Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

10.07.2019 / Læsetid: 5 min

De bedste investeringsråd fra 3 finansmænd

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Vi har efterhånden haft en del garvede finansmænd inde forbi NORD-studiet. Heriblandt serieiværksætter og forfatter Lars Tvede, investeringsdirektør i Kirk Kapital A/S Teis Knuthsen og investeringsrådgiver for Pengeministeriet Karsten Engmann Jensen.
De interviewede har glædeligt delt ud af deres store viden inden for investeringsområdet.

Hvad er dit bedste investeringsråd, Lars Tvede?

"Forstå hvad du ikke kan. Hvis man er lille investor og ikke er super ekspert og man køber, hvem er det så der sælger?”, Lars Tvede.

Lars Tvede, serieiværksætter og forfatter.

Lars Tvede mener, at man som investor skal forstå hvad man ikke kan, hvilken holdning også deles af tidligere "Hedge Fund Manager" Lars Kroijer, der også blev interviewet af NORD. Hvis man (som langt de fleste private investorer) er en lille investor og ikke er nogen super aktieekspert, så skal man være meget varsom med at overvurdere ens egne investeringsevner.
Hvis man eksempelvis beslutter sig for at købe en aktie, så skal man overveje hvem der sælger aktien til én - tænk hvis dem der sælger aktien til én, er nogen særdeles veluddannede mennesker, der sidder og forvalter hundredvis af milliarder, med den største indsigt i det pågældende aktieselskab. Det er ofte tilfældet på aktiemarkedet, at du som lille privat investor handler aktier med større profesionelle investorer, der både har mere tid til rådighed og mere dybdegående viden om de enkelte selskaber end dig som lille privat investor.

Derfor anbefaler, Lars Tvede, at man ikke handler for meget på aktiemarkedet, men at man fastlægger en fast aktivallokeringsstrategi. Man kan gøre det ved f.eks. at investere i forskellige aktivklasser, såsom aktier og obligationer. Netop sådan en portefølje får du både nemt og billigt via NORD.investments. Start med at få en gratis investeringsplan her.

Hør Lars Tvedes bedste investeringsråd:

Se hele interviewet med Lars Tvede her, der er optaget fra hans bjerghytte i Schweiz.

Hvad er dine bedste investeringsråd, Teis Knuthsen?

"Renters-rente effekten er meget væsentlig – en pension med en tidshorisont på 30 år, skal være investeret”, Teis Knuthsen.

Teis Knuthsen - mit bedste investeringsråd
Teis Knuthsen investeringsdirektør i Kirk Kapital A/S.

Det betyder alverdens, at din formue er investeret over en lang tidshorisont. Renters-rente effekten af det løbende afkast, der tillægges din formue når investeringen stiger i værdi, ruller hele tiden snebolden endnu større. Ifølge Albert Einstein, er renters-rente effekten verdens ottende vidunder. For at få mest mulig gavn af renters-rente effekten kræver det dog, at du har en længere investeringshorisont end blot nogle år.

Følg markedsafkastet

"Det er vigtigere at opnå markedsafkastet, end at forsøge at opnå merafkast”, Teis Knuthsen.

Det kan nemlig være næsten umuligt at time markedet med succes og man kan i forsøget derpå, med stor sandsynlighed risikere, at ende med et lavere afkast end markedsafkastet. Det er altså vigtigt, at være tro over for sine investeringer, over en længere tidshorisont - vel at mærke uden at handle hyppigt undervejs.
Der er flere forskellige handelsomkostninger forbundet ved hver enkel handel og hyppig handel er med til at kvæle afkastet gevaldigt.

Teis Knuthsen udtaler, at du som langsigtet investor, langt bedre kan absorbere store perioder med tab på aktiemarkedet end mere kortsigtede investorer, da du som langsigtet investor jo ikke skal bruge pengene lige foreløbig.

Investér bredt

Når du spreder risikoen i dine investeringer, ved at investere i flere forskellige aktivklasser, såsom eksempelvis aktier samt virksomheds- og statsobligationer, mindsker du risikoen for at tabe store dele af din formue. Ligeledes vil en udvælgelse af mange forskellige aktieselskaber, i stedet for få, mindske risikoen for store tab.
Desuden opnår du i højere grad markedsafkastet jo tættