Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

27.04.2021 / Læsetid: 9 min

Pensionsopsparing: Sådan får du mest ud af din pension

Sune Bjørn AndersenInvesteringsøkonom

Hovedpointer

 • En pensionsopsparing sikrer, at du ikke skal arbejde indtil den dag du dør
 • Der findes forskellige typer af pension, så vær opmærksom på dine behov
 • Danskerne har store formuer liggende hos tidligere arbejdsgivere

Indhold

Pensionsopsparing er omdrejningspunktet i dette indlæg. Vi er helt med på, at pension nok ikke er det emne, der står øverst på din agenda, hvis pension først er noget, du skal på om 20, 30 eller måske 40 år.

Det er alment menneskeligt kun at forholde sig til de eventyr eller udfordringer, der ligger først for.

Problemet er bare, at det vigtigste tidspunkt at forholde sig til pensionsopsparingen er i en så tidlig alder som overhovedet muligt i din karriere. Venter du bare få år med at komme i gang, snakker vi millioner du potentielt går glip af til at nyde livet i den 3. alder.

Ja, millioner.

Det må vi hellere blive klogere på sammen.

 • Hvorfor skal du have en pensionsopsparing?
 • Aktiv- og passiv indtjening
 • Start din pensionsopsparing så tidligt som muligt
 • Matematikken bag renters rente
 • Vi lever længere
 • Hvilken pensionstype skal du vælge
 • Passiv investering
 • Omkostninger
 • Danskernes enorme pensionsformuer hos tidligere arbejdsgivere
 • Start en ny pension eller flyt din eksisterende pension til NORD

Vi starter ud med det vigtigste spørgsmål.

Hvorfor skal du have en pensionsopsparing?

Helt grundlæggende er der to måder at skabe en indtægt. Enten kan du arbejde for penge eller også kan du få dine penge til at arbejde for dig.

Det er selvfølgelig lidt firkantet opstillet, men det er der en grund til. I den simple forståelse ligger en meget vigtig pointe gemt.

 • Hvis ikke du får dine penge til at arbejde for dig, når du sover, kommer du nok til at arbejde til den dag du dør.

Hård kost at blive præsenteret for i et blogindlæg, men det kan være en nødvendighed, for at det rigtigt kan synke ind.

I øvrigt er det frit oversat fra en særdeles klog herre bl.a. kendt som The Oracle of Omaha, Warren Buffet.

Warren Buffet om vigtigheden af investering

Nu kender vi altså svaret på, hvorfor en pensionsopsparing er så vigtig.
Det er måden at undgå, at skulle knokle resten af livet.

Start eller flyt din pension til NORD.investments ved at starte med en gratis investeringsplan.

Aktiv- og passiv indtjening

Hos NORD beskæftiger vi os med passiv investering og den del skal vi nok også nå til. Først skal vi lige gennemgå hvad henholdsvis aktiv- og passiv indtjening er.

De første mange år af vores liv er finansieret af andre, oftest vores forældre.

Vi enten uddanner os eller erhverver kompetencer til jobmarkedet på anden vis.

Derefter tilbringer de fleste af os mange år på arbejdsmarkedet og således sælger vores tid - mod til gengæld at få penge for tiden.

 • Det kaldes for aktiv indtjening.

Undervejs på arbejdsmarkedet sparer vi en del af den aktive indtjening op.

Vi kan investere pengene, eksempelvis i en pensionsopsparing.

En pensionsopsparing kan betragtes som passiv indtægt. Det er en indtægt, der ikke er afhængig af, at vi arbejder. Indtægten tikker ind, hvad end vi spiller golf på en varm sommerdag, er sammen med gode venner eller sover trygt i vores seng om natten.

Den passive indtægt sikrer, at vi ikke er nødt til at have en aktiv indtægt indtil den dag, vi stiller træskoene.

Den passive indtægt i form af eksempelvis pensionsopsparing muliggør, at vi bedst muligt kan nyde den 3. alder.

En passiv indtægt i form af en pensionsopsparing sikrer os en indtægt i alderdommen

Start din pensionsopsparing så tidligt som muligt

Renters rente er i allerhøjeste grad potent matematik. Det er også grunden til, at du bør komme i gang med din pensionsopsparing så tidligt som muligt.

 • Renters rente er et udtryk for en eksponentiel udvikling.

Når noget stiger procentuelt og renterne over tid tager mere og mere over.

Renters rente kan også ses som en hockey stick graf.

Hockeystaven er blevet et populært billede på eksponentiel vækst

Det billede er du muligvis stødt på før. Det er i hvert fald populært blandt politikere at bruge til at beskrive fænomenet.

Renters rente og dermed hockeystavs-grafen er grunden til, at det er så vigtigt, at komme i gang med pensionsopsparingen tidligt i livet.

Men det er jo nemt at sige den slags. Når nu det handler om renters rente, så lad os tale matematikkens sprog.

