Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

04.04.2023 / Læsetid: 4 min

Porteføljernes afkast i 1. kvartal 2023

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

I 1. kvartal 2023 gav NORD.investments' porteføljer afkast i intervallet: 2,60 % til 5,63 %.

Et kvartal præget af stigninger efter blodrødt 2022

Første del af 2023 har generelt været præget af fortsat megen uro på de finansielle markeder - dog heldigvis foruden de store fald investorer oplevede i 2022.
2023 startede ud med store stigninger, hvor NORDs porteføljer alene i januar måned gav et månedsafkast næsten på niveau med hvad der er forventligt på et helt år. I løbet af kvartalet så man faldende inflationsrater i bl.a. USA samt i de fleste europæiske lande, hvilket aktiemarkederne reagerede positivt på. Dog har kombinationen af krigen i Ukraine, stigende renter og frygten for en mulig recession i USA (og i Europa) påvirket stemningen på aktiemarkedet i en negativ retning. Alt i alt har kvartalet dog været fint rent afkastmæssigt, hvor NORDs porteføljer er steget mellem 2,60 % og 5,63 %.

Du kan finde NORD-porteføljernes historiske afkast siden 1999 på vores afkastside her.

Afkast for NORDs porteføljer i 1. kvartal 2023

NORDs ansvarlige porteføljer:

Herunder ses afkast for NORD.investments' 20 ansvarlige porteføljer (samt NORDs ansvarlige 100 %'s aktieportefølje) i 1. kvartal 2023 (fra den 1. januar 2023 til og med den 31. marts 2023).
Afkast er efter alle omkostninger for en kunde, der betaler 0,80 % i totale årlige omkostninger. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Som det fremgår ovenfor, så gav alle porteføljer positive afkast i 1. kvartal 2023.

NORDs standardporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 20 standardporteføljer efter alle omkostninger (for en kunde med 0,75 % i totale årlige omkostninger) i 1. kvartal 2023. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Alle NORDs standardporteføljer gav ligesom de ansvarlige porteføljer også positive afkast i 1. kvartal 2023 (omend de ikke var helt så høje som de ansvarlige porteføljers afkast).

NORDs pensionsporteføljer:

Nedenfor fremgår afkast for NORD.investments' 6 pensionsporteføljer efter alle omkostninger (for en kunde med 0,80 % i totale årlige omkostninger) i 1. kvartal 2023. Afkast er baseret på NORDs modelporteføljer.

Alle NORDs pensionsporteføljer gav også positive afkast i kvartalet.

Stigende obligationsafkast

De forventede obligationsafkast er i løbet af det sidste års tid steget markant.
Det skyldes særligt de stigende renter som følge af den stigende inflation de fleste af verdens lande har oplevet. Det gør at obligationerne nu igen er blevet rigtigt attraktive rent afkastmæssigt at investere i. For kort tid siden lå mange statsobligationers forventede årlige afkast på lige omkring 0 % - man tjente altså forventningsvist slet ikke penge på sine obligationsinveteringer. Det ser dog helt anderledes ud nu, hvor man på de samme obligationer kan forvente sig et årligt afkast på over 3 %.

Porteføljerne i et historisk perspektiv

Set i et historisk perspektiv fra januar 1999 t.o.m marts 2023 (altså i mere end en 20-årig periode), har NORDs porteføljer givet positive afkast på mellem 156,19 % og 275,85 %. Siden NORDs lancering i december 2016, har NORDs porteføljer givet positive afkast på mellem 10,94 % og 62,65 %.

Grafen nedenfor viser risikoprofil 10's standardportefølje fra starten af januar 1999 t.o.m marts 2023:

Siden 1999 har aktiemarkederne været præget af flere aktiekriser. Henholdsvis IT-krisen i starten af 00'erne, finanskrisen senere hen og derefter coronakrisen. Senest har krigen i Ukraine samt de dratiske inflationsstigninger også sat sit præg på aktie- såvel som obligationsmarkederne. Som langsigtet investor har du dog altid oplevet nye kurshøjder og dermed fået pæne afkast -  også selvom du har holdt dine investeringer under krisetider.

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.