Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

15.05.2020 / Læsetid: 3 min

HVAD ER TIDSVÆGTET AFKAST?

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Hovedpointer:

  • Som kunde hos NORD, kan man via NORDs app se ens tidsvægtede afkast.
  • Det tidsvægtede afkast forstås som det opnåede afkast "renset" for eventuelle ind- eller udbetalinger undervejs i investeringsperioden.
  • Man kan bl.a. bruge det tidsvægtede afkast til at se om man har været "heldig" eller "uheldig" ved de ind- og udbetalinger man i investeringsperioden har foretaget sig.

Hvad er tidsvægtet afkast?

I NORDs app kan man se ens afkasttal både i procent og i kroner efter omkostninger. Flere kunder har dog med tiden henvendt sig til os, da de har undret sig over hvorfor de to tal ikke stemmer overens.
Tallene viser dog noget vidt forskelligt, hvis man under investeringsperioden har lavet ind- eller udbetalinger.

Afkastet i procent viser, hvad ens investeringer har genereret i procent. Det er det procentvise afkast man i investeringsperioden har opnået og tallet er renset for eventuelle ind- eller udbetalinger. Det kaldes tidsvægtet afkast (Time-Weighted Return [TWR]) og det er en international beregningsstandard, der gør det muligt at sammenligne ens afkast med andre afkast. Hvis du vil læse mere om afkasttallet, så søg på Global Investment Performance Standards [GIPS].

Se nedenfor konkrete eksempler på henholdsvis afkast i kr. (skærmbillede til venstre) og afkast i procent, tidsvægtet afkast (skærmbillede til højre) i NORDs app:

Det bryder dog selvfølgelig lidt med ens intuition, når man samlet set har et negativt afkast i kroner, selvom afkastet i procent modsat er positivt som det ses på det højre skærmbillede.
Men det skyldes altså, at der er foretaget ind- eller udbetalinger. Det tidsvægtede afkast sikrer, at porteføljens performance måles uafhængigt af ind- eller udbetalinger. Det viser afkastet, hvis man havde investeret i hele opgørelsesperioden uden at have lavet ind eller udbetalinger.

Forskellen på tidsvægtede afkast og afkast i kroner:

Herunder ses 2 eksempler på hvad forskellen mellem tidsvægtede afkast og afkast i kroner er. De skulle gerne give et godt overblik.

Investering uden indbetalinger:
Forestil dig, at du på 1. dag investerer 100.000 kr., der genererer et afkast på +10.000 kr. (svarende til 10 %).
På 2. dag oplever du et tab på -8.250 kr. (svarende til -7,5 % af 110.000 kr.).
Dit afkast i kroner er derfor: 10.000 kr. - 8.250 kr. = +1.750 kr.
Dit tidsvægtede afkast i procent er: (1+10%)*(1-7,5%) - 1 = +1,75 %

Investering med indbetalinger:.
Forestil dig, at du på 1. dag investerer 100.000 kr., der genererer et afkast på +10.000 kr. (svarende til 10 %).
Næste dag, 2. dag, indskyder du yderligere 90.000 kr., så markedsværdien af din portefølje på 2. dag er 200.000 kr. (100.000 kr. i første indbetaling + 10.000 kr. i afkast + 90.000 kr. i anden indbetaling).
På 2. dag oplever du, efter indbetalingen på de 90.000 kr., et tab på -15.000 kr. (svarende til -7,5 % af 200.000 kr.).
Dit afkast i kroner er derfor: 10.000 kr. - 15.000 kr. = -5.000 kr.
Dit tidsvægtede afkast i procent er dog: (1+10%)*(1-7,5%) - 1 = +1,75 %

Som man kan læse er det tidsvægtede afkast det samme i begge eksempler, men afkastet i kroner er dog vidt forskelligt.

Hvad kan man bruge det tidsvægtede afkast til?

Det bruges først og fremmest til at sammenligne afkast med andre forvaltere. Derudover giver det et bedre afkastbillede, når man både har det faktiske afkast i kroner og det tidsvægtede afkast.
Man kan blandt andet bruge det tidsvægtede afkast til at se, om man har været "heldig" eller "uheldig" ved de ind- og udbetalinger man undervejs har foretaget i investeringsperioden.
Hvis ens afkast i kroner er højere end ens tidsvægtede afkast, så har man altså været heldig, da man har investeret på gode tidspunkter. Omvendt har man været uheldig, hvis det modsatte er tilfældet.

Mange prøver at time markedet, så de køber og sælger på de helt "rigtige tidspunkter". Al statistik viser dog, at det næsten er umuligt at lykkes med og at det derfor er bedst at have en lang tidshorisont uden at forsøge sig på markedstiming.
Porteføljen som ses på skærmbillederne ovenfor, har altså ikke præsteret bedre end markedet, til trods for, at der blev foretaget indbetalinger under hele faldet på baggrund af coronavirussen.
Det havde været bedre blot at investere alle de 62.000 kroner fra starten af (13. marts 2019). I det tilfælde havde afkastet været på 1.140kr (svarende til 1,84 %), i stedet for -659kr.

Få en gratis investeringsplan her og find ud af hvilken af NORDs 20 porteføljer, der anbefales til dig ud fra din risikotolerance, risikoevne og tidshorisont.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.