Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

31.05.2018 / Læsetid: 5 min

Lars-Christian Brask: "Lad tiden arbejde for dig når du investerer"

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Key takeaways:

Lars-Christian Brask anbefaler, at du som investor:

• Investerer langsigtet og lader tiden arbejde for dig.
• Sætter dig ind i tingene, eller benytter dig af en som har sat sig ind i tingene.
• Er bevidst om den risiko der er ved investering

Lars-Christian Brask, tidligere partner i Bank of America

Lars-Christian Brask. Foto fra LinkedIn.

NORD.investments A/S inviterede Lars-Christian Brask ind til en snak om hvordan han investerer. Lars-Christian Brask er tidligere partner i Bank of America og nuværende bestyrelseformand i mange virksomheder.

Vi talte bl.a. med Lars-Christian Brask om:

• Hans holdning til investering i indeks-fonde

• Hans bedste investeringsråd

• Hvad Lars-Christian ville have investeret i, hvis han kunne gå 30 år tilbage

• Hans bedste investeringer

Se hele vores interview med Lars-Christian Brask (findes nederst i indlægget).

Hvad er dine bedste investeringsråd?

Vær bevidst omkring risici ved at investere

Du skal have råd til at tabe pengene, når du går ind og investerer, siger Lars-Christian Brask.

Hvis man kigger på det historiske afkast, der har været ved at investere i aktier, har det altid været en god forretning på den lange bane. På kort sigt er der dog ingen garanti for, for at have markederne med sig. Derfor er det vigtigt, at man ikke investerer penge, som man ikke har råd til at tabe.

Det betyder alverden, at din formue er investeret over en lang tidshorisont. Effekten af det løbende afkast, der tillægges din formue når investeringen stiger i værdi, ruller hele tiden snebolden endnu større. Ifølge Albert Einstein, er renters rente-effekten det ottende vidunder i verdenen. For at få gavn af renters rente-effekten kræver det dog, at du har en længere investeringshorisont.

Sæt dig ind i tingene, eller benyt dig af nogen der har det

Som ny investor kan man nemt blive fristet til at købe en aktie man har læst om i avisen, eller hørt om fra en bekendt. Derudover ses det også tit, at nye investorer køber og sælger en masse, hvilket ender med at være være rigtig dyrt i omkostninger. Derfor er det vigtigt, at man forstår hvad man laver, når man investerer. Hvis man ikke har selv har tid eller lyst til at sætte sig ordentligt ind i tingene, kan man med fordel benytte sig af en formuepleje løsning.

Du kan læse mere om forskellige formueplejeløsninger i et af vores andre blogindlæg på følgende link:
En sammenligning af de forskellige robotrådgivere i Danmark.

Hvis du kunne gå 30 år tilbage, hvad ville du så have investeret i?

Hvis jeg kunne gå 30 år tilbage og foretage en investering, så havde det mest oplagte været at købe en indeks-eksponering mod verdensindekset i aktier, siger Lars-Christian Brask.

Lars-Christian Brask pointerer dog, at det ikke ville have været muligt at købe en sådan eksponering dengang. Det ville dog have været muligt at købe aktier i
Apple, Cisco og Intel i 1988, hvilket Lars-Christian Brask ville ønske, at han havde gjort.

Skulle jeg vælge en enkelt med bagklogskabens klare lys, så havde jeg købt Apple!

I 1988 kostede Apple-aktien ca. 1,2 dollars - I dag ligger den i 188 dollars. Det vil sige, at hvis man havde fået et godt afkast hvis man havde investeret blot 10.000 kr. i Apple dengang. Set i lyset af dette, er Lars-Christians valg ikke så overraskende.

Stigningen i værdien af Apple-aktien har været ekstraordinært høj, men det er stadig et godt eksempel på hvordan en relativt lille investering kan vokse rigtigt meget over en årrække.

Hvordan kommer vi til at investere i fremtiden?

Fremtidens investeringer bliver mere og mere uden mennesker. Det bliver mere og mere udført af robotter, siger Lars-Christian Brask.

