Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

22.06.2021 / Læsetid: 10 min

3 måder at undgå negative renter


Hovedpointer

 • Du kan gemme pengene i kontanter
 • Du kan sprede dig over flere banker
 • Du kan vælge at investere pengene

Indhold

Negative renter fylder for tiden rigtig meget i medierne.

 • Det er som om, at der er noget helt forkert i at skulle betale for at have penge stående i banken.

Derfor skal vi i dette indlæg rundt omkring 3 måder, hvorved du kan undgå de negative renter.

En af mulighederne er ved at investere via NORD.investments

Vi starter med at runde begrebet risiko, forstå forskellen på en kort og en lang tidshorisont, for til sidst at kunne vurdere, om pengene skal spares op eller investeres.

Indlægget vil komme rundt omkring følgende:

 • Risiko
 • Tidshorisont
 • Den korte tidshorisont
 • Opsparing
 • Banken
 • 1. Undgå negative renter - Madrassen
 • 2. Undgå negative renter - Flere banker
 • Den lange tidshorisont
 • Investér pengene
 • 3. Undgå negative renter - Investér med NORD

Vi starter ud med begrebet risiko.

Risiko

Risiko er et af de mest centrale begreber, når det gælder ens personlige økonomi. Det forholder sig bare sådan, at det også er et af de sværeste.

Et vigtigt, men svært begreb.

Det forholder sig dog også sådan med komplekse begreber, at de kan simplificeres lidt ved at splitte dem op.

I stedet for at påtage dig øvelsen med at forstå hele risikobegrebet på én gang, kan du til en start passende udvælge ét eller flere aspekter .

Det skal du gøre, så du i praksis kan arbejde med risikobegrebet.

Men hvad skal du så vælge, når det gælder de negative renter?

 • Tidshorisont.

Så lad os dykke lidt ned i det.

Tidshorisont

Tidshorisonten er ekstrem vigtig i forhold til at håndtere risiko i praksis.
Den er altså vigtig for dig, i forhold til din egen risikotolerance.

Nogle gange siger et billede mere end tusinde ord og det er i sandhed tilfældet her.

Er du kortsigtet eller langsigtet?

Investeres pengene, så kommer de ud at arbejde i det store åbne investeringshav. Her er det sådan, at bølgerne går højt, hvis vi zommer ind og ser på udviklingen på daglig eller ugentlig basis. Derimod virker havet roligere, hvis vi zoomer ud og anskuer udviklingen på den lidt længere bane.

Skal vi prøve at pensle det hele lidt ud, så betyder det at:

 • Risikoen er øget over en kort tidshorisont
 • Risikoen mindskes over en lang tidshorisont

Så er vi allerede blevet det klogere.

Den korte tidshorisont

Hvornår defineres en tidshorisont som værende kort?

Det er et simpelt spørgsmål, men svaret kan dog godt være kompliceret.

Kigger vi i dokumenterne for de fleste ETFer, så vil der ofte stå noget i retning af:

“Anbefaling: Fonden er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fonden også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.” Kilde: iShares

For danske aktiefonde (heriblandt for Nordeas investeringsprodukt) er det udpenslet endnu mere:

“Hvis din investeringshorisont er under 3 år, vil vi ikke anbefale dig at investere. En investering kan falde på kort sigt, men over en længere periode er der mindre risiko for, at værdien falder. Jo længere investeringshorisonten er, jo mindre følsomhed vil din investering være over for værdiudsving.”.
Kilde: Nordea

Investering er ikke egnet med en kort tidshorisont.

Så du kan bruge de to eksempler til inspiration og danne dig dit eget indtryk af, hvad en kort tidshorisont er.

 • Du kan også bare kopiere den tidshorisont professionelle fonde anvender i deres anbefaling på 3 år.

Det er i hvert fald nemt.

Så hvis din tidshorisont for, hvornår pengene skal bruges er under 3 år, så er der tale om en kort tidshorisont, også selvom der er tale om indeksfonde.

Men hvad gør du så?

Opsparing

Med en kort tidshorisont, vil det for de fleste være for risikabelt at investere deres penge.

Tænk nu, hvis din opsparing er tiltænkt udbetalingen på et hus, men du alligevel vælger at investere pengene, hvorefter markedet dykker og du står med færre penge på kontoen om 2 år, hvor du havde planlagt at skulle realisere din boligdrøm.

 • Det er ikke en lykkelig situation.

Derfor bør penge, der skal bruges på den korte bane ikke investeres.

Men hvad skal de så?

 • De skal spares op.

Men det er jo netop dér, at de negative renter gør sig gældende, tænker du måske.

Ja, det er fuldstændig rigtigt og lidt forkert på samme tid.

