Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

26.09.2019 / Læsetid: 5 min

HVORFOR REBALANCERE SIN PORTEFØLJE?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Rebalancering af portefølje Rebalancering af din portefølje hjælper dig med at fastholde din risiko og dit forventede afkast. Rebalancering er et glimrende investeringsværktøj til at nå dine mål.

Key Take-Aways:
  • Rebalancering af din portefølje hjælper dig med at fastholde din risiko og dermed også dit overordnede investeringsmål.
  • Selv som passiv investor, bør du rebalancere din portefølje med jævne mellemrum, for at minimere din porteføljes risiko.
  • Du kan godt selv rebalancere din portefølje, men det kan være både teknisk- og følelsesmæssigt svært, dyrt samt tidskrævende. Som kunde i NORD.investments hjælper vi med rebalancering og det sker tilmed til ultra lave omkostninger.

Hvad er rebalancering?

I en typisk solid investeringsportefølje ejer man både aktier og obligationer. For at optimere sit afkast i forhold til sin risiko, er det nemlig vigtigt at sprede sin investering ud over flere forskellige aktivklasser. Som eksempel på en godt spredt investeringsportefølje, så ejer man som kunde i NORD.investments ejerandele i flere forskellige fonde, der er eksponeret i henholdvis aktier, virksomheds- og statsobligationer. Over tid vil de individuelle fonde typisk falde og stige i værdi og kan dermed forskyde sig i forhold til den procentdel de individuelt udgjorde i ens oprindelige risikoprofil's portefølje.
Generelt vil aktier over tid tendere til at stige mere i værdi end obligationer. Det fortæller historien os i hvert fald. Det bevirker helt konkret, at din portefølje over tid vil bestå af en større procentdel af aktier og mindre procentdel af obligationer i forhold til din oprindelige portefølje. For at fastholde din risiko og dit forventede afkast undervejs i investeringsperioden, er det derfor en rigtig god idé med jævne mellemrum at rebalancere sin portefølje. Din portefølje skal ved forskydninger så at sige synkroniseres tilbage til din oprindelige portefølje.

Eksempel på rebalancering:

65-årige Erik har en meget defensiv portefølje, hvor obligationer udgør langt størstedelen af porteføljen.
Erik's defensive portefølje er fastlagt ud fra hans relativt korte tidshorisont, hvor opsparingsmålet er pension. Grundet den relativt korte tidshorisont, tør Erik ikke at tage de helt store risici, men kan stadigvæk godt kan se det smarte i at investere sine penge, fremfor at nøjes med 0 % i rente i banken.

Nedenunder ses et eksempel på hvornår det kan være hensigtsmæssigt at rebalancere Erik's portefølje: Som det kan ses i eksemplet har vægtene i Erik's portefølje forskudt sig til at porteføljens samlede aktieeksponering er steget fra 30 % til 38 %, mens at den samlede eksponering i obligationer er faldet fra 70 % til 62 %. Erik's portefølje er altså blevet mere risikabel i forhold til hvad den oprindeligt var. For at rebalancere, så porteføljen synkroniseres tilbage til de oprindelige vægte, skal der dermed sælges lidt aktier og derefter købes lidt obligationer. Der skal helt konkret sælges lidt ud af de globale aktier og aktier fra de nye markeder og derefter købes lidt europæiske stats- og virksomhedsobligationer.

Risikooptimer med rebalancering

Ved løbende at rebalancere din portefølje, fastholder du din porteføljes risiko uanset om markedet stiger eller falder. Over tid vil dine aktivklasser give forskellige afkast, der kan ændre porteføljens oprindelige aktivallokering. For at genskabe porteføljens oprindelige afkast- og risikoforhold, bør porteføljen derfor rebalanceres. Rebalancering hjælper dig altså med at nå dine overordnede investeringsmål.

Rebalancering er en investeringsmetode, der også anvendes i stor skala af store institutioner og fonde, der ved rebalanceringen sikrer et optimalt afkast- og risikoforhold.
Som et eksempel på en institution der anvender rebalancering, kan nævnes Yale University i USA, der i løbet af de sidste årtier har haft stor succes med at have en bred portefølje bestående af både aktier, obligationer, ejendomme med flere, som de jævnligt rebalancerer.
Læs mere om universitetets aktivallokering her.

Hvor ofte skal man rebalancere sin portefølje?

Der findes ingen klar formel for hvor ofte det giver mening at rebalancere sin portefølje. Man bør afveje gavnen af rebalacering med de omkostninger, der er forbundet derved.

Ifølge forskning fra Vanguard (der er en af verdens største kapitalforvaltere), viser det dog sig typisk at kunne svare sig, at rebalancere sin portefølje 1-2 gange årligt. Hyppigheden afhænger dog også af hvor store forskydninger der sker i porteføljen i løbet af et givent år.

NORDs algoritme er opsat til at kigge efter forskydninger i kundernes porteføljer hver 3. måned og rebalancerer kun hvis mindst en aktivklasse (1 ud af 7 aktivklasser) har forskudt sig markant i forhold til den vægt den har i den oprindelige risikoprofil's portefølje. Markant forskydning er i den henseende defineret som 3 eller flere risikoprofilers porteføljer.

Kan man selv rebalancere sin portefølje?

Det korte svar er ja. Du kan godt selv rebalancere din portefølje, men det kan være både teknisk- og følelsesmæssigt svært, dyrt samt tidskrævende.

Derfor skal du ikke selv stå for rebalancering

Det kan være teknisk svært og tidskrævende selv at rebalancere sin portefølje, da du løbende skal holde styr på hvor meget din porteføljes aktivklasser forskyder sig i forhold til hinanden. Når det så er tid til rebalancering, skal du selv logge ind på din handelsplatform og sælge visse værdipapirer, for derefter at købe andre værdipapirer. Vær bevidst om, at du også selv skal opstille dine egne rebalanceringskriterier - dvs. hvor meget værdipapirerne i din portefølje procentvist må forskyde sig, før rebalancering er nødvendig.
Det kan i den forbindelse være en god idé at udarbejde et excelark til formålet. Forvent dig i gennemsnit at skulle rebalancere din portefølje 1-2 gange om året.
I øvrigt er det også ofte dyrt selv at skulle rebalancere sin portefølje. Hovedparten af bankernes opkræver via deres handelsplatforme nemlig høje minimumskurtager for hver eneste handel.
Som det sidste kan det følelsesmæssige spille én et puds ved rebalancering. Det kan eksempelvis virke ganske ulogisk, at skulle sælge ud af aktier, når aktierne er i en stærkt opadgående trend eller modsat at skulle købe op i aktier midt under en større aktiekrise.

Sæt din investering på autopilot hos NORD

Hos NORD.investments bliver du jævnligt rebalanceret. Hvis din portefølje forskyder sig, så gør vi dig opmærksom på det og med din accept foretager vi rebalanceringen. Rebalanceringomkostningerne er selvfølgelig medregnet i de totale årlige omkostninger på maksimalt 0,75 %.

Kilder:

*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.