Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

17.01.2022 / Læsetid: 6 min

Hold nytårsforsættet for investering med de 5 SMART goals

SuneInvesteringsøkonom

Kender du det? De fleste nytårsforsæt går i vasken. Med de 5 SMART goals får du en klar strategi, så du kan lære at definere bedre mål.

Vi starter ud med det mest åbenlyse, hvad er SMART goals?

Hvad er SMART goals?

Du kender det sikkert godt. Det her med, at nytårsforsæt sjældent holder. Vi er motiverede i januar, men i løbet af året falder motivationen og så falder sandsynligheden for at lykkes.

Men der findes faktisk en metode, der kan hjælpe os med at lykkes. Det handler mindre om at holde på motivationen og mere om, hvordan vi sætter mål.

SMART goals er en metode til at opsætte mål, der gør, at sandsynligheden for at lykkes bliver større, da det hjælper os til at gøre det langt mere konkret og håndterbart.

SMART står for:

 • Specific
 • Measurable
 • Achievable
 • Relevant
 • Time bound

Der er derfor 5 forskellige steps vi lige skal vurdere vores mål ud fra, hvis vi ønsker at højne sandsynligheden for at lykkes. Det lyder jo egentlig ikke så svært.

Lad os prøve kigge lidt på de her SMART goals igennem en investeringslinse.

Vi starter med S.

scrabble, scrabble pieces, lettering, letters, wood, scrabble tiles, white background, bokeh, close focus, macro, S, S1,
SMART goals tilsiger, at jo mere specifikt dit mål er, jo bedre.

Er dit mål specifikt?

Den første del af smart goals tilsiger, at målet skal være specifikt.

Hvad er det præcist, du gerne vil opnå?

Fokusér på at formulere målet konkret og klart, så det er tydeligt, hvad du skal opnå. Vær derfor opmærksom på, ikke at blive for vag. Formålet er, at det skal være tydeligt for dig at vurdere, om du er lykkedes.

Her er det godt at tage fat i i de klassiske hv- ord.

 • Hvad vil jeg gerne opnå?
 • Hvorfor er målet vigtigt?
 • Hvem er involveret?
 • Hvor skal det ske?
 • Hvilke redskaber eller ressourcer er nødvendige?

Gælder det investering, kunne det jo være noget i retning af:

 • Hvad: Jeg vil gerne lave min første investering
 • Hvorfor: Fordi jeg får minusrenter i banken
 • Hvem: Mig selv og måske NORD.investments
 • Hvor: Hjemme fra sofaen
 • Hvilke: Et webinar, nogle blogindlæg og et kig på siden for afkast

Vi går videre til anden del af SMART goals.

Er det målbart?

Den næste del starter med M og handler om, at målet skal være målbart.

Du skal helt enkelt kunne svare på, hvornår du er i mål. Hvornår du er lykkedes. Du skal kunne dokumentere, at du har nået dit mål.

Formulér dit mål, så du kan svare på, hvilke ændringer der skal ske, for at du er nået i mål.

Her er der også et par hv- ord, der kan give mening at kigge lidt til.

 • Hvor meget?
 • Hvor mange?

Hav dem i mente, når du formulerer målet.

Gælder det investering, fordi du gerne vil i gang, kunne målbarheden være, at du laver din første investering. Det er ret simpelt at måle, om pengene er investeret eller ej. Skal vi være endnu mere konkrete, kan du sætte tal på.

"Jeg vil gerne investere 10.000 kr. inden d. 1. februar."

Dét er både målbart og super konkret.

Does size matter?
Formulér dit smart goal, så det er målbart. Hvordan ved du ellers, om du er lykkedes?

Er det muligt at opnå?

Den tredje del af SMART goals går på, om det er muligt at opnå. Er det realistisk?

Hvis du aldrig har spillet fodbold før, er det nok en kende urealistisk at få din første landskamp på CV'et i indeværende kalenderår. Det er et ret specifik mål og det er også målbart, men det er ekstremt usandsynligt.

Et godt hv- i denne sammenhæng, der kan tvinge os lidt til at overveje, hvor sandsynligt det er at lykkes med vores mål er:

 • Hvordan

Hvordan skal det lade sig gøre? Hvordan vil du opnå at få debut på landsholdet? Fra sofaen? Det skulle gerne være tydeligt, at det ikke er en realistisk mulighed, men nok nærmere en drøm.

Et godt tip i denne sammenhæng er, at fokusere på mål, du selv er herre over, hvorvidt kan lade sig gøre. Hvis du er meget afhængig af andre for at opnå dine mål, er der ikke ret meget du kan gøre for at påvirke det i en positiv retning.

Har du en opsparing på 10.000 kr. du ikke skal bruge de næste 4-5 år, så er det muligt at komme i gang med en fornuftig investering.

Er det relevant?

Det fjerde element i SMART goals er relevans. En del af at holde motivationen lidt længere end det øjeblik, du får idéen er, at det er relevant for dig.

Relevans i denne sammenhæng er nok lidt bredere, end først antaget.

Det dækker eksempelvis sådan noget som, om det er tiden brugt på at opnå målet værd. Om det er det rigtige tidspunkt at kæmpe for at opnå målet og om det passer med dine behov. Der er sikkert flere ting, vi kunne opstille her, men de tre er meget relevante at forholde sig til.

Får du minusrenter på din konto? Har du penge, du ikke står og skal bruge nu og her? Vil du gerne blive rigere, så du kan opnå flere af dine drømme i fremtiden?

I så fald er det yders relevant at komme i gang med investering.

Har du defineret en tidsramme?

Sidst, men ikke mindst, gælder det om at definere en tidsramme. Målet skal bindes op på tid.

Der er et enkelt meget dækkende hv- ord her.

 • Hvornår?

For nemmest muligt at forholde dig til tid, kan du spørge dig selv, om der er noget, du kan gøre i dag, om en uge, en måned eller lignende.

Jo mere konkret du kan være i forhold til tid, jo bedre.

"Jeg vil gerne lave min første investering inden d. 1."

Det er en meget klart defineret tidsramme.

Old pocket watch
Et godt SMART mål har en klart defineret tidsramme.

Hold nytårsmotivationen

Jeg håber, at den her metode med at opstille SMART goals gør det nemmere for dig at opstille klare og konkrete mål.

Hvis vi skal samle dem alle sammen til ét mål i forhold til investering, kunne det lyde i retning af:

 • Jeg vil gerne lave min første investering på 10.000 kr. inden d. 1. ved at deltage i et webinar, læse mindst 3 blogindlæg og tage en gratis investeringsplan.

Et mål der er specifikt, målbart, muligt at opnå, relevant og med en defineret tidsramme. Med andre ord, et SMART mål.

Start med den gratis investeringsplan, så er du i gang.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.