Lad os se på tre muligheder for opsparing og herunder to muligheder, for at undgå de negative renter.

Banken

Ikke at foretage sig noget med sine penge er også et valg, og det gør sig gældende med denne mulighed.

Du kan vælge at æde regningen i form af de negative renter og ganske enkelt lade pengene blive stående på kontoen.

 • Det kan dog føles forkert at skulle betale for at have en opsparing.

Verden er i sandhed blevet vendt på hovedet med de negative renter.

De negative renter har vendt verden på hovedet.

Antager vi, at du skal betale negative renter på alt indestående over 100.000 kr. og du har 105.000 kr. stående, så er det altså "kun" de 5.000 kr. du skal betale negative renter af.

Skal du betale 0,5 % i negative renter af 5.000 kr., så svarer det til sølle 25 kr. om året.

Er det en irriterende regning? Helt sikkert.

Føles det grundlæggende forkert at skulle betale for? Ja.

Er det en stor regning, der kommer til at vælte budgettet? Nej.

Svaret på det sidste spørgsmål er nøglen her. Gælder det ikke særligt mange penge, så er det måske værd bare at sluge regningen med de negative renter.

Men det kunne jo også være, at du har en større opsparing, eksempelvis fordi du sparer op til et foranstående huskøb.

Har du en opsparing på eksempelvis 500.000 kr. og skal du betale 0,5 % i negative renter på alt over 100.000 kr. så skal du betale negative renter af 400.000 kr. - altså en lidt anden størrelse end de 5.000 kr. fra det tidligere eksempel.

Skal du betale 0,5 % i negative renter af 400.000 kr., så er regningen på 2.000 kr. om året.

Ikke noget du bliver ruineret af, men det er da stadig en pæn ekstra regning.

Hvad kan du så gøre i sådan en situation?

1. Undgå negative renter - Madrassen

Et klassisk billede på det at gemme penge, er at putte dem i madrassen.
Om det giver mening at tage rådet helt bogstaveligt, er dog mere tvivlsomt.
Hvis du dog anskuer det som muligheden for at hæve pengene i kontanter, så bliver det lidt mere relevant.

Det betyder, at du hæver pengene fra din bankkonto, så de nu holdes i kontanter og så bliver opgaven at opbevare dem sikkert.

 • Du betaler ikke negative renter på kontanter du opbevarer, så det er en ret lavpraktisk måde at undgå de negative renter på.

Mange vil dog føle det som en stor risiko, at opbevare mange kontanter og spørgsmålet er, om det er den ekstra bekymring værd.

Gælder det mange penge, kan bekymringen være ekstra stor.

Med kontanter slipper du for negative renter, men hvordan skal du opbevare dem?

Spørgsmålet er, om det ikke vil koste dig lige så mange penge at opbevare kontanterne i form af eksempelvis et pengeskab, som de negative renter vil koste dig i banken.

Beslutter du dig for at opbevare dine kontanter, så vil det måske være en god idé lige at forhøre dig om, hvordan du engang i fremtiden kan få sat pengene ind på din bankkonto igen. Der er et stort fokus på bekæmpelse af hvidvask i banksektoren, så det vil nok være en god idé, at du kan bevise, hvor pengene stammer fra, når de skal ind på kontoen igen engang i fremtiden.

Det leder os videre til næste mulighed.

2. Undgå negative renter - Flere banker

Den anden mulighed handler om at sprede pengene ud over flere forskellige bankkonti.

Har du eksempelvis en opsparing på 500.000 kr. og skal du betale negative renter fra 250.000 kr. og opefter, så kan du dele pengene op i to portioner af hver 250.000 kr. og placere dem i forskellige banker og dermed på forskellige konti.

Der findes et væld af banker i Danmark og flere af dem hører til blandt de såkaldte neobanker, der er kendetegnet ved at være højt digitaliserede og have et fokus på at få nye kunder.

De har derfor intet imod, at du ikke rykker hele din økonomi med over til dem.

 • Du kan sagtens bare åbne en konto og indsætte nogle penge - altså uden at gøre yderligere.

Splitter du pengene op, kan du på den måde undgå de negative renter.

Det betyder dog også, at du nu skal overskue flere banker, flere konti og i det hele taget komplicerer du din privatøkonomi med den strategi.

For nogle betyder det ikke det store - for andre vil det dog være et stort irritationsmoment.

Madrassen, banken og flere banker var alle sammen bud på simpel opsparing, men hvad nu hvis din tidshorisont ikke er så kort endda?

Den lange tidshorisont

I Danmark har vi endnu ikke en stor udpræget investeringskultur.
Det kan der være mange grunde til, men det er noget, vi hos NORD gerne vil være med til at lave om på.

For rigtig mange danskere består en god økonomi af en god indtægt, en god pensionsopsparing og en bolig.

Investering er det bedste alternativ til negative renter på den lange bane.

Derfor er der rigtig mange danskere, der ikke er bevidste om, hvilke muligheder de har når de står med en sum penge mellem hænderne. De har det med at hobe sig op på konti i bankerne, hvilket som førnævnt kan være en god idé, hvis de skal bruges på den korte bane.

Den del har vi fået styr på.

Men hvad så, hvis tidshorisonten er lang?

 • Skal pengene ikke gå til forbrug inden for de næste 3 år, kan vi antage, at der er tale om investering på den lange bane.

Investering er forbundet med stor risiko på den korte bane, men omvendt, er opsparing forbundet med stor risiko på den lange bane.
Det kom vi vidt omkring i indlægget: Findes der en sikker investering?

Grunden hertil skal findes i inflationen og centralbankernes politik om en mindre og stabil årlig inflation lige under de 2 %.

Det betyder i realiteten, at dine penges købekraft forringes med 2 % hvert eneste år.

På den korte bane er det mindre vigtigt, men på den lange bane betyder det, at din opsparing stille og roligt mister mere og mere værdi.

Er der tale om en lang tidshorisont, skal pengene derfor ikke spares op.

Men hvad skal de så?

Investér pengene

Vil du undgå de negative renter og inflation på samme tid, så skal pengene investeres.

 • Det er altså løsningen, hvis din tidshorisont er lang (minimum 3 år).

Danskerne er glade for at spare op, men nogen udpræget investeringskultur eksisterer ikke inden for landets grænser. Aktier er altså ikke helt blevet allemandseje endnu. Der er dog optræk til, at det er under forandring.

Om det er de negative renter eller den ekstra tid mange har fået foræret under Corona er uvist, men danskernes mod på investering er støt stigende.

Det oplever vi især her hos NORD, hvor vi har oplevet stor kundetilgang de seneste år.

Noget af det, der måske er ved at gå op for de danskere, der hidtil ikke har prøvet livet som investor er nok, at der netop er forskel på den korte og den lange tidshorisont.

Den korte er til opsparing - den lange er til investering.

Er dit sigte kort eller langt i forhold til dine penge?

Mange har set sig om efter alternativer til almindelig opsparing i banken.

På den lange bane er det netop investering, der er svaret, da tiden er med til, at det Albert Einstein kaldte verdens ottende vidunder, rigtigt kan få lov til at vise dets tæt på magiske evner.

Renters rente er det der gør, at den procentuelle udvikling i dine investeringer over tid bliver til større og større beløb.

Det er det, der gør, at hvis du investerer 1.000 kr. om måneden med et årligt afkast på 7 %, efter 30 år kan kalde dig selv for millionær.

Så handler det blot om, hvordan du så kommer i gang med investering.

3. Undgå negative renter - Investér med NORD

Du kan undgå de negative renter ved at hæve pengene i kontanter og sy dem i madrassen eller du kan sprede dem på tværs af flere banker, men hvad skal du overhovedet med så mange penge i opsparing?

Pengene skal ud at arbejde for dig, så du kan nyde godt af afkastet og magien bag renters rente.

Renters renter i din investering kan redde dine penge fra de negative renter.

Lidt forenklet kan man konkludere:

 • Penge der skal bruges på den korte bane skal spares op.
 • Penge der skal bruges på den lange bane skal investeres.

Med opsparing kan du enten acceptere de negative renter, trække pengene ud eller sprede dem i flere forskellige banker.

Så er der det med investering.

Kan du gøre det selv? Ja, det kan du da.

Hvis du er villig til at bruge timevis på at lære at forstå, hvordan og hvorfor.
Dertil skal du så huske, at du selv står med ansvaret for det hele. Hvad er den bedste skattemæssige løsning for dig? Har du is i maven til at klare de op- og nedture, der unægteligt vil komme på det store åbne investeringshav?

At investere selv er bestemt ikke for alle.

Du kan selvfølgelig også få din bank til at investere pengene for dig. Det bliver bare med sikkerhed en dyr fornøjelse, da de tager sig rigtig godt betalt.

Alternativt kan du starte din investering via NORD. Vores investeringsstrategi er passiv, hvilket betyder at omkostningerne er helt i bund.

 • Den passive strategi er god for dig - den aktive strategi er god for banken.

Med NORDs investeringsrobot er det derfor både nemt og billigt at undgå de negative renter i banken. Du vil tilmed komme til at opleve de positive af slagsen på den lange bane.

Hvad venter du på? Få en gratis investeringsplan.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.