Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

08.06.2017 / Læsetid: 5 min

Derfor er spredning vigtigt for din investeringsportefølje


Flere danskere har meget få aktier i deres portefølje og forskningsresultater viser, at det er en usmart løsning. Diversificering, også kaldet spredning, er vigtigt når man skal minimere risikoen ved investering. Diversificeringen er ligeledes et vigtigt værktøj når der ønskes at følge markedet, med minimal risiko og højest muligt afkast. Kig med her og få et indblik i mekanismerne bag.

KEY TAKEAWAYS:
  • Risiko er ikke nødvendigvis dårligt, det afhænger af din risikovillighed

  • Diversifikation er et vigtigt element for at minimere risikoen og opretholde afkast

Er din portefølje diversificeret tilstrækkeligt? Lav en gratis personlig investeringsplan her på 3 min og se hvordan vi sammensætter din portefølje.

Sammenhæng mellem afkast og risiko

Afkast og risiko er kernen af investering og et komplekst emne, men vi vil forsøge at holde det simpelt. Risiko betegnes som den usikkerhed der er for at en investering ikke rammer det forventede afkast. Risiko er et negativt ladet ord, men det kan lige såvel være det modsatte. Risikoen kan gå begge veje og sandsynligheden for at du får et afkast der er højere end det forventede afkast er identisk med sandsynligheden for at det er lavere. Jo større risiko ved en investering, jo større sandsynlighed er der også for et højere afkast og omvendt et lavere afkast. Omvendt fungerer det med lav risiko, hvor sandsynligheden for at det faktiske afkast er lig det forventede afkast øges som risikoen falder. Som nedenstående billede viser, kan risikoen opfattes som et interval.


U.S. Treasury Bills, U.S. Treasury Bonds og U.S. Stocks benyttes som illustration for højere risiko.

De stiplede linjer markerer intervallet. I dette interval vil afkastet med eksempelvis 90% ligge, givet et forventet afkast - "Average" i figuren. Jo lavere risiko, jo mindre interval og omvendt. Risikoen er således et udtryk for hvordan afkastet kan svinge.

Hvad er diversifikation?

Diversifikation handler om at sprede en investering over flere forskellige aktiver, for derved at minimere risikoen og opretholde afkastet. Der findes to typer risiko, hvor diversifikation benyttes til at fjerne den virksomhedsspecifikke risiko.

Systematisk risiko

De to typer risiko benævnes som systematisk- henholdsvis usystematisk risiko. Den systematiske risiko er den risiko der ikke kan minimeres eller elimineres gennem diversifikation, denne risiko betegnes også som markedsrisikoen. Et eksempel på den systematiske risiko forekommer ved hændelser som påvirker et helt marked, eksempelvis aktiemarkedet generelt. Dette kan være dotcom-boblen fra årtusindeskiftet eller finanskrisen i 2008. Det er ikke muligt at fjerne hændelser som disse gennem diversifikation.

Usystematisk risiko

Den usystematiske risiko er derimod den del der kan diversificeres væk. Den usystematiske risiko påvirker kun den enkelte virksomhed eller én specifik branche. Det betyder, at har du diversificeret din portefølje, vil en hændelse der påvirker en enkelt virksomhed ikke påvirke din portefølje på nogen betydelig måde. Dette kendes derfor også som den virksomhedsspecifikke risiko. Et simplificeres eksempel på dette kan opstilles på følgende måde:

Du investerer ved køb af aktier i en isbutik. Når solen skinner sælger butikken massere af is, men når det regner sælger de ingenting. Derudover køber du aktier i en paraplybutik. Når solen skinner sælger butikken ingenting og når det regner sælger butikken massere af paraplyer. Ved at investere i begge fjerner du risikoen for regnvejr henholdsvis solskin. Det betyder at dit afkast vil være mere stabilt som følge af diversifikationen. Således blottes du ikke for muligheden for regnvejr, ved kun at investere i isbutikken og omvendt.

Havde du blot investeret i isbutikken ville værdien af aktien stige som følge af salget på solskinsdage og falde som følge af regnvejr. Dermed er der den konstante risiko for regnvejr og dermed intet afkast. Ved diversifikation i dette eksempel, fjernes denne risiko og der sikres hele tiden afkast på porteføljen.

Optimér dit risikojusterede afkast gennem diversificering

At minimere sin risiko til et givent afkast betyder, at man opnår det højest mulige risikojusterede afkast. Dette bliver relevant når man opretter en portefølje med to eller flere underliggende aktiver. Ved at oprette en portefølje opstår der diversifikation. Et eksempel på diversifikation illustreres i nedenstående:

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Af grafen ses de mulige allokeringsmuligheder med to forskellige værdipapirer. Er 100% placeret i aktiv 1, vil du ligge øverst oppe til højre og omvendt. Det betyder at du vil flytte dig langs den sorte linje alt efter hvordan investeringen er allokeret mellem de to aktiver. Såfremt der er flere værdipapirer i porteføljen, vil grafen se anderledes ud men med samme koncept.

Det ses at du ville kunne opnå et højere afkast til samme risiko alle steder på den øvre del af grafen kontra den nedre del. Dette er den efficiente linje som alle investorer bør ønske at ligge på. Såfremt dette ikke er tilfældet opnås ikke det optimale risikojusterede afkast. Ligger du på den nedre del, ville der kunne opnås et højere afkast til samme risiko, ved et optimalt risikojusteret afkast.

Korrelation

Hvorvidt eksemplet fra før gælder til perfektion i praksis, afhænger dog af korrelationen mellem de respektive værdipapirer. Korrelationen fortæller om hvordan værdipapirerne svinger i forhold til hinanden. Korrelerer to værdipapirer med ”-1”, vil den ene stige med præcis det samme som den anden falder og omvendt. Korrelerer to værdipapirer med ”+1” vil de begge stige og falde identisk og dermed svinge i takt. Korrelationen kan også ligge mellem de to ydre punkter, hvor samme princip gør sig gældende.

Man snakker om en diversifikationsgevinst. Denne kan opnås ved at købe aktiver der ikke svinger i takt. Diversifikationsgevinsten handler således om, at få en lavere risiko på hele porteføljen end risikoen på de enkelte aktiver for sig, alt imens det forventede afkast opretholdes. Her er det blandt andet vigtigt at investere i både obligationer og aktier, da disse ikke svinger i takt.

Netop denne diversifikation er afgørende for at følge markedet gennem passiv investering. Dette gøres så effektivt som muligt ved at investere i ETF’er. ETF’erne minimerer omkostninger og diversificerer på samme tid maksimalt. Herved replikeres markedet. Ved en portefølje der indeholder så mange aktiver, fjernes den virksomhedsspecifikke risiko praktisk talt helt.

Skal vi hjælpe dig?

NORD.investments er en digital formuepleje service, der sætter din investering på autopilot. Markowitz er manden bag teorien og vi i NORD tror som ham på, at diversifikation er det gyldne frø. Det giver en unik mulighed for simpelt og billigt at følge markedsafkastet. ETF’erne indeholder flere tusinde værdipapirer og den vej igennem skabes diversifikationen. Tænk på eksemplet med de to værdipapirer fra tidligere og sammenlign så med en portefølje bestående af 7 ETF’ere med flere tusinde forskellige værdipapirer. Således forsøger vi ikke at spå om kurserne på individuelle aktiver, men fokuserer derimod på datadreven, risikobaseret spredning på tværs af brede aktivklasser.

Få en gratis personlig investeringsplan baseret på lavomkostnings indeksfonde her.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.