Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

03.09.2018 / Læsetid: 5 min

Philip Gunst: Passive investeringer bør udgøre mindst halvdelen af porteføljen

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Key takeaways:

Philip Gunst anbefaler, at du som privatinvestor:

• Bliver bevidst om din risikoprofil

Fastlægger en klar investeringsstrategi, for at undgå psykologiske bias

Er opmærksom på omkostninger

Er du interesseret i en gratis investeringsplan og dertilhørende personlige anbefalinger til investeringer, kan du få planen hos NORD.investments her.

Philip Gunst er tidligere kaldt vidunderbarn og nu porteføljeforvalter i Millionærklubben

alt
Philip Gunst, Linkedin. Studerende og Growth Consultant hos UserTribe.

NORD.investments A/S inviterede Philip Gunst ind til en snak om, hvordan han investerer, hans råd til andre, og hans bud på hvad fremtiden bringer. Philip Gunst er, som sagt, tidligere kaldt vidunderbarn. Han har som ung allerede en lang liste af karrierepræstationer på cv'et. Senest hos konsulenthuset UserTribe. Gunst studerer samtidigt på CBS' anderkendte International Business linje.

Vi spurgte blandt andet Gunst om:

• Hvordan han investerer i dag

• Hans bedste råd til den almene investor

• Valget mellem ETF'er og investeringsforeninger

Se hele interviewet med Philip Gunst nederst i indlægget. Her vil der være mulighed for at forstå nogle af Gunst's tanker vedrørende investeringer, som ikke er dækket i de enkelte afsnit; man kan ved at se hele interviewet få et indblik i en allerede garvet investors tanker om strategi, risiko og fremtidstanker.

Hvordan investerer du?

"Det er svært at slå markedet hvert år"

Philip Gunst's investeringskarriere har taget flere retningsskift, og senest har passive investeringer fået mere og mere opmærksomhed.

Som helt ung investor investerede Philip Gunst i de klassiske C20-aktieselskaber såsom Novo Nordisk og Genmab. Men hurtigt ændrede strategien sig til at gå mod mere højrisikobetonede aktieselskaber såsom svenske small-cap selskaber. Pointen her er, at risikovillighed spiller en stor rolle for investorer, og det er vigtigt at risikoafstemme dels med sig selv, men også med dem, man investere via, for at opnå konsensus omkring tabsrisiko, gevinstmuligheder mv.

Læg dig passivt i markedet

Passive investeringer bør udgøre mindst halvdelen af alle porteføljer, udtaler Philip Gunst.

Som Philip Gunst klogt siger, så kan det være både tidskrævende og svært at slå markedet. Især over en længere periode lykkes det sjældent.
Det er vigtigt, at man afstemmer sine forventninger med hensyn til investeringer, og får spredt sin risiko. Derfor anbefaler Gunst, at minimum halvdelen af ens porteføljes aktiver skal være i passive investeringer.

Philip Gunst udtaler, at passive investeringer udgør en god mulighed for, at blive eksponeret i investeringer, uden man har den store viden indenfor feltet. Således slipper man for at aktivt forvalte formuen.

Trend mod passive investeringsstrategier

Som førnævnt, startede Gunst's investeringskarriere i den aktive klasse. De seneste 18 måneder har blikket dog i højere grad rettet sig mod passive investeringsstrategier.
Et spændende perspektiv, som man især ser hos amerikanerne, hvor passive investeringer på nuværende tidspunkt udgør 40 % af den samlede investerede kapital. Man forventer, at de passive investeringer i USA vil overstige de aktive i 2024; men hvor er Danmark så? I Danmark udgør passive investeringer, på nuværende tidspunkt blot 7,4 %. Dog ser man en stigende efterspørgsel på passive investeringer i Danmark. Du kan læse om nogle af argumenterne mod de klassiske bankinvesteringer her.

En af de tidligere eksperter, Teis Knuthsens, siger, at man skal investere så omkostningseffektivt som muligt. For at gøre det nemt for dig at danne et overblik over de forskellige løsninger, kan du læse blogindlægget:
En sammenligning af de forskellige robotrådgivere i Danmark.

