Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

28.07.2021 / Læsetid: 5 min

Derfor skal du også have obligationer i din investeringsportefølje

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Obligationer bør typisk være en del af din investeringsportefølje.

Det er nemt at glemme obligationer, når de globale aktiemarkeder suser derudad. Det sidste årti har nemlig været præget af store aktiestigninger verden over.
Mange ser derfor obligationer som et ret så usexet investeringsobjekt.

Obligationer er dog alligevel en nødvendig grundsten i mange porteføljer.

Tag en gratis investeringsplan og se hvilken fordeling mellem aktier og obligationer du anbefales.

I dette indlæg, kommer vi omkring følgende:

  • Obligationers funktion i det nuværende nulrentemiljø
  • Obligationer som en slags "stødpude"
  • Obligationer vs kontanter
  • Hvordan NORDs porteføljer er sammensat
  • Hvordan du kan undgå obligationer i porteføljen

Vi starter med at se på obligationers funktion i det nuværende nulrentemiljø.

Obligationers funktion i det nuværende nulrentemiljø

Hvorfor giver det mening, at investere i obligationer i det nuværende nulrentemiljø?

Obligationer forventes fremover ikke at give samme høje afkast, som de historisk set har givet. Senere i dette indlæg undersøger vi helt konkret, hvor meget du kan forvente at få i afkast fra dem.

Som ejer af en obligation, låner du penge ud til en stat, virksomhed eller et realkreditinstitut, mod til gengæld løbende at modtage betaling i form af renter. Det er der en vis sikkerhed ved og derfor ses obligationer generelt som mindre risikofyldte investeringsobjekter end eksempelvis aktier.

Der findes ingen sikker investering, men du kan minimere risikoen i din portefølje ved at inkludere obligationer.

Renten er dog generelt faldet drastisk de seneste årtier - renten er i øjeblikket historisk lav. Det har blandt andet ført til, at du i dag betaler negative renter for at have kontanter stående, i de fleste danske banker.
Læs om hvordan du undgår at betale negative renter her.

De mange rentenedsættelser fra verdens centralbanker (heriblandt den danske nationalbank), er kommet ud fra ønsket om at stimulere økonomien og ud fra en tilstræbelse om en stabil årlig inflation på omkring 2 %.

Man kan derfor med rette stille sig selv spørgsmålet:
"Kan det stadigvæk betale sig at investere i obligationer i dette lavrentemiljø, hvor de forventede afkast er lave og måske endda i nogle tilfælde negative?"

Obligationer som en slags "stødpude"

Obligationer har til trods for de lave renter stadigvæk en berettigelse i de fleste porteføljer. De sikrer blandt andet diversifikationsfordele, mindre udsving og kan ses som en slags emotinel stødpude.

Diversifikationsfordele

Der er diversifikationsfordele ved at investere i obligationer - dvs. at man helt konkret bliver belønnet for at sprede sine investeringer i flere forskellige investeringstyper. I økonomiske nedgangstider klarer aktier sig generelt dårligt, hvorimod obligationerne typisk stiger. Derfor kan det være en god idé både at have aktier og obligationer i porteføljen, da obligationerne altså er med til at udligne eventuelle aktiefald.

Dette gælder også selvom dine investeringer sker igennem diversificerede indeksfonde.

For at opnå en god og bred portefølje, kan man eksempelvis også vælge at investere i andre aktivklasser såsom ejendomme, råvarer og guld.

En af de mest berømte internationale investeringsfonde "Yale Endownment", der er startet af det amerikanske universitet "Yale University", har i løbet af de sidste par årtier haft en voldsom stor succes med deres investeringer. Fondens investeringsstragi har været at sprede dens penge i mange forskellige aktivklasser, såsom aktier, obligationer, alternative investeringer (heriblandt skove- og vindmølleinvesteringer), ejendomme mf.

Det er dog aktier og obligationer, der er de to mest benyttede grundsten i de fleste porteføljer, og med de 2 aktivklasser kan man opnå en meget bred spredning.

Mindre udsving

Aktiemarkederne svinger generelt en hel del - det modsatte er gældende for obligationsmarkederne.

