LIGGER DU I KONTANTER? SÅ TABER DU PENGE!

Holder du fast i dine kontanter, så udnytter du ikke din formues fulde vækstpotentiale. Formindsk din kontante beholdning gennem passive investeringer og få et højere afkast.

"KEY TAKEAWAYS":
  • Du kan få dine penge til at vokse i et lavrentemiljø.

  • Kontanter har ingen nytte på en bankkonti eller i en portefølje, investér dem.

  • Inflationen må ikke overstige din indlånsrente eller dit afkast på investeringer, så taber du penge.

Er du træt af at dine penge står stille i banken? Lav en gratis personlig investeringsplan her på 3 min.

Minimér din kontante beholdning

Du kan godt have for mange kontanter – tro det eller ej! Som investor er det afgørende hvornår og hvor meget du investerer. Derfor har det væsentlig indflydelse, hvorvidt du har for mange kontanter stående. Man kan her snakke om at kontanterne ikke arbejder for dig, i og med de ikke er investeret. Danske bankkunder fortsætter med at smide penge ind på en bankkonto til trods for de lave renter. Tal fra Nationalbanken viser, at danskernes penge i bankerne er øget fra 550 milliarder til lidt over 800 milliarder de seneste 10 år.

Stadig flere danskere bliver præsenteret for negative renter på deres bankkonto. Negativt afkast koster som bekendt mange penge på den lange bane. Tages inflationen for øje forværres billedet yderligere.

Fænomenet med for mange kontanter, kendes som ”cash drag” og opstår fordi din portefølje indeholder kontanter. Det kan der være flere grunde til, eksempelvis hvis udbetalinger fra investeringer ikke automatisk bliver reinvesteret eller hvis dine investeringsfonde indeholder kontanter som et aktiv. Derudover kan det også blot være kontanter som ikke er investeret. Uanset hvad, er det ikke er optimalt.

Forrige år blev Vanguards stifter John Bogle citeret for følgende angående cash drag:

"Cash drag er en af grundene til at investorer ikke får det optimale ud af deres investeringer. Ud over de kontanter du benytter i daglig dagen, bør du investere de resterende."

Som en fornuftig og smart investor, ønskes der det bedst mulige afkast, givet risikoprofil og målsætning. Det er ensbetydende med, at benytte passivt forvaltede indeksfonde med lave omkostninger og sikring for, at din portefølje opretholder den korrekte risiko. Netop disse punkter stiller vi, hos NORD og vores partnerbank, skarpt på.

Bankkonto vs. Passiv investering

Vi tegner et eksempel med kontanter over for investering. Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig bankkonti på 185.000 kr. og en indlånsrente på 0%. Derudover antages en inflation på 1,5% i 2017 og frem. Set over en 5 årig periode, vil formuen falde til 171.728 kr. svarende til et fald på 13.272 kr.

Såfremt pengene blev investeret i passive indeksfonde, vil du med en, antaget, ”mellem” risikoprofil kunne forvente et afkast på omkring 4% årligt efter omkostninger. Med den førnævnte inflationen in mente, vil formuen over en 5 årig periode vokse til 209.334 kr. svarende til et afkast på 23.934 kr. Denne beregning indeholder omkostninger, hvorfor dette vil være den reelle gevinst over 5 år.

Ved et simpelt eksempel er det her vist, hvordan du kan få dine penge til at yngle i et lavrentemiljø. Investering vil altid være behæftet med en risiko, men da du ved passiv investering kan investere i ETF’ere, minimeres denne risiko maksimalt. Endvidere vil det risikojusterede afkast maksimeres. Eksemplet er lavet med udgangspunkt i passiv investering gennem NORD. Dertil skal det tilføjes, at historisk afkast ingen garanti giver for det fremtidige afkast. Afkastet i eksemplet er derfor ikke ensbetydende med det reelle afkast de næste 5 år.

Husk inflationen

Inflation er afgørende når renterne er lave. Som for mange bekendt, er inflation et udtryk for stigningen i priserne i samfundet udtrykt gennem et forbrugerprisindeks. Som det blev vist i beregningen vil du "tabe" penge når inflationen er større end den rente du får i banken. Udtrykket "at tabe penge" betyder ikke at der forsvinder penge fra din bankkonto, men at de bliver mindre værd. Med udgangspunkt i eksemplet betyder det, at dine 185.000 kr. i 2020 kun vil være 171.728 kr. værd, som følge af de generelle prisstigninger i samfundet.

Nedenstående billede viser en prognose over inflationen frem til 2020. Tænk på din rente når du ser tallene og vurder om du taber penge. Husk her, at en investering ikke behøves at være forbundet med meget risiko. Du kan investere med lav risiko og få et afkast der modsvarer inflationen, så undgår du tab ved at have pengene stående på en bankkonto.

Vil høre mere om NORD? Få en introduktion over telefon til Nord, book en tid der passer dig.

Sådan gør vi

NORD.investments er en digital formuepleje service, der udbydes i samarbejde med vores partnerbank. Vi mener, at den helt rigtige strategi til at vækste din formue i et lavrentemiljø er gennem passive indeks fonde og ETF’ere, hermed med lave omkostninger. Vi forsøger ikke at spå om kurserne på individuelle aktier, vi fokuserer derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

På vores website stiller vi sammen med vores partnerbank dig en række spørgsmål for at kortlægge din risikoprofil således, at investeringen er skræddersyet til dig. Ud fra din risikoprofil bygges en portefølje bestående af passive indeksfonde, de såkaldte ETF’ere. Porteføljen vil automatisk rebalanceres for at holde balancen i din investering og den tilknyttede risiko intakt. Nye indbetalinger og udbetalte dividender reinvesteres automatisk, for således at undgå det førnævnte cashdrag. Vi arbejder med meget lave omkostninger sammenlignet med en traditionel investeringsforening eller formuepleje ordning, hvilket i høj grad hjælper til at din formue vækster – specielt i et lavrentemiljø.

Få en gratis personlig investeringsplan baseret på lavomkostnings indeksfonde her.

(NORD.Investments yder ikke investeringsrådgivning, men deler viden indenfor et bredt spektrum af økonomisk relaterede emner.)