Se hele interviewet med Teis Knutsens her.

Hvorfor skal man investere passivt?

Philip Gunst ser udviklingen mod passive investeringer som et udtryk for, at der er flere, som har sat sig ind i investeringsverdenen. Gunst har selv prøvet at investere uden fyldestgørende viden, og han beskriver nogle af følgerne som "ar på sjælen" - "Det er ikke så let at forvalte penge, som vi går og tror", siger Gunst. Han fortsætter med, at han tror, at mange har fået kendskab til arbejdsmængden bag investeringer, og hvor meget det reelt set kræver at slå markedet. Derfor søger en stigende mængde mennesker hen mod passive investeringsstrategier.

Intelligent, simpelt og for alle
Gunst uddyber, at som passiv investor behøver man ikke lave hele det tidskrævende og udfordrende bundarbejde, der ligger bag aktiv forvaltning. Passive investeringer følger ofte markedet og giver derfor et fornuftigt afkast, som ikke kræver hele den aktive process. Hvorfor det i højere grad bliver en foretrukken løsning for den almene investor.

Det ligner i høj grad grundfilosofien bag NORD, der er startet som et oprør mod dyre aktive formueforvaltninger, oftest set i banker.

For den langsigtede investor
Philip Gunst forklarer, at over de sidste mange år, der har markedet givet et fornuftigt afkast, hvis kan kigger over længere perioder. Derfor forklarer han, at de store vindere i fremtiden bliver dem, der investerer passivt.

Endvidere er det vigtigt at understrege vigtigheden af risikoprofilering og omkostninger. Forbrugerrådet Tænk har lavet en undersøgelse som viser, at hver 1 % i omkostninger på din opsparingsinvestering koster 4 år mere på arbejdsmarkedet.
Med andre ord, så er det enormt vigtigt at kende sine omkostninger og sine muligheder derom. Ydermere bør man være bevidst om sin risikovillighed, da markederne kan svinge markant over visse tidsperioder.

Vil du gerne kende din risikoprofil?
Klik her og få en gratis investeringsplan og se hvad din risikoprofil er - den ligger mellem 1 og 20 og det tager under 2 minutter at tage planen.

Mit bedste råd til den almene investor

Investeringsstrategi

Mangel på strategi er den fejl, som Philip Gunst oftest ser, hvorfor hans bedste råd er: "Fastsæt jer en strategi".

I forlængelse af sidste afsnit, så uddyber Gunst med, at faktorer som tid og forståelse, kan agere som en kæp i hjulet for almene investorer.
Han fortsætter med, at man skal have sig et formål og stille sig selv spørgsmålet: "Hvor vil jeg hen med det her?".

Hvis man ikke har sat sig en målsætning om investeringen, så forklarer Gunst, at man blot ender med at købe blindt ind i ting, som man ikke rigtigt ved, hvad er. Derfor ender mange med at følge anbefalinger om eksempelvis afkast blindt, mens ingen ved, hvor markedet går hen. Det eneste man kan være sikker på, er de omkostninger man betaler - og dog ikke. Det kan være svært at gennemskue præcis, hvad man skal betale for sine investeringer, hvorfor transparente løsninger kan hjælpe den almene investor til at forstå markedet for formuepleje.

Hos NORD siger vi tingene, som de er. Transparens er et fundamentet hos NORD. Derfor er vores investeringsløsning (som en af de danske robotrådgivere) smart og billig.

Sådan kommer du i gang med at investere bredt og omkostningseffektivt

Vil du vide mere om NORD, så kan du booke et gratis introduktionskald her, eller tage en gratis investeringsplan her - det tager blot 2 minutter.

Ønsker du at se hele interviewet?

Hvis du vil høre alle Philip Gunst's anbefalinger og tanker, kan du se hele interviewet nedenfor (det varer ca. 20 min.):


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Indlæggets holdninger er baseret på interviewet af Philip Gunst optaget d. 31-07-2018.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.