Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

05.01.2018 / Læsetid: 3 min

HVILKE AKTIESELSKABER INDEHOLDER ETF'ERNE?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Som kunde hos NORD ejer du via partnerbanken aktier i ETF’ere, der blandt andet har ejerandele i selskaber såsom Apple, Facebook, Coca Cola og Novo Nordisk.

Tag en gratis investeringsplan her og find ud af hvilken fordeling af forskellige ETF'ere, der anbefales til dig ud fra din risikotolerance, risikoevne og tidshorisont

Hvilke aktieselskaber ejer du andele i?

NORDs porteføljer består af 7 forskellige udenlandske investeringsfonde (ETF'ere), der tilsammen ejer andele i ca. 5.000 forskellige aktieselskaber og over 1.500 stats- og virksomhedsobligationer. Skulle et enkelt aktieselskab eksempelvis gå konkurs, har det altså en minimal indflydelse på dit porteføljeafkast.

En af de 7 ETF'ere er fonden "iShares Core MSCI World UCITS ETF", der i alt ejer 231.339.199 værdipapirer fordelt ud over 1.652 forskellige aktieselskaber.

Herunder fremgår et udpluk af nogle af ETF'ens største aktieposter og deres dertilhørende procentvise vægt i ETF'en (pr. 26 oktober 2017):
(Bemærk at vægtene løbende ændres, for at afspejle indekset ETF'en følger).

Er du investeret i ETF'en, får du eksempelvis indirekte del af indtjeningen hver gang Apple sælger en iPhone eller når Coca-Cola sælger en sodavand.

Hvorfor er det smart med ETF'ere?

I forhold til eksempelvis danske aktive investeringsforeninger ejer ETF’ere ofte flere forskellige værdipapirer (har en bredere spredning) og har meget lavere årlige omkostninger (oftest 10-30 gange billigere end de aktive danske investeringsforeninger).

Kort sagt opnår man ved investering i ETF’ere en bred risikospredning til meget lave årlige omkostninger.
Investering i ETF’ere sikrer derudover, at man ikke behøver aktivt at forvalte sin investering, hvilket betyder, at man får tid til at dyrke sine hobbyer.
Læs mere om hvorfor ETF'ere kan være attraktivt at investere i her og hvad en ETF egentlig er her.

Hvordan er ETF’erne udvalgt?

ETF’erne er udvalgt ud fra følgende parametre:

1. Værdipapirerne i indekset
Det er vigtigt at ETF’en er konstrueret med de korrekte vægte således, at den afspejler dets benchmarkindeks mest nøjagtigt.

2. Omkostninger
Der vælges ETF’ere med de laveste omkostninger og bedst performance efter omkostninger er medregnet.

3. Størrelse og handelsvolumen
Der vælges ETF’ere, der har den højst mulige likviditet, så de er lette at sælge og købe (med mindst mulige spread (altså forskellen på købs/salgs kursen)).

4. Typen af ETF'ere
Der findes mange forskellige typer af ETF'ere: “fysiske”, “syntetiske” og “swap-baserede”. Alle de udvalgte ETF'ere er fysiske - dvs. de underliggende ejer fysiske værdipapirer.

5. UCITS-godkendte ETF'ere
De ETF'ere der anvendes, er alle godkendt til brug i Danmark af Finanstilsynet.

En mere dybdegående forklaring af hvordan udvælgelsen er foretaget, findes her.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.