Matematikken bag renters rente

Vi opstiller et eksempel, hvor person A begynder pensionsopsparingen som 25-årig og person B som 30-årig. Begge indbetaler 60.000 kr. om året, svarende til 5.000 kr. om måneden og går på pension, når kalenderen viser rundt, i form af deres 70 års fødselsdag. Begge porteføljerne stiger i gennemsnit årligt med 7 %.

Forskellen på de to eksempler er derfor kun de 5 år, som person A har ekstra til at spare op i.

Som mennesker er vi tilbøjelige til at kigge på det eksperiment og tænke:
5 x 60.000 kr. + lidt renter. Forskellen kan da ikke være over 500.000 kr.?

 • Inden du ser resultatet, så prøv for sjovs skyld lige at gætte på, hvor stor forskellen er. Hvor meget betyder 5 år ekstra?

Person A opbygger en pensionsformue på samlet set 17.795.038 kr. når kalenderen viser 70 år og tiden til pension er nået.

Person B opbygger en pensionsformue på 12.432.277 kr.

 • De 5 år gjorde en forskel på hele 5.362.761 kr.

Altså mere end 5 millioner ekstra til at forsøde pensionstilværelsen med!

Jeg kan selvfølgelig ikke udtale mig på dine vegne, men jeg synes det er en meget stor forskel. Vores hjerner er ikke ret gode til at forstå eksponentielle stigninger og derfor rammer ofte langt forbi, når vi skal forsøge at gætte på, hvor stor en forskel blot 5 år kan have på pensionsformuen.

Bemærk også, hvor stor en del af den endelige pensionsopsparing, der er blevet til med renterne.

Til udregningen er formlen fra firetools.dk brugt

Der er en grund til, at Albert Einstein kaldte renters rente fænomenet for det 8. vidunder.

Vi lever længere

Vi lever længere og længere, hvilket stiller større krav til vores pensionsopsparing. Nærmere betegnet størrelsen på vores pensionsopsparing.

Middellevealderen er steget de sidste mange år

Der er stor forskel på, om vi skal leve af vores pension i 10 år, 20 år eller måske endda længere. Vi bliver ældre og ældre, hvilket medfører, at vi skal blive på arbejdsmarkedet i længere tid, men hvor længe?

Kan du forestille dig at passe det job du har nu, når du er 75 år gammel?

Ingen ved, hvordan arbejdsmarkedet, pensionsalderen eller mulighederne ser ud om 10, 20 eller 30 år. Vi ved mere om de 10 år end de 30 år, men nogen klar krystalkugle er vi jo ikke i besiddelse af.

Hvis vi bliver ældre og ældre, men vi ikke tilsvarende kan arbejde lige så længe, hvad skal vi så leve af?

 • Svaret er vores pensionsopsparing.

Derfor er den så vigtig og det er vitalt at forstå, hvor stor forskel eksempelvis 5 år i den sammenhæng kan betyde for ens pensionsopsparing.

Der findes ikke nogen sikker investering, men med den rigtige risikoprofil, sikrer du dig, at dine investeringer passer til dig.

Jo hurtigere du kommer i gang med at opbygge en god pensionsordning, desto flere muligheder får du senere i livet og jo mere frihed får du dermed til selv at bestemme, hvordan dit liv skal forme sig.

Start eller flyt din pension til NORD.investments ved at starte med en gratis investeringsplan.

Hvilken pensionstype skal du vælge

Der findes overordnet set 4 forskellige typer af pensioner i Danmark:

 • Ratepension
 • Kapitalpension
 • Aldersopsparing
 • Livrente
I Danmark findes der 4 typer af forskellige pensionsordninger

Kapitalpensioner kan ikke længere oprettes og der kan desuden heller ikke indbetales yderligere på dem. De er derfor kun relevante, for dem der allerede har en.

 • Du kan dog sagtens flytte din kapitalpensionsordning til NORD.

En aldersopsparing kan fungere som et rigtig fint supplement til anden pensionsopsparing. Der kan kun indbetales op til 8.800 kr. om året (2023) (dog op til 56.900 kr. om året (2023), hvis du har under 5 år til folkepensionsalderen). Det gør det svært at se aldersopsparingen som andet end et supplement til anden pensionsopsparing.

Livrente er en udbredt pensionsform for arbejdsmarkedspensioner - især for offentligt ansatte. Med en livrente vil du ved pensionstid få udbetalt et fast beløb hver måned - alle dine år på pension. NORD tilbyder på nuværende tidspunkt ikke investeringer via livrenteordninger.

Det bringer os videre til ratepensionen, som for mange vil være den primære pensionsopsparing. I 2023 må du indbetale op til 60.900 kr. på en ratepension. Der er skattefradrag ved indbetalinger, hvilket bl.a. betyder, at den kan bruges til at undgå topskat, hvis du tjener lidt over grænsen.

