Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

06.05.2020 / Læsetid: 9 min

PENSION: INVESTERING AF DIN PENSIONSOPSPARING

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Hvordan kommer din pensionstilværelse til at se ud?
Hvordan kommer din pensionstilværelse til at se ud?

Hvorfor er det vigtigere end nogensinde før at spare op til pension?

Din pensionsopsparing skal sikre, at du har penge nok som pensionist og at du måske endda har så mange, at de kan forsøde din alderdom og dermed også give dig mere frihed til at udleve dine drømme.

Din pensionsopsparing kan du vælge at spare op og investere på mange forskellige måder. Dine valg får en stor betydning for dit liv som pensionist.

Start eller flyt din pension til NORD.investments ved at starte med en gratis investeringsplan til din pension.

Vi bliver ældre og ældre

Den gennemsnitlige levealder forventes at stige markant de næste årtier og pensionsalderen følger ikke med.
I gennemsnit forventes nyfødte i dag at blive mere end 100 år gamle.
Den gennemsnitlige levealder er allerede steget meget. Fra 1989 til 2019 steg danskernes gennemsnitlige levealder fra ca. 75 år til ca. 81 år.

Den stigende levealder betyder, at du i flere år skal leve af din pensionsopsparing end hvad tidligere generationer skulle. Det betyder dermed også, at du skal have en større pensionsopsparing, end hvad tidligere generationer skulle have.

Sammenligning af ratepension, kapitalpension, aldersopsparing og livrente:

Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing Livsvarig livrente
Maksimal årlig indbetaling (2023) 60.900 kr. Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension 8.800 kr. (dog 56.900 kr., hvis du har mindre end 7 år til folkepension) Ubegrænset
Løbende beskatning 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL)
Beskatning ved udbetaling Beskattes som personlig indkomstskat (uden arbejdsmarkedsbidrag) 40 %* 0 % Beskattes som personlig indkomstskat (uden arbejdsmarkedsbidrag)
Udbetalingsperiode Udbetales i rater over en selvvalgt periode på mellem 10 og 30 år. Kan udbetales på én gang ved pensionering (senest 20 år efter) Kan udbetales på én gang ved pensionering (senest 20 år efter) Udbetales ved udbetalingsalder og forsætter, så længe du lever.** Der er dog ingen aldergrænse for, hvor sent du må påbegynde udbetalingen.
Skattebesparelse ved indbetaling Op til 52,06 % Er ikke længere fradragsberettiget 0 % (man kan kun indbetale "efter-skat" penge) Op til 52,06 %
Strafskat ved udbetaling før tid 60 %*** 52 %*** 20 %*** 60 %***
Risikerer at blive modregnet i din folkepension Ja Modregnes ikke Modregnes ikke Ja
Muligt hos NORD? Ja Ja Ja Kommer senere

(Tabel sidst opdateret d. 21.12.2022).

* Ved pensionsudbetalingen, betales der en afgift på 40 %. Har du derimod indbetalt til din kapitalpension før 1980, gælder der dog særlige regler, hvorfor afgiften på en del af udbetalingen kan være mindre end de 40 %.

** Hvis den årlige pension ved udbetalingstidspunktet ikke overstiger 11.500 kr. (2022), kan pensionen vælges at udbetales over én gang - der skal i det tilfælde betales en afgift på 40 %.

*** Hvis du skulle blive ramt af en livstruende sygdom, kan Skattestyrelsen efter en indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen give dig en individuel tilladelse til, at du kan få udbetalt din pension mod given afgift alt efter pensionsordning.

Fordele og ulemper ved pensionstyperne

Ratepension

Skattefradrag ved indbetalinger og udbetalinger i rater.
Fordele ved ratepension:
 • Sikrer dig løbende indkomst over en længere periode (mellem 10-30 år).
 • Fradrag ved indbetalinger.
Ulemper ved ratepension:
 • Maksimale årlige indbetalinger på 60.900 kr. (2023)
 • 60 % strafskat ved at hæve pension før tid.
 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang.
 • Du risikerer at blive modregnet i din folkepension.

Kapitalpension

Udbetal alt på én gang, når du går på pension.
Fordele ved kapitalpension:
 • Større engangsudbetaling, der kan ændres til løbende udbetalinger.
 • Modregnes ikke i din folkepension.
Ulempe ved kapitalpension:
 • Du kan ikke længere oprette kapitalpensionsordninger eller indbetale til dem.

Aldersopsparing

Udbetal alt på én gang, når du går på pension og slip for modregning i folkepension.
Fordele ved aldersopsparing:
 • Mulighed for større engangsudbetaling, der dog også kan ændres til løbende udbetalinger.
 • Modregnes ikke i dit folkepensionstillæg.
Ulemper ved aldersopsparing:
 • Strafskat på 40 %, hvis du indbetalinger til aldersopsparing og du tidligere år har fået udbetalt penge fra en ratepension, livspension eller indeksordning (Det gælder dog ikke udbetalinger, der er startet før d. 1. april 2018).

