Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

18.02.2022 / Læsetid: 6 min

Hvorfor skal du investere langsigtet?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Key takeaway:

 • Der findes mindst 10 gode grunde for langsigtet investering.
  En af dem er at man mindsker sin investeringsrisiko over tid.
  Jo længere en tidshorisont man har, desto mindre er risikoen for at man ender med at tabe penge.

Tid i markedet slår timing i markedet

Jo længere en tidshorisont du har, desto bedre er det for dine investeringer.

Der er i løbet af de seneste årtier foretaget utallige analyser af om, hvorvidt man med success kan time markedet eller ej. Analyserne peger entydigt på, at langt de fleste privatinvestorer ikke lykkes med at time markedet. Selv aktieeksperterne mislykkes over en bred kam i forsøget på markedstiming. Det er altså de allerfærreste, der konsistent formår at slå markedet, ved at time markedet. Det kan også diskuteres om dem der så formår det, blot er heldige. Nogle må jo alt andet lige klare sig bedre end gennemsnittet - også selv om det altså ikke skyldes evner, men blot kan karakteriseres som rent held.

Som eksempel på en investor der de seneste år ikke har slået markedet, er investorguruen, Warren Buffet. Han har altså ikke haft success med at time markedet eller med aktieudvælgelse.

Man risikerer at misse de bedste dage

En af forklaringerne til at man ikke skal forsøge sig med markedstiming er, at man simpelthen risikerer at misse de bedste børsdage. Det er meget dyrt for din formue, at misse de bedste børsdage. Det skal vi nu se et par eksempler på.

Globale aktier
Hvis man i det globale aktiemarked blot havde misset de 10 bedste børsdage i løbet af de sidste 100 år, så havde det samlede afkast været hele 65 % lavere end hvis man blot havde været investeret i hele perioden. Det viser en rapport fra CBS professoren, Jesper Rangvid.

Danske aktier
Det samme gør sig selvfølgelig også gældende for det danske C25-indeks, der indeholder de 25 største danske børsnoterede aktieselskaber.
Var man investeret i indekset i hele 2021, så havde man opnået 18,6 % i afkast, men havde man gået glip af de 10 dage med største stigninger, så havde man derimod endt med et tab på -6,5 %. Kilde: Egen tilvirkning.

Minimer risikoen for tab ved at investere langsigtet

Når vi nu ved, at det ikke betaler sig at forsøge at time markedet, og at aktiemarkedet historisk set har givet positive afkast, så må det vigtigste være hele tiden at være investeret i markedet.
Det viser en analyse fra det amerikansk-britiske finansanalyseinstitut "Refinitiv"  med al sin tydelighed også. Hvis man i perioden fra december 1980 til december 2019, havde haft sine investeringer i mindst 20 år, så havde man uanset tidspunktet for investering opnået positive afkast. Det er et rigtig godt argument for langsigtet investering.

Se graf fra Refinitiv herunder, der viser spændet for det årlige afkast i procent, over forskellige tidsintervaller. De sorte linjer viser data for globale aktier.

Grafen er fra det amerikansk-britiske finansanalyseinstitut, Refinitiv.

Havde man derimod haft sine investeringer i tilfældige 1-års perioder, så havde man i flere tilfælde endt ud med negative afkast. Over tilfældige 10-års perioder var det derimod meget sjældent, at man oplevede tab på sine investeringer.

NORDs risikoprofil 10's portefølje i et historisk perspektiv

NORDs porteføljer afspejler i videst mulige omfang det globale marked.
I et historisk langsigtet perspektiv har de også givet rigtigt pæne afkast.

Grafen nedenfor viser risikoprofil 10's standardportefølje fra starten af januar 1999 t.o.m januar 2022:

Som man kan se på grafen, så har aktiemarkederne været præget af 3 større aktiekriser siden 1999. Henholdsvis IT-krisen i starten af 00'erne, finanskrisen fra slutningen af 2007 og senest coronakrisen i 2020.
Som langsigtet investor har du dog altid oplevet nye kurshøjder - også selvom du har beholdt dine investeringer i løbet af de 3 nævnte kriser.

Risikoprofil 10's portefølje har i gennemsnit givet 5,58 % i årligt afkast og den består af følgende:

10 gode grunde for langsigtet investering:

Der findes mindst 10 gode grunde for langsigtet investering.
 1. Minimer risikoen for tab
  Statistik over historiske data viser, at risikoen for tab på de globale aktiemarkeder, falder jo længere en tidshorisont man har. Det er altså mindre risikabelt, at investere langsigtet.
 2. Få gavn af rentes rente effekten
  Rentes rente effekten sikrer dig den størst mulige formue over tid - du skal blot lade pengene arbejde for dig. Albert Einstein mente såmænd, at renters-rente effekten er så en stor kraft i universet, at han betegnede den som det "ottende vidunder".
 3. Spar penge på handelsomkostninger
  Undersøgelser viser at investorer generelt har en tendens til hyppig handel med værdipapirer. Det er meget omkostningsfuldt. Læs mere om hvor omkostningsfuldt det er i blogindlægget "Pas på dit spillergén ved aktiehandel". Du minimerer bedst muligt handelsomkostningerne ved at investere langsigtet. Daytradere handler derimod hyppigt og har man handelsomkostninger i den forbindelse.
 4. En nem form for investering
  Langsigtet investering er en nem og intelligent form for investering.
  Du skal fastlægge en investeringsprofil og derefter blot følge den. Det giver det bedste afkast. Du kan starte med at tage en gratis investeringsplan hos NORD her.
 5. Slip for bekymringerne
  Du slipper for hele tiden at skulle forholde dig til, at dine investeringer svinger i værdi, da du ved at det er det klogeste blot at følge din langsigtede strategi.
  Du skal altså ikke løbende holde øje med dine investeringer, da det ikke har den store betydning, om de skulle falde på kort sigt.
 6. Al statistik taler for det
  Studier viser, at det klogeste man som privatinvestor kan gøre, er at investere langsigtet. På den måde bliver man ikke et offer for psykologien og man får altså stor gavn af rentes rente effekten.
 7. Du misser ikke de bedste dage
  Hvis man i det globale aktiemarked blot havde misset de 10 bedste børsdage de sidste 100 år, altså ud af mere end 20.000 børsdage, så havde afkastet været 65 % lavere end hvis man blot havde været investeret i hele perioden. Det viser en rapport fra CBS professoren, Jesper Rangvid. Det er altså meget dyrt at misse de bedste børsdage.
 8. Et godt våben mod negative renter og inflation
  Langsigtet investering kan være et godt våben imod de negative renter, som de fleste banker efterhånden har indført. Find overblikket over alle de danske bankers indlånsrenter her. Derudover kan langsigtet invstering sikre dig imod inflation, der ellers på sigt kan forringe store dele af din købekraft.
 9. Hjælper dig med at nå dine økonomiske mål
  Når du investerer langsigtet, så får du bedre mulighed for at opnå dine mål og fremtidsdrømme. Du kan finde de 15-årige forventede årlige afkastestimater for NORDs forskellige porteføljer her.
 10. Du kan starte med en mindre investering
  Har du blot få penge til overs at investere for, så kan de nå at udvikle sig meget, hvis du investerer langsigtet. Kan du for eksempel afsætte 10.000 kr. til investering i dag og opnår et gennemsnitligt årligt afkast på 5,5 %, så vil de 10.000 kr. have udviklet sig til næsten 90.000 kr. efter 40 år.

  Hos NORD.investments kan du komme i gang for blot 10.000 kr.
  Start med at få din gratis investeringsplan og find din risikoprofil.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogen spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.