Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

24.04.2017 / Læsetid: 4 min

LIGGER DU I KONTANTER, SÅ TABER DINE PENGE VÆRDI TIL INFLATIONEN


Holder du fast i dine kontanter uden at investere? I så fald udnytter du ikke din formues fulde vækstpotentiale. Formindsk din kontante beholdning og investér passivt, for at ende med en større formue.

"KEY TAKEAWAYS":
  • Der er gode muligheder, for at få dine penge til at vokse i et lavrentemiljø.

  • Kontanter har ingen nytte på en bankkonti eller i en portefølje, så investér dem.

  • Inflationen må ikke overstige din indlånsrente eller dit afkast på investeringer, så taber du penge og din købekraft forringes.

Er du træt af at dine penge blot står på en konto i banken? Lav en gratis personlig investeringsplan her på 2-3 minutter.

Minimér din kontante beholdning

Du kan godt have en "for stor" andel af din formue i kontanter – tro det eller ej! Som investor er det afgørende hvornår og hvor meget du investerer. Derfor er det vigtigt at undersøge, hvorvidt om du har "for mange kontanter" stående eller ej. Man kan her snakke om at kontanterne ikke arbejder for dig, i og med de ikke er investeret. Danske bankkunder fortsætter med at smide penge ind på en bankkonto til trods for de meget lave renter (nogle gange endda negative renter). Tal fra Nationalbanken viser, at danskernes kontantbeholdninger i banker, er øget fra 550 milliarder til lidt over 800 milliarder de seneste 10 år.

Fænomenet med "for mange kontanter", kendes som ”cash drag” og opstår fordi din portefølje indeholder kontanter. Det kan der være flere grunde til, eksempelvis hvis udbytter fra investeringer ikke automatisk bliver reinvesteret eller hvis dine investeringsfonde indeholder kontanter som et aktiv. Derudover kan der også blot være kontanter som ikke er investeret. Uanset hvad, er det ikke er optimalt.

Forrige år blev Vanguards stifter John Bogle citeret for følgende angående cash drag:

"Cash drag er en af grundene til at investorer ikke får det optimale ud af deres investeringer. Ud over de kontanter du benytter i dagligdagen, bør du investere de resterende."

Som en fornuftig og smart investor, ønskes der det bedst mulige afkast, givet vedkommenes risikoprofil. Det er ensbetydende med, at benytte passivt forvaltede indeksfonde med lave omkostninger og sikring for, at din portefølje opretholder den valgte risiko.

Bankkonto vs. passiv investering

Nu til et typeeksempel, hvor en investor holder kontanter set i forhold til hvis vedkommende investerer kontanterne.
Der tages udgangspunkt i en gennemsnitlig bankkonti på 185.000 kr. og en indlånsrente på 0 %.
Derudover antages at inflationen vil ligge på 1,5 % i 2017 og fremadrettet. Set over en 5-årig periode, vil investorens købekraft været forringet til 171.728 kr. svarende til et fald på 13.272 kr.

Såfremt pengene blev investeret i passive indeksfonde, vil du med en, antaget, ”mellem” risikoprofil kunne forvente et afkast på omkring 4 %, årligt efter omkostninger. Med den førnævnte inflationen in mente, vil formuen over en 5-årig periode vokset til 209.334 kr. svarende til et afkast på 23.934 kr. Denne beregning indeholder omkostninger, hvorfor dette vil være den reelle gevinst over den 5-årige periode.

Ved et simpelt typeeksempel er det her vist, hvordan du kan få dine penge til at yngle i et lavrentemiljø. Investering vil altid være behæftet med risiko, men da du ved passiv investering kan investere i ETF’ere, minimeres denne risiko betragteligt, da der du bliver ejer af tusindvis af forskellige aktieselskaber og obligationer.
Typeeksemplet er lavet med udgangspunkt i den passiv investering man får hos NORD.investments. Dertil skal det tilføjes, at historisk afkast er ingen garanti for det fremtidige afkast. Afkastet i eksemplet er derfor ikke ensbetydende med det reelle afkast de kommende 5 år.

Husk inflationen

Inflation kan være meget købekraftsforringende når renterne er så lave som de er i øjeblikket. Som for mange bekendt, er inflation et udtryk for stigningen, i priser, i samfundet, udtrykt gennem et forbrugerprisindeks. Som det blev vist i beregningen vil du "tabe" købekraft når inflationen er større end den rente du får i banken efter skat. Udtrykket "at tabe købekraft" betyder ikke at der forsvinder penge fra din bankkonto, men at de bliver mindre værd. Med udgangspunkt i eksemplet betyder det, at dine 185.000 kr. i 2020 kun vil være 171.728 kr. værd, som følge af de generelle prisstigninger i samfundet.

Nedenstående billede viser en prognose over inflationen frem til 2020. Tænk på din rente når du ser tallene og vurder om du taber penge. Husk her, at en investering ikke behøves at være forbundet med meget risiko. Du kan investere med lav risiko og få et afkast der modsvarer inflationen, så kan du sandsynligvis undgå den forringet købekraft du vil have, ved blot at have pengene stående på en bankkonto.
Danmarks inflation 2010 - 2020

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Sådan gør NORD

NORD.investments er en digital formueplejeservice, der sætter din investering på autopilot. Vi mener, at den helt rigtige strategi til at vækste din formue i et lavrentemiljø er gennem passive indeks fonde og herigennem de såkaldte ETF’ere (der er lavomkostningsfonde). Vi forsøger ikke at spå om kurserne på individuelle aktier, vi fokuserer derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

På vores website stiller vi dig en række spørgsmål for at kortlægge din risikoprofil således, at investeringen skræddersyes til dig. Ud fra din risikoprofil bygges en portefølje bestående af ETF’ere. Porteføljen vil blive rebalanceret jævnligt, for at holde aktivallokeringen i din portefølje og den tilknyttede risiko intakt. Nye indbetalinger og udbetalte dividender reinvesteres automatisk, for derved at undgå det førnævnte cashdrag. Vi arbejder med meget lave omkostninger sammenlignet med en traditionel investeringsforening eller formueplejeordning, hvilket i høj grad hjælper med til, at du kan opnå større afkast og ende med en større slutformue.

Få en gratis personlig investeringsplan baseret på lavomkostnings indeksfonde her.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.