Livsvarig livrente

Mulighed for udbetalinger resten af livet.
Fordele ved livsvarig livrente:
 • Sikrer dig en løbende indkomst resten af livet.
 • Fradrag ved indbetalinger.
 • Du kan indbetale så meget du ønsker.
Ulemper ved livsvarig livrente:
 • Du kan ikke få alt udbetalt på én gang.
 • Du indgår et slags væddemål om hvor længe du lever - Lever du længere end gennemsnittet, vinder du, men lever du kortere end gennemsnittet, så vinder pensionsselskabet. Din familie får ikke nødvendigvis udbetaling fra livrenten ved død.
 • Du risikerer at blive modregnet i din folkepension.

Løbende beskatning af pension

Skatteoptimering

Optimering af skat er oftest hovedårsagen til at investere penge via en pensionsordning. Man betaler simpelthen mindre i skat af afkastet end når man henholdsvis investerer for frie midler eller selskabsmidler - skattefordelen er stor ved pensionsinvestering.

Ensartet gunstig beskatning

Når det drejer sig om løbende beskatning af pensionsmidler, er skatten af eventuelt pensionsafkast altid på 15,3 %. Pensionsskatten kaldes PAL-skat og den er årligt lagerbeskattet - dvs. at du årligt betaler skat efter dit samlede pensionsafkast på en given pensionsordning, hvis du har haft et positivt afkast et givent år. Omvendt modregnes negativ PAL-skat fra et givent år, i fremtidige års positive pensionsafkast.

PAL-skatten er altså særdeles attraktiv, sammenlignet med beskatningen ved investering af frie midler og selskabsmidler. For frie midler betales der mellem 27 % og 42 % i aktieindkomstskat, mens der for selskabsmidler betales 22 % (2023) i skat af det løbende årlige afkast.

Derfor er PAL-skattens 15,3 % altså en stor skattemæssig fordel.

Hvordan skal du investere din pension?

Til lavest mulige omkostninger med den størst mulige spredning

For at få mest ud af din pensionsopsparing, anbefales det, at du investerer den til lavest mulige omkostninger og størst mulige spredning.
I NORDs ansvarlige pensionsporteføljer bliver man investeret i op til 10 forskellige fonde (ETF'er), der giver eksponering i mere end 6.000 forskellige aktieselskaber og mere end 2.000 forskellige stats- og virksomhedsobligationer. Det er altså en investering med stor spredning. Det er til maksimalt 0,80 % i totale årlige omkostninger (0,65 % ved mindst 2 millioner kr. investeret).

Investér via flere forskellige pensionstyper

Det kan være en god idé, at fordele din opsparing over flere forskellige pensionstyper. Det sikrer dig mest mulig fleksibilitet, når pengene igen skal udbetales.

Det er individuelt, hvilket depot der er bedst at vælge, når man skal indbetale til sin pension. Mange foretrækker dog at indbetale til deres pensionsordninger i følgende rækkefølge:

 1. Aldersopsparing
 2. Ratepension
 3. Livrente

Man kan ikke længere hverken oprette en kapitalpensionsordning eller indbetale til ordningen.

5 tips: Sådan får du en større pensionsopsparing

Der findes en række tips til at opbygge en større pensionsopsparing. Ved at følge disse 5 tips, kan du altså ende med at få flere penge til forsøde din alderdom.

1. Indbetal flere penge til din pension

En af de mest enkle måder at sikre en større pensionsopsparing er ved at indbetale flere penge til ens pensionsordning(er). Betaler du topskat, kan det give ekstra god mening med flere indbetalinger.

2. Investér din pension

Det er altafgørende at investere sin pensionsopsparing for at ende med en større opsparing. Hvis pensionsopsparingen blot står som kontanter, så vil dens købekraft med tiden falde drastisk pga. inflationen og eventuelle negative renter.
Har du eksempelvis 100.000 kr. stående på din pensionsopsparing til en årlig negativ rente på - 0,5 % og med en årlig inflation på 1 %, så vil opsparingen udvikle sig således over en 100-årig periode:

Effekten af inflation og negative renter påmdin pensionsopsparing

Derimod vil man ved at investere pensionsopsparingen, kunne ende med en langt større opsparing.

3. Fokuser på dine investeringsomkostninger og få et højere afkast

Dine investeringsomkostninger er meget vigtige at fokusere på, når du har besluttet dig for at investere din pensionsopsparing.

Lavere omkostninger er din garanti for et højere afkast.

