteføljernes forventede årlige afkast ligger nu i spændet: 3,71 - 7,65 %.
Det er en del højere end porteføljernes tidligere forventede afkast. Det skyldes primært højere forventede obligationsafkast, der afspejler de stigende inflationsforventninger, som jo har præget markederne i 2022.

Alle porteføljernes forventede afkast findes her.

NORDs standardporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 20 standardporteføljer efter alle omkostninger (for en kunde med 0,75 % i totale årlige omkostninger) i 2022. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Afkast for NORDs porteføljer i 2022

NORDs ansvarlige porteføljer:

Herunder ses afkast i 2022 for NORD.investments' 20 ansvarlige porteføljer samt NORDs 100 % aktieportefølje.
Afkast er efter alle omkostninger for en kunde, der betaler 0,80 % i totale årlige omkostninger. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

De ansvarlige porteføljers afkast var noget mere negavtive end standardporteføljernes afkast i 2022. Det skyldes primært, at porteføljerne har forskellig eksponering imod forskellige brancher og at brancherne gav vidt forskellige afkast i 2022 (hvilket er lidt atypisk i et historisk perspektiv).

NORDs pensionsporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 6 pensionsporteføljer i 2022. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Porteføljerne i et historisk perspektiv

Set i et historisk perspektiv fra januar 1999 t.o.m december 2022, har NORDs 20 standardporteføljer givet positive afkast på mellem 148,62 % og 242,51 %. Siden NORDs lancering i december 2016, har NORDs standardporteføljer givet positive afkast på mellem  7,66 % og 49,75 %.

Grafen nedenfor viser risikoprofil 10's standardportefølje fra starten af januar 1999 t.o.m december 2022:

Siden 1999 har aktiemarkederne været præget af flere aktiekriser.
Først IT-krisen i starten af 00'erne, derefter finanskrisen og coronakrisen. Senest har krigen i Ukraine samt de dratiske inflationsstigninger også sat sit præg på aktie- såvel som obligationsmarkederne. Som langsigtet investor har du dog altid oplevet nye kurshøjder og dermed også fået pæne afkast - også selvom du har haft dine investeringer under krisetider.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.