Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

09.07.2020 / Læsetid: 3 min

Investeringsforeninger: Fordele og ulemper


investeringsforeninger

Det er populært for private investorer at investere via investeringsforeninger. Der er dog både fordele og ulemper ved denne investeringtype. I dette indlæg gennemgår vi fordele og ulemper ved investeringsforeninger samt hvad du bør overveje når du vælger din investering.

Hovedpointer:

  • Det udenlandske svar på danske investeringsforeninger er ETF'er.
  • Omkostningerne ved en passiv forvaltet forening er typisk lavere end i en aktiv forvaltet.
  • Fastlæg dit mål med selve investeringen inden du begynder din investering.

Hvad er en investeringsforening?

En investeringsforening er en forening, der blandt andet investerer i aktier, obligationer og ejendomme.

Køber du investeringsbeviser i en investeringsforening, køber du ejerandele i foreningens værdipapirer. Ved at eje investeringsbeviser i investeringsforeninger opnår du spredning i forskellige værdipapirer og som udgangspunkt til lavere omkostninger, end hvis du selv skulle købe hvert af de underliggende værdipapirer.

Det udenlandske svar på de danske investeringsforeninger er ETF’er (Exchange-Traded Funds). ETF’er er typisk billigere end de danske investeringsforeninger. Derudover har investeringsforeninger forskellige strategier - nogle er eksempelvis aktivt forvaltede, mens andre er passivt forvaltede. Læs mere om aktiv og passiv forvaltning under ulemper.

Fordele ved investeringsforeninger

At investere via en investeringsforening kan være en fordel, hvis du nemt og relativt billigt vil opnå spredning i mange forskellige værdipapirer og aktivklasser såsom aktier og obligationer.

Gennem nogle foreninger opnår du spredning i mere end 1.000 forskellige værdipapirer og du kan ofte investere både store og små beløb. Det betyder, at du kan opnå spredning med et mindre beløb, som du ikke ville kunne opnå på egen hånd med samme sum penge.

Den helt store fordel er derfor spredningen, du opnår på din investering. Hvis du investerer gennem en forening med eksempelvis 4-5000 forskellige værdipapirer har du en markant lavere risiko sammenlignet med investering i eksempelvis enkeltaktier.

Få en gratis investeringsplan og se, hvordan du bør investere med henblik på spredning, din risikovillighed og meget mere.

Ulemper ved investeringsforeninger

Succeskriteriet for aktivt forvaltede investeringsforeninger er at slå det benchmark, som foreningen sammenligner sig med. Over de seneste 10 år er der dog kun fire aktive forvaltere i Danmark, der har slået markedet.

Generelt er omkostningerne i en aktivt forvaltet investeringsforening højere end i passivt forvaltede ETF’er. Derfor kan du risikere, at dit afkast bliver ædt op af gebyrer. Derfor kan det være en fordel at investere via fx ETF’er med lave omkostninger.

Investering med NORD.investments

Hos NORD.investments er din investering drevet af data, og din portefølje udvælges systematisk efter din risikovillighed, risikoevne og tidshorisont, Du bliver eksponeret i en række passive fonde (ETF’er), der følger aktie- og obligationsmarkedet. Det gør også, at vi kan holde dine totale årlige omkostninger nede på maksimalt 0,75 %.

Synes du, at det lyder interessant? Få en gratis og uforpligtende investeringsplan, som giver dig et overblik over dine muligheder hos NORD.Investments.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.
NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.