Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

07.03.2022 / Læsetid: 6 min

Fjern våben fra din investeringsportefølje med en ansvarlig investering

SuneInvesteringsøkonom

Du kan fjerne våben fra din investeringsportefølje ved at investere i ESG-fonde. Hos NORD.investments hedder det en ansvarlig investering og gøres nemt.

Aktier og aktiemarkedet kan på flere måder være fremmed land for mange. Det gælder ikke mindst, når det kommer til den indflydelse aktier og du som aktionær har.

Er aktier helt nyt for dig, så start med aktier for begyndere.

Hvad end du ønsker at bidrage til den grønne omstilling eller blot ønsker ikke at investere i våben og hvad det har af konsekvenser, så lad os blive lidt klogere i dagens indlæg.

Den direkte indflydelse med aktier

En aktie er en andel af en virksomhed. Det betyder, at hvis du ejer aktier i en virksomhed, er du medejer af den virksomhed.

Aktier handles som værdipapirer på en børs. Her "mødes" køber og sælger og i princippet, har du ingen anelse om, hvem du køber aktien af, når først den er i fri handel.

Du kan købe dig til medejerskab af en amerikansk virksomhed på en tysk børs af en italiener igennem en hollansk børsmægler. Dét er globalisering.

Vi spoler lige tilbage engang.

Børsnoteringer

Når en virksomhed går på børsen, sætter den en del af virksomheden til salg. Det er det, der kaldes en børsnotering på dansk eller en IPO på engelsk. Køber du aktier her, går dine penge til virksomheden eller de ejere, der sælger deres andel af virksomheden.

Det vil sige, at når der er tale om en børsnotering, så går dine penge direkte til virksomheden eller den ejer, hvis andele af virksomheden, du køber.

Fri handel

Når først virksomheden er børsnoteret og du køber aktierne, går pengene ikke til virksomheden. De går til den person, du køber aktien af. Det kan i princippet være stort hvem som helst i verden.

Det kunne være en italiener, der ejer andele i en amerikansk virksomhed. Du ved det ikke.

Det har derfor ingen direkte indflydelse på virksomheden, at du køber aktier i den. De ser ikke nogle af de penge, du investerer.

På den måde minder det lidt om at købe en brugt bil. Volkswagen tjener ikke noget på, at du køber en brugt model af en anden privatperson.

Men er der så nogen indirekte indflydelse?

Blue Beetle, Parked
En aktie er lidt som en brugt bil. Når du køber den af en anden privatperson, ser virksomheden bag bilen ikke nogle af pengene.

Den indirekte indflydelse med aktier

Selvom det ikke har en direkte indflydelse på virksomheden, at du køber aktier af en anden på børsen, så kan det godt have en indirekte indflydelse.

Jo flere købere der er til en aktie, jo mere pres kommer der på efterspørgslen. Det har den effekt, at prisen på aktien stiger.

Så groft sagt er det sådan, at jo flere købere der er, relativt til sælgere, jo mere stiger prisen.

Omvendt gælder det også, at jo flere sælgere der er, relativt til købere, jo mere falder prisen.

Sidstnævnte ser vi i øjeblikket eksemplificeret med russiske aktier, hvor folk står i kø for at få dem solgt og derfor falder prisen drastisk. Når altså børsen i Moskva holder åbent.

Prisen på en aktie er med til at definere, hvor meget der snakkes om virksomheden og har derfor en stor indflydelse i forhold til brand og "gratis reklame".

Det har derfor også en effekt på, hvor meget virksomheden sælger og hvordan den reelt klarer sig udenfor aktiemarkederne.

Prisen på aktien og dermed værdien af virksomheden er også en indikator for sundheden af virksomheden. Det har en indflydelse på, hvad og hvordan virksomheden kan agere. Hvilke lån og under hvilke vilkår de kan optages er et godt eksempel.

Jo sundere en virksomhed og jo bedre en forretning, jo mere favorable lån, kan virksomheden få adgang til.

Hvad kan man så gøre som privatinvestor, hvis man ønsker at investere passivt, som jo beviseligt giver det bedste afkast sat i forhold til aktiv investering, blandt andet grundet lavere omkostninger, men også ønsker at sortere virksomheder fra, der ikke lever op til ens værdier?

En lang sætning til et kompliceret spørgsmål der dog er et kort svar på. Det kan man med ESG-fonde.

A "Leave No Trace" sign in a Florida state park says "Take nothing but pictures, leave nothing but footprints." This image first appeared on https://www.florida-guidebook.com
Med investering i ESG-fonde sørger du for, at du sorterer de værste syndere fra, når det gælder miljø- sociale- og ledelsesmæssige forhold.

ESG-fonde

ESG står for:

  • Environmental
  • Social
  • Governance

En ESG-fond screener virksomheder fra, der ikke lever op til bestemte kriterier indenfor hver af de tre områder.

Du vil eksempelvis ikke blive investeret i virksomheder inden for våben-, gambling- eller tobaksbranchen.

Det kaldes for en negativ screening, fordi fonden vælger virksomheder fra.

I flere år har der været et tiltagende fokus på grøn eller bæredygtig investering. Det vil sige, at der sorteres virksomheder fra der ikke lever op til kriterier indenfor det første af de tre områder, Environmental.

Er investering i det hele taget nyt for dig? Så start med investering for begyndere.

Ansvarlig investering handler dog om andet og mere end bæredygtighed.

Det kunne eksempelvis være våben,  som er blevet væsentligt mere relevant på det sidste. Hvis du gerne vil sortere våben som investering fra, så kan du gøre det med fonde, der screener på andet og mere end bæredygtighed.

Det kan ESG-fonde.

Men kan du det hos NORD.investments? Ja.

Med en ansvarlig investering sørger NORD.investments for, at dine penge ikke er investeret i virksomheder, der producerer våben.

Ansvarlig investering med NORD.investments

Hos NORD.investments har vi gjort det nemt at investere i en portefølje, der kun består af ESG-screenede fonde, når det gælder aktierne.

Når du har fået din gratis investeringsplan og derfor fundet frem til din risikoprofil, kan du tilvælge en ansvarlig portefølje.

Det gøres nemt med ét klik.

Med ét enkelt klik kan du sørge for, at dine penge investeres i en ansvarlig portefølje.

Det betyder, at du bliver investeret i en portefølje, hvor alle fonde er ESG-screenede.

Sværere er det ikke.

Så, hvis det er vigtigt for dig, at dine penge ikke placeres i aktier, du ikke kan stå inde for, er en ansvarlig investering i ESG-screenede fonde den rigtige løsning.

Hvis det er vigtigt for dig ikke at investere i våben, så vælg fonde, der sorterer de aktier fra.

Hos NORD.investments er det tilmed gjort nemt. Husk, at du altid kan starte med en gratis investeringsplan.

Du kan også booke en introduktion til NORD.investments, hvis du har brug for en mere personlig snak, tage til et gratis webinar eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 hverdage mellem kl. 9:00 - 17:00.

Trustpilot rating
Trustpilot Stars

Trustpilot Logo


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.