Det var et kort indblik i de forskellige typer af pension. Vil du gerne blive klogere på de forskellige pensionstyper? Så læs indlægget om pension.

Hvad skal livet som pensionist bestå af? Rejser og spændende oplevelser måske?

Passiv investering

Har du læst med på vores blog før eller kender du bare en smule til vores investeringsfilosofi, så vil du vide, at vi benytter passiv investering via brugen af indeksfonde, nærmere betegnet ETF’er.

Bliv klogere på ETF'er her.

Årsagen er uhyre simpel.

 • Passiv investering giver dig simpelthen det største afkast.

Modpolen til passiv investering er aktiv investering, hvor investorer eller fonde udvælger de aktier, de tror på er morgendagens vindere.

Med tryk på tror, da ingen kan vide det.

Hos NORD skabes dit afkast via passiv investering

Summen af al aktiv og passiv investering er lig med summen af hele aktiemarkedet.

Udviklingen for passiv investering er lig med gennemsnittet og det samme må derfor gøre sig gældende for aktiv investering.

Hvis aktiv og passiv investering tilsammen skaber hele markedet og passiv investering pr. definition er den gennemsnitlige udvikling, så må det samme gøre sig gældende for aktiv investering. Andet kan ikke lade sig gøre.

Det er bare langt dyrere at følge en aktiv investeringsstrategi og derfor slår passiv investering typisk den aktive efter omkostninger.

 • Passiv investering > aktiv investering

Det kan ikke være anderledes. Det er matematikkens love.

Omkostninger

Lige så vel, som det kan være svært at gennemskue effekten af renters rente uden at lave regnestykket, kan det også være svært at gennemskue effekten af omkostninger.

Nu når vi er i gang med matematikken, kan vi lige så godt fortsætte lidt endnu.

 • For hvor meget betyder de der omkostninger i det hele taget?

I eksemplet vil vi starte med en investering på 500.000 kr., som i gennemsnit stiger med 6,5 % om året før skat. På grafen viser vi to porteføljer, en med lave omkostninger på 0.75 % og en med omkostninger på 2.5 %. Vi lader investeringen køre i 30 år.

Omkostningsforskellen giver altså en forskel på over 1.000.000 kr. i endeligt afkast.

Det er over 1.000.000 kr., som du går glip af, hvis du altså betaler de høje omkostninger.

 • Ha’ respekt for omkostningerne - de har en enorm betydning for dit afkast!

Danskernes enorme pensionsformuer hos tidligere arbejdsgivere

I Danmark er der rigtig mange, der har en pensionsordning gennem deres arbejdsgiver. Det er også det, der kaldes for arbejdsmarkedspensioner.

Nu er det jo sådan, at det er de færreste, der arbejder det samme sted i løbet af hele deres liv. De fleste skifter job undervejs - ofte flere gange.

Er du ikke opmærksom på at få samlet dine pensionsopsparinger i forbindelse med dine jobskift, ender du med en række mindre pensionsordninger.

 • Det kaldes også for klatpensioner.

Da de fleste pensionsordninger består af høje minimumsomkostninger, betyder det, at med flere klatpensioner betaler du samlet set høje omkostninger. Du kan komme til at betale rigtig høje omkostninger.

Den form for omkostninger der stille og roligt over mange år, kommer til at koste dig meget dyrt.

Som vi lige har udforsket, har omkostningerne en stor indvirkning på afkastet og dermed størrelsen på din pensionsopsparing, når du skal til at leve af den.

Det er derfor i din interesse at betale lave omkostninger for et godt produkt.

Samlet set har danskerne ca. 500 milliarder kr. stående i klatpensioner.

Det er rigtig mange penge og dermed rigtig mange unødige omkostninger at betale.

Er du en af dem, der betaler for høje omkostninger pga. klatpensioner og pensionsselskaber med aktive investeringsstrategier?

Måske er det på tide at gøre noget ved det?

Start eller flyt din pension til NORD.investments ved at starte med en gratis investeringsplan.

Start eller flyt din pension til NORD

Hos NORD kan du både starte en pensionsopsparing såvel som at flytte din(e) eksisterende pension(er).

Det betyder, at du netop kan samle alle dine klatpensioner ét sted og bedst muligt udnytte både renters rente samt de lave omkostninger ved at følge en passiv investeringsstrategi.

Hos NORD kan du oprette en ny ratepensionsordning eller flytte din(e) kapital-, alders- eller ratepensionsordning(er).

Har du en pensionsopsparing, som du gerne vil flytte, så start med at tage en gratis investeringsplan til din pension. Fra din investeringsplan, har du mulighed for at igangsætte flytningen af dit pensionsdepot.

Alt sammen hjælper vores investeringsrobot dig med.

Er du ikke gået i gang med din pensionsopsparing endnu? Så kom i gang med din pension hos NORD allerede i dag og få gavn af renters rente hurtigst muligt.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.