Du skal både sørge for at mindske din risiko og samtidigt fravælge dyr investeringsrådgivning. Dyr investeringsrådgivning relaterer sig typisk til investering i aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Det er investeringsforeninger, der ofte giver dig en bred spredning (hvilket er positivt), men til høje omkostninger.

Du skal i modsætning til de aktivt forvaltede investeringerforeninger, vælge at investere i en portefølje bestående af passivt forvaltede fonde. ETF'er egner sig til sådanne porteføljer, fordi de fås til ultra lave omkostninger og fordi du oftest opnår en bred eksponering i tusindsvis af forskellige værdipapirer.

4. Saml dine klatpensioner

Der kan være rigtig mange penge at spare, når du samler dine klatpensioner og flytter dem til et sted med billige investeringsomkostninger. Du undgår dermed at din pensionsopsparing udhules af dyre administrationsomkostninger.

Flyt din pension til NORD og undgå omkostningerne, der udhuler din pensionsopsparing. Start med en gratis investeringsplan her.

Hvis du har været ansat flere steder med kortere varighed, så vil du oftest også være berørt af at have flere mindre klatpensioner, der samlet set let kan koste dig mere end 5 % i årlige omkostninger. Du risikerer altså, at din pensionsopsparing bliver meget lille til den tid du skal have den udbetalt.

5. Udbetal din pensionsopsparing senere

Hvis du vælger at udbetale din pensionsopsparing senere end først planlagt, så kan den selvsagt nå at vokse sig endnu større. Det kan være fordelagtigt for dig, hvis du eksempelvis har nogen frie midler, som du kan starte med at forbruge. Det afhænger dog af individuelle indkomst- og skatteforhold, hvorfor det anbefales, at du søger personlig rådgivning i den henseende.

PAL-skatten af eventuelt pensionsafkast er altid på 15,3 % og dermed meget attraktiv, sammenlignet med beskatningen ved investering af frie midler og selskabsmidler. For frie midler betales der mellem 27 % og 42 % (2023) i aktieindkomstskat, mens der for selskabsmidler betales 22 % (2023) af positivt pensionsafkast.

Hvornår skal du påbegynde din pensionsopsparing?

"Det bedste tidspunkt at starte sin pensionsopsparing var for 10 år siden. Det næstbedste tidspunkt er i dag"

Investér så tidligt som muligt

Selvom pension for mange mennesker er et emne, der ligger langt fra deres interessefelt og langt ude i fremtiden, så er det ikke desto mindre vigtigt at komme i gang med at starte sin pensionsinvestering så tidligt som muligt - det kan give dig en sødere alderdom og dermed også give dig mere frihed til at udleve dine drømme.

Det handler altså om at komme i gang med sin pensionsopsparing så tidligt som muligt. Renters-rente effekten kan blive rigtig stor over en længere tidshorisont.

Hos NORD.investments kan du starte en ny ratepension, hvis du ønsker at starte en pensionsopsparing. Som du kan læse ovenfor, kan du maximalt indbetale 57.200 kr. årligt på en ratepension.

Pension hos NORD.investments

Du kan både flytte pensionsordninger og oprette nye hos NORD

I en analyse fra Konkurrencerådet udtaler formanden Christian Schultz:

"Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer. Vores analyse viser dog, at det kan blive endnu bedre".

Her refererer han til manglende konkurrence på de ikke-lovpligtige pensionsopsparinger, som i 2019 beløb sig til ca. 2.900 milliarder kroner. Han påpeger også, hvordan resultatet af manglende konkurrence holder omkostningerne på forvaltning af pensionsopsparingerne unødigt høje.

Af selvsamme årsag har vi hos NORD.investments valgt at tilbyde en pensionsordning med ultra lave omkostninger - faktisk helt ned til 0,65 % i totale årlige omkostninger.

Flytning af eksisterende pensioner:

Ligger du inde med en aldersopsparing-, rate- og/eller kapitalpension, som du gerne vil have lavere omkostninger på?

Flyt din pension ved at starte med en gratis investeringsplan til din pension her.

Oprettelse af nyt ratepensionsdepot:

Du har også mulighed for at oprette et nyt ratepensionsdepot.

Du kan starte med en gratis investeringsplan her.

NORDs pensionsporteføljers afkast

NORD tilbyder 6 forskellige pensionsporteføljer og de blev alle lanceret i 2020.

NORDs 6 forskellige pensionsporteføljers afkast fremgår på vores afkastside her. I 2021 gav porteføljerne eksempelvis mellem 6,7 % - 27,0 % (alt afhængig af risikoprofil).

Kilder:

(Skat.dk, Indbetalingsgrænser)
(Skat.dk, Pensionstyper)
(Skat.dk, Selskabsskat).
(Danmarks Statistik, Middellevetid.)
(DR.dk, Vores levealder vil fortsætte med at stige, 2016)


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.