Lars-Christian Brask mener, at fremtidens investeringeringsunivers vil være præget af matematiske udregninger, statistiske modeller og algoritmer. Specielt i de likvide børsmarkeder, som har meget målbare kursændringer, vil der være færre og færre mennesker involveret i at investere.

I takt med at dette sker, forudser Lars-Christian Brask også, at f.eks. investeringsrådgivere vil få sværere ved at tage for mange penge for deres ydelser. Den simple forklaring på dette er, at de matematiske og statistiske værktøjer hurtigt vil kunne spore tendenser i enkelte aktier, der kunne give et højt afkast. Da disse værktøjer og algoritmer vil blive mere og mere populære, vil markedet hurtigt udligne sig selv, således, at de muligheder der er for at tjene et merafkast hurtigt vil forsvinde. I takt med, at mulighederne for at opnå et merafkast ift. markedsafkastet forsvinder, vil investeringsrådgivernes mulighed for at kræve høje omkostninger også forsvinde.

NORD.investments er meget enige med Lars-Christian Brasks analyse, og derfor bruger vi hverken tid eller kræfter på at time markedet eller spore enkelt-aktier der kunne give et højt afkast. Det betyder, at vores omkostninger aldrig overstiger 1%. Vi investerer bredt i hele verdens-indekset, hvilket betyder, at du får et stabilt afkast der afspejler verdensmarkedets afkast.

Hvad er dit forhold til indeks-investering?

Hvis du ikke kan finde en porteføljemanager der er exceptionel, så er det bedre bare at ligge konstant i det aktiemarked du ønsker at være eksponeret mod.

Det kan være svært at forudse og time markedet og man kan i forsøget derpå, med stor sandsynlighed, risikere at ende med et lavere afkast end markedsafkastet. Mange undersøgelser har vist, at op imod 90% af professionelle porteføljemanagere ikke kan slå markedet, når deres høje omkostninger er medregnet. Derfor kan man med fordel investere passivt i bredde indeks, hvilket sikrer et afkast der er lig markedsafkastet. På denne måde sparer man også de løbende handelsomkostninger der er forbundet med hyppige køb og salg.

Risikospredning

Når du invester i et indeks spreder du din investering, da du effektivt set investerer i mange forskellige aktier. På den måde mindsker du risikoen for store tab, da et stort fald i en enkeltaktie ikke vil have en stor påvirkning på indekset i sin helhed.

I blogindlægget Hvilke aktieselskaber indeholder ETF'erne, forklarer vi, at NORDs partnerbanks porteføljer (bestående af otte forskellige etf'ere), tilsammen indeholder ejerandele i mere end 4.000 forskellige selskaber.

Når du investerer gennem NORD bliver du også investeret i flere forskellige aktivklasser, såsom eksempelvis aktier virksomheds- og statsobligationer. På den måde er din risiko endnu mindre, da et overordnet fald i hele aktiemarkedet vil påvirke din portefølje mindre ift. hvis du kun har investeret i aktier.

Fordelingen mellem aktier og virksomheds- og statsobligationer er afhængige af din risikoprofil.

Vil du gerne kende din risikoprofil?
Klik her og få en gratis investeringsplan og se hvad din risikoprofil er - den ligger mellem 1 og 20 og det tager under 2 minutter at få planen.

Ønsker du at blive klogere på hvordan du sammensætter en investeringsplan? Få vores bud på en investeringsplan ved at besvare 12 spørgsmål. Derefter vil du få et bud på hvordan det anbefales, at du investerer, på baggrund af din risikovillighed, risikotolerance og risikoevne.
Klik her og få din gratis investeringsplan.

Ønsker du at se hele interviewet?

Hvis du vil høre alle Lars-Christian Brask anbefalinger, kan du se hele interviewet nedenfor (det varer ca. 12 min.)


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Indlæggets holdninger er baseret på interviewet af Lars-Christian Brask optaget d. 16.05.2018.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.