Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

06.05.2020 / Læsetid: 6 min

PENSION: INVESTERING AF DIN PENSIONSOPSPARING

Hans-Christian HelboePortfolio manager

Hvordan kommer din pensionstilværelse til at se ud?
Hvordan kommer din pensionstilværelse til at se ud?

Hvorfor er det vigtigere end nogensinde at spare op til pension?

Din pensionsopsparing skal sikre, at du har penge nok som pensionist og at du måske endda har så mange, at de kan give dig en sødere alderdom og dermed også give dig mere frihed til at udleve dine drømme.

Din pensionsopsparing kan du vælge at spare op og investere på mange forskellige måder. Dine valg får en stor betydning for dit liv som pensionist.

Vi bliver ældre og ældre

Den gennemsnitlige levealder forventes at stige markant de næste årtier og pensionsalderen følger ikke med.
I gennemsnit forventes nyfødte i dag at blive mere end 100 år gamle.
Den gennemsnitlige levealder er allerede steget meget. Fra 1989 til 2019 steg danskernes gennemsnitlige levealder fra ca. 75 år til ca. 81 år.


Den stigende levealder betyder, at du i flere år skal leve af din pensionsopsparing end hvad tidligere generationer skulle. Det betyder dermed også, at du skal have en større pensionsopsparing, end hvad tidligere generationer skulle have.

Sammenligning af ratepension, kapitalpension, aldersopsparing og livrente:

Ratepension Kapitalpension Aldersopsparing Livsvarig livrente
Maksimal årlig indbetaling (2020) 57.200 kr. (61.173 kr. hvis du indbetaler på en arbejdsgiverordning) Du kan ikke længere indbetale til kapitalpension 5.300 kr. (dog 50.200 kr., hvis du har mindre end 5 år til folkepension) Ubegrænset
Løbende beskatning 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL) 15,3 % i pensionsafkastskat (PAL)
Beskatning ved udbetaling Beskattes som personlig indkomstskat (uden arbejdsmarkedsbidrag) 40 %* 0% Beskattes som personlig indkomstskat (uden arbejdsmarkedsbidrag)
Udbetalingsperiode Udbetales i rater over en selvvalgt periode på mellem 10 og 30 år. Kan udbetales på én gang ved pensionering (senest 20 år efter) Kan udbetales på én gang ved pensionering (senest 20 år efter) Udbetales ved udbetalingsalder og forsætter, så længe du lever.** Der er dog ingen aldergrænse for, hvor sent du må påbegynde udbetalingen.
Løbende beskatning 15,3 % 15,3 % 15,3 % 15,3 %
Skattebesparelse ved indbetaling Op til 52,06 % Er ikke længere fradragsberettiget 0 % (man kan kun indbetale "efter-skat" penge) Op til 52,06 %
Strafskat ved udbetaling før tid 60 %*** 52 %*** 20 %*** 60 %***
Risikerer at blive modregnet i din folkepension Ja Modregnes ikke Modregnes ikke Ja
Muligt hos NORD? Ja Ja Ja Kommer senere

(Tabel opdateret d. 28.10.2020).

* Ved pensionsudbetalingen, betales der en afgift på 40 %. Har du derimod indbetalt til din kapitalpension før 1980, gælder der dog særlige regler, hvorfor afgiften på en del af udbetalingen kan være mindre end de 40 %.

** Hvis den årlige pension ved udbetalingstidspunktet ikke overstiger 11.100 kr. (2020), kan pensionen vælges at udbetales over én gang - der skal i det tilfælde betales en afgift på 40 %.

*** Hvis du skulle blive ramt af en livstruende sygdom, kan Skattestyrelsen efter en indhentet tilladelse fra Sundhedsstyrelsen give dig en individuel tilladelse til, at du kan få udbetalt din pension mod given afgift alt efter pensionsordning.

Fordele og ulemper ved pensionstyperne

Ratepension

Skattefradrag ved indbetalinger og udbetalinger i rater.
Fordele ved ratepension:
 • Sikrer dig løbende indkomst over en lang periode (mellem 10-30 år).
 • Fradrag ved indbetalinger.
Ulemper ved ratepension:
 • Maksimalt årlige indbetalinger på 57.200 kr. (2020).
 • 60 % strafskat ved at hæve pension før tid.
 • Du kan ikke få alle pengene udbetalt på én gang.
 • Du risikerer at blive modregnet i din folkepension.

Kapitalpension

Udbetal alt på én gang, når du går på pension.
Fordele ved kapitalpension:
 • Større engangsudbetaling, der kan ændres til løbende udbetalinger.
 • Modregnes ikke i din folkepension.
Ulempe ved kapitalpension:
 • Du kan ikke længere oprette kapitalpensionsordninger eller indbetale til dem.

Aldersopsparing

Udbetal alt på én gang, når du går på pension og slip for modregning i folkepension.
Fordele ved aldersopsparing:
 • Større engangsudbetaling, der dog kan ændres til løbende udbetalinger.
 • Modregnes ikke i din folkepension.
Ulemper ved aldersopsparing:
 • Strafskat på 40 %, hvis du indbetalinger til aldersopsparing og du tidligere år har fået udbetalt penge fra en ratepension, livspension eller indeksordning (Det gælder dog ikke udbetalinger, der er startet før d. 1. april 2018).

Livsvarig livrente

Mulighed for udbetalinger resten af livet.
Fordele ved livsvarig livrente:
 • Sikrer dig en løbende indkomst resten af livet.
 • Fradrag ved indbetalinger.
 • Du kan indbetale så meget du ønsker.
Ulemper ved livsvarig livrente:
 • Du kan ikke få alt udbetalt på én gang.
 • Du indgår et slags væddemål om hvor længe du lever - Lever du længere end gennemsnittet, vinder du, men lever du kortere end gennemsnittet, så vinder pensionsselskabet. Din familie får ikke nødvendigvis udbetaling fra livrenten ved død.
 • Du risikerer at blive modregnet i din folkepension.

Løbende beskatning af pension

Skatteoptimering

Optimering af skat er oftest hovedårsagen til at investere penge via en pensionsordning. Man betaler simpelthen mindre i skat af afkastet end når man henholdsvis investerer for frie midler eller selskabsmidler - skattefordelen er stor ved pensionsinvestering.

Ensartet gunstig beskatning

Når det drejer sig om løbende beskatning af pensionsmidler, er skatten af eventuelt pensionsafkast altid på 15,3 %. Pensionsskatten kaldes PAL-skat og den er årligt lagerbeskattet - dvs. at du årligt betaler skat efter dit samlede pensionsafkast på en given pensionsordning, hvis du har haft et positivt afkast et givent år. Omvendt modregnes negativ PAL-skat fra et givent år, i fremtidige års positive pensionsafkast.

PAL-skatten er altså særdeles attraktiv, sammenlignet med beskatningen ved investering af frie midler og selskabsmidler. For frie midler betales der mellem 27 % og 42 % i aktieindkomstskat, mens der for selskabsmidler betales 22 % (2020) i skat af det løbende årlige afkast.

Derfor er PAL-skattens 15,3 % altså en stor skattemæssig fordel.

Hvordan skal du investere din pension?

Til lavest mulige omkostninger med den størst mulige spredning

For at få mest ud af din pensionsopsparing, anbefales det, at du investerer den til lavest mulige omkostninger og størst mulige spredning.
I NORDs ansvarlige pensionsporteføljer bliver man investeret i op til 10 forskellige fonde, der giver eksponering i mere end 6.000 forskellige aktieselskaber og mere end 2.000 forskellige stats- og virksomhedsobligationer. Det er altså en investering med stor spredning. Det er til maksimalt 0,80 % i totale årlige omkostninger (0,65 % ved mindst 2 millioner kr. investeret).

Investér via flere forskellige pensionstyper

Det kan være en god idé, at fordele din opsparing over flere forskellige pensionstyper. Det sikrer dig mest mulig fleksibilitet, når pengene igen skal udbetales.

Det er individuelt, hvilket depot der er bedst at vælge, når man skal indbetale til sin pension. Mange foretrækker dog at indbetale til deres depoter i følgende rækkefølge:

 1. Aldersopsparing
 2. Ratepension
 3. Livrente

Man kan ikke længere hverken oprette en kapitalpensionsordning eller indbetale til ordningen.

Hvornår skal du påbegynde din pensionsopsparing?

Investér så tidligt som muligt

"Det bedste tidspunkt at starte sin pensionsopsparing var for 10 år siden. Det næstbedste tidspunkt er i dag"

Selvom pension for mange mennesker er et emne, der ligger langt fra deres interessefelt og langt ude i fremtiden, så er det ikke desto mindre vigtigt at komme i gang med at starte sin pensionsinvestering så tidligt som muligt - det kan give dig en sødere alderdom og dermed også give dig mere frihed til at udleve dine drømme.

Det handler altså om at komme i gang med sin pensionsopsparing så tidligt som muligt. Renters-rente effekten kan blive rigtig stor over en længere tidshorisont.

Hos NORD.investments kan du starte en ny ratepension, hvis du ønsker at starte en pensionsopsparing. Som du kan læse ovenfor, kan du maximalt indbetale 57.200 kr. årligt på en ratepension.

Klik her for at få en investeringsplan til din ratepension.

Flyt din pension til NORD.investments

I en analyse fra Konkurrencerådet udtaler formanden Christian Schultz:

"Danmark har et af verdens bedste pensionssystemer. Vores analyse viser dog, at det kan blive endnu bedre".

Her refererer han til manglende konkurrence på de ikke-lovpligtige pensionsopsparinger, som i 2019 beløb sig til ca. 2.900 milliarder kroner. Han påpeger også, hvordan resultatet af manglende konkurrence holder omkostningerne på forvaltning af pensionsopsparingerne unødigt høje.

Af selvsamme årsag har vi hos NORD.investments valgt at tilbyde en pensionsordning med ultra lave omkostninger - faktisk helt ned til 0,65 % i totale årlige omkostninger.

Ligger du inde med en aldersopsparing-, rate- og/eller kapitalpension, som du gerne vil have lavere omkostninger på? Kontakt os på telefon +45 7196 9628 eller book en introduktion til vores pensionsløsning her.

Du skal også være mere end velkommen til at sende en rapport fra Pensionsinfo.dk, så vurderer vi hvad vi kan gøre. Send blot pensionsrapporten til hello@nord.investments.

Kilder:

(Skat.dk, Indbetalingsgrænser)
(Skat.dk, Pensionstyper)
(Skat.dk, Selskabsskat).
(Danmarks Statistik, Middellevetid.)
(DR.dk, Vores levealder vil fortsætte med at stige, 2016)


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.