Ved at inkludere obligationer i ens portefølje, oplever man generelt mindre udsving end hvis man alene investerer i aktier. Aktiemarkederne kan sommetider føles som en vild rutsjebanetur.

Vidste du:
NORD.investments' porteføljer indeholder 2 obligationsfonde, der de seneste 20 år "kun" har givet negative afkast i 3 af årene. De resterende 17 år har de givet positive afkast.

Emotionel stødpude

For de fleste investorer, er det vigtigt, at de kan sove trygt om natten uden at bekymre sig for meget om deres investeringer - risikoprofilen skal altså passe til dem. Obligationer kan give de mere risikoaverse (mindre risikosøgende) investorer en slags stabilitet, som de ikke får ved "kun" at investere i aktier.

Se hvilken risikoprofil du anbefales - tag en gratis investeringsplan.

Obligationer vs kontanter

Du er ikke alene, hvis du stiller dig selv spørgsmålet:
"Hvorfor skal jeg investere i obligationer, hvis jeg risikofrit kan have penge stående på min konto i banken?"

Det er et godt spørgsmål, som vi forsøger at besvare nedenfor.

Er din tidshorisont under 3 år?
Hvis din investeringshorisont er kort (mindre end 3 år), så er de forventede afkast på obligationer typisk negative. I det tilfælde kan det give mening blot at have pengene stående i banken eller på anden vis opbevare kontanterne. Du skal dog i de tilfælde være bevidst om eventuelle negative renter.
Læs om 3 måder at undgå de negative renter på.

Hvis man blot har kontanter stående i banken, så skal man også huske på, at inflationen æder af ens opsparing - kontanterne falder altså i værdi, hvis du lader dem stå i banken.

Er din tidshorisont over 3 år?
I så fald giver det typisk god mening, at obligationer indgår som en del af din portefølje.

På lidt længere sigt står det nemlig ikke helt så slemt til - de forventede afkast forventes da at være højere end hvad du kan få ved at placere kontanterne på din bankkonto. Mere om obligationernes forventede afkast lige om lidt.

Hvordan er NORD.investments' porteføljer sammensat?

Udover mellem 5 og 8 forskellige aktiefonde, indeholder NORDs porteføljer også 2 forskellige obligationsfonde - henholdsvis en virksomheds- og en statsobligationsfond. Obligationsfondene er med at skabe stabilitet og give en stor spredning i porteføljerne.

En god og velafbalanceret passiv investering med flere aktivklasser.

På 15-års sigt har statsobligationsfonden et forventet årligt afkast på 0,28 %, mens virksomhedsobligationsfonden har et forventet årligt afkast på 0,71 %.
Det er altså højere forventede afkast end de 0 % eller negative renter du betaler i din egen bank.

Find her en liste over rentesatserne i alle de danske banker.

Obligationer er altså med til at stabilisere din portefølje og bør være med i de fleste porteføljer, men hvad hvis du nu alligevel ønsker at undgå obligationer i porteføljen?

Hvordan undgår du obligationer i porteføljen?

Hos NORD.investments er det muligt at tilvælge en 100 % aktieportefølje.

Hvis du efter at have læst dette indlæg stadigvæk ikke er blevet helt overbevist om, at obligationer er en god grundsten i din portefølje, så er det faktisk via NORD muligt at investere i vores 100 % aktieportefølje. Det kan også være, at du bare generelt er mere risikovillig og/eller måske har en meget lang investeringshorisont. Langt de fleste af vores kunder har dog en risikoprofil, hvor det er fornuftigt, at have en vis andel af obligationer med i porteføljen.

Du kan tilvælge vores 100 % aktieportefølje efter at have taget en gratis investeringsplan her.

Med højere risiko følger også forventningen om højere afkast.
Du kan finde alle NORD porteføljernes forventede afkast her og deres historiske afkast her.

Selvom NORDs 100 % aktieportefølje er den mest risikobetonede af vores porteføljer, så er den dog alligevel langt mere stabil end hvis du f.eks. investerer i nogle få enkeltaktier. Med aktieporteføljen opnår man en bred spredning med eksponering i mere end 4.000 forskellige aktier verden over.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.