Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

23.07.2018 / Læsetid: 5 min

Karsten Engmann Jensen: Omkostninger er altafgørende for dit investeringsafkast

Nikolaj Bomann MertzHead of marketing

Karsten Engmann Jensen. Foto fra LinkedIn.

Key takeaways:

Karsten Engmann Jensen anbefaler, at du som investor:

• Går efter et stabilt afkast, i stedet for at prøve at være smartere end andre investorer.
• Accepterer det afkast som markedet giver.
• Investerer i både obligationer såvel som aktier for at opnå større sikkerhed ved en mere stabil udvikling.
• Bliver bekendt med psykologien omkring aktiehandel.

Karsten Engmann Jensen: Personlig Rådgiver hos Pengeministeriet

Karsten Engmann Jensen arbejder som økonomisk rådgiver hos Pengeministeriet og har mange års erfaring med rådgivning indenfor privatøkonomi. Han har også været økonomisk ekspert hos både DR, TV2 og Børsen, hvor han var vært på flere forskellige programmer. Udover økonomisk rådgivning, har Karsten Engmann Jensen skrevet flere bøger omkring investering og økonomi. Vi inviterede Karsten Engmann Jensen ind til en snak omkring investeringer.

Han fortalte blandt andet om:
Psykologi: Hvordan psykologi spiller en kæmpe rolle når man investerer.
Indeks: Hvad han mener om indeksinvestering.
Omkostninger: Hvordan man skal forholde sig til sine investeringsomkostninger.
Fejl: De største fejl investorer begår.

Vil du se hele interviewet med Karsten Engmann Jensen? .
Nederst i dette indlæg, finder du hele interviewet med Karsten Engmann Jensen. Her fortæller han hvordan han selv ville investere sine penge, hvilke fejl han har begået samt hvilke psykologiske aspekter af investering man bør kende til.

Hvad er din bedste investering?

Med lave omkostninger opnår du det bedste afkast.

”Jeg kom i en tidlig alder af med min studiegæld, fordi det er det som giver det bedste afkast"
Karsten Engmann Jensen

Høje omkostninger kan over en længere tidshorisont betyde alverdens for ens afkast. At mindske ens omkostninger er derfor essentielt for enhver investor, idet det øger ens afkast, uanset markedets afkast.

Udover investering i aktier som aktivklasse, så nævner Karsten Engmann Jensen, at han har spredt sin investering i forskellige aktivklasser. Her fremhæver han vigtigheden af diversifikation blandt sine investeringer. Ved at have en stor risikospredning, mindsker man nemlig volatilitet (svingninger). En højere eksponering mod flere aktivklasser sikrer, at ens penge ikke falder så drastisk under usikre perioder.

Han fortsætter med, at forklare hvordan han har investeret i fast ejendom. Det er lykkedes ham at skabe værditilvækst ved at købe et hus i en ikke særlig god stand, for herefter at foretage en række udbedringer på det.

Hvad synes du om indeksinvesteringer?

Karsten Engmann Jensen havde svært ved at skjule sin begejstring for indeksinvestering.

”Indeksinvestering er en strategi, der giver samme afkast som markedet berettiger til og en strategi, der vil arbejde for sig selv over mange år”
Karsten Engmann Jensen

Indeksinvestering hjælper med at sætte fokus på dét, det handler om; nemlig hvor meget vi betaler i omkostninger for vores investeringer.

Karsten Engmann Jensen ser indeksinvestering, som en rigtig god strategi. Han ligger særligt vægt på, at man som investor skal flytte sit fokus fra hvem der har slået markedet, til hvor meget vi betaler for vores investeringer.

Det er typisk ekstremt dyrt, at have sine frie midler investeret via en aktivt forvaltet investeringsforening. Ligeledes, kan langt de fleste aktive investorer ikke slå markedet over det lange løb. Derfor er indeksinvestering ikke kun det sikreste valg, men også den investeringsstrategi, der med højest sandsynlighed, giver det bedste langsigtede afkast.

Du kan læse mere om hvorfor aktive investeringsforvaltere har svært ved at slå markedet her:
Aber er bedre til at udvælge aktier end aktieeksperterne

Hvor stor betydning har omkostningerne?

”Omkostningernes betydning er altafgørende når du investerer”
Karsten Engmann Jensen

Der er for øjeblikket særdeles mange aktive investeringsforeninger, der lover høje afkast. De forsøger endvidere at dokumentere, at de har levet op til det. De fjerner altså fokus væk fra det som i virkeligheden er af betydning, nemlig omkostningerne.

Løsningen på dette problem er at lade de aktivt forvaltede investeringsforeninger være, siger Karsten Engmann Jensen.
Der er ingen som med sikkerhed kan sige, at investeringseksperterne vil opnå et højere afkast end markedet. Til gengæld kan vi med sikkerhed påpege, at høje omkostninger vil forringe afkastet uanset hvad fremtiden bringer. Derfor er en indeksfond, der giver et stabilt afkast og god risikospredning, den bedste strategi.

Ingen garanti for afkast - kun omkostninger

Karsten Engmann Jensen anbefaler at droppe de dyre investeringforeninger, da der ingen garanti er for, at de over 10-20 år, kan opnå et bedre afkast end markedsafkastet.

Selvom du har fundet en aktiv investeringsforening, der har leveret et afkast over det gennemsnitlige markedsafkast, så kan du ikke vide om de bedste aktivt forvaltede investeringsforeninger, ligeledes vil kunne præstere godt fremadrettet. Statistik viser, at privatinvestorer ikke er i stand til at udvælge de bedste foreninger.

Én ting er du dog garanteret:

Du ved, at det du bliver afkrævet, det kommer du også til at betale i omkostninger.

Han uddyber dette ved at forklare hvordan mange aktive investeringforeninger i højere grad vælger, at have fokus på det afkast man som investor opnår, fremfor omkostningerne man betaler:

Der er ingen som kan garantere et højt afkast. Der er utrolig mange investeringsforeninger, der lover et højt afkast eller prøver at dokumentere et højt afkast. På den måde flytter de fokus på dét det egenligt drejer sig om: At det koster mange penge, at være i de aktivt forvaltede foreninger.

Det er ikke første gang vi hører aktie- og økonomieksperter udtale sig om vigtigheden af lave omkostninger i investeringsregi. Både Investeringsdirektør i Kirk Kapital Teis Knuthsen samt investor og aktionær Lars-Christian Brask har begge beskrevet vigtigheden af at have styr på sine omkostninger når man investerer.

Vil du gerne i gang med at investere omkostningseffektivt?

Skal du i gang med at investere? Klik her og få en gratis investeringsplan og se hvordan du vil blive investeret efter din personlige risikoprofil - den ligger altid mellem 1 og 20 og det tager under 2 minutter at få planen og din investeringsprofil.

Ønsker du at se hele interviewet?

Hvis du vil høre alle Karsten Engmann Jensens anbefalinger, kan du se hele interviewet nedenfor (det varer ca. 18 min.):


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Indlæggets holdninger er baseret på interviewet af Karsten Engmann Jensen optaget d. 20.07.2018.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.