Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

01.07.2017 / Læsetid: 3 min

KVINDER ER BEDRE AKTIEINVESTORER END MÆND

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Undersøgelser viser, at kvinder er bedre aktieinvestorer end mænd. De handler simpelthen sjældnere, da de er mere loyale overfor deres investeringer.

Key take-aways:

Kvinder er bedre aktieinvestorer end mænd, da de handler sjældnere. Samtidigt er de dog også mere forsigtige end mænd.
De følger en mere passiv investeringstilgang end mænd -> En passiv investeringsstrategi sparer dig for betydelige handelsomkostninger.

Der findes MINDST 3 gode grunde til ikke have en høj handelsaktivitet.

Kvinder handler sjældnere end mænd

Forskning har vist, at mænd gennemsnitligt har en større tendens til, at overvurdere egne evner (overdreven selvtillid) end kvinder og det giver dem bagslag når de eksempelvis handler aktier.

Undersøgelser har også vist, at mænd oftere tager mere impulsive beslutninger end kvinder. De følger i højere grad med i nyheder om selskaber og er straks klar ved tasterne, for at klikke på køb/salgs-knappen når nyheder om et selskab bliver offentligt tilgængeligt.
Kvinder er modsat mere loyale overfor deres investeringer de én gang har foretaget.
Overvurdering af egne evner kombineret med den impulsive beslutningstagen er en stor svaghed når man handler aktier, da disse to forhold korrelerer med høj handelsaktivitet og resulterer i flere handelsomkostninger.

Forskning viser, at mænd i gennemsnit handler aktier 43 % mere end kvinder.
Mændenes højere handelsaktivitet fører i gennemsnit til, at de opnår et årligt nettoafkast, der er næsten 1 % lavere end kvindernes.

Nedenfor ses en graf, der viser hvor stor forskellen bliver ved, at man for eksempel opnår et afkast henholdsvis 4 % (mænd) og 5 % (kvinder), over en 30-årig tidshorisont og en investering på 1 kr.:

Grafen er udarbejdet via excel ved egen tilvirkning.

Undgå hyppig aktiehandel ved selv at handle. Hør mere om NORD og få en introduktion over telefon, og book en tid, der passer dig

Overvej 3 forhold før du handler

Der er flere forskellige bankgebyrer forbundet ved handler. Kurtager, valutamarginaler samt spreads er ret omkostningsfulde. Jo mere man handler, desto flere handelsomkostninger pålægges man.

Aktiemarkeder er rimeligt effektive, hvilket vil sige, at selskaber som regel er ”fair” prisfastsatte (efter fremtidige forventninger til vækst).
Når du som privatperson vælger at sælge eller købe en aktie, må andre nødvendigvis, modsat købe eller sælge den pågældende aktie. Man satser altså på, at man ved mere om selskabet end andre gør.
”Andre” er blandt andre professionelle investorer (heriblandt pensionskasser, investeringsforeninger mf.), der lever af aktiehandel og er lynhurtige til at reagere på selskabsspecifikke nyheder. Som privat person har du efter al sandsynlighed ikke samme tid og ressourcer til rådighed (hvilket de professionelle investorer må forventes at have).

Forskning viser, at selv ikke de professionelle investorer, er i stand til konsistent at slå markedet (på hverken kort eller lang sigt).
Warren Buffet anbefaler derfor, at den private investor investerer i ETF’ere fremfor at forsøge sig med selv at slå markedet. Læs mere om hvad Warren Buffet har af holdninger til ETF'ere her.

Undgå at handle for hyppigt. Sæt en gratis personlig investeringsplan her på få minutter og se hvordan din porteføljesammensætning ser ud

Kvinder påtager sig dog mindre risiko end mænd
Selvom kvinder handler sjældnere, hvilket viser sig at være godt for afkastet, er de dog noget mere risikoaverse end mænd er ved aktieinvestering. Kvinder ejer i gennemsnit færre aktier – under hver tredje danske aktie ejes nemlig af kvinder. Det går ud over kvindernes samlede formueafkast.

Sæt din gratis investeringsplan her og få sammensat din portefølje, så den passer til din risikoprofil

Kilder:
Bog:
• Behavioral Finance (Lucy F. Ackert & Richard Deaves)

Tidsskrift:
• Anbefalinger om aktieinvesteringer (Michael Møller)

Artikler:
• Warren Buffet anbefaler dem – og investorerne rekordhamstrer ETF’er (Bang, Finans.dk)
• Undersøgelse: Kvinderne scorer mere på aktier end mænd (Ritzau, Børsen.dk)
• Under hver tredje aktie er ejet af en kvinde (Jensen, TV2)


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.