Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

17.11.2023 / Læsetid: 3 min

Formidlingsprovision – Hvorfor NORD.investments vælger en anden vej

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

I en nylig artikelserie fra FinansWatch, "Penge for ingenting", sættes der fokus på et vigtigt og ofte overset aspekt af den finansielle verden: formidlingsprovision. Denne praksis, hvor bankkunder betaler betydelige beløb for tjenester, de måske aldrig bruger eller har brug for, er blevet et omdiskuteret emne.

Hos NORD.investments er vores tilgang anderledes. Vi tror på gennemsigtighed og retfærdighed i investering. Derfor har vi truffet en bevidst beslutning om ikke at tage imod formidlingsprovision.

Hvad er formidlingsprovision?

Formidlingsprovision er et gebyr, som investorer betaler, når de investerer i forskellige finansielle produkter gennem en bank eller en anden finansiel institution. Dette gebyr opkræves typisk som en procentdel af den investerede formue og betales af kunden til det finansielle produkt, og herfra som et kickback tilbage til banken, som har peget på det finansielle produkt. Banken tager sig på den måde betalt for deres rolle i at formidle, markedsføre og administrere investeringsprodukterne.

Hvorfor er det problematisk?

Problemet, som ofte diskuteres i relation til formidlingsprovision, opstår, når der er mangel på gennemsigtighed eller når gebyrerne ikke står i et rimeligt forhold til de ydelser, der reelt leveres. Dette kan føre til situationer, hvor investorer betaler for tjenester, de ikke bruger eller har brug for, hvilket kan reducere deres samlede afkast på investeringer.

I artikelserien “Penge for ingenting” kan Finanswatch afsløre, at kunderne f.eks. kan komme til at betale 55.000 kroner for et "ekstra proaktivt møde" hos Sydbank, 40.000 kroner for et halvårligt webinar hos Danske Bank eller 44.000 kroner for en porteføljegennemgang hos Nykredit Bank.

I nogle tilfælde kan formidlingsprovisionen også skabe interessekonflikter, hvis bankerne motiveres til at fremme bestemte investeringsprodukter, der giver højere provisioner, frem for dem, der bedst matcher investorernes behov og risikoprofil.

NORD.investments’ tilgang: Ærlighed og gennemsigtighed

Hos NORD.investments er vores tilgang baseret på ærlighed og gennemsigtighed. Vi tror på, at vores kunder skal betale for de tjenester, de får, og kun de tjenester. Vi opkræver ingen skjulte gebyrer og tager ikke imod formidlingsprovision. Vores mål er at tilbyde en investeringsløsning, der er tilpasset vores kunders behov, uden overflødige omkostninger.

Dette gør investeringsprocessen mere gennemskuelig og retfærdig, hvilket er i tråd med vores kerneværdier om ærlighed og professionalisme. Vores investorer kan have ro i sindet, vidende at deres penge bliver investeret klogt, uden unødige gebyrer.

NORD.investments står for en ny måde at tænke investering på - en måde, der prioriterer investorernes interesser først. Vi forstår vigtigheden af at tilbyde gennemskuelige og relevante tjenester, der matcher vores kunders faktiske behov. Vores tilgang er ikke bare en forretningsmodel; det er et løfte om ærlighed og ansvarlighed over for dem, vi tjener.

Hvis du vil prøve en moderne transparent investeringsløsning, kan du starte med en gratis investeringsplan.

Du kan også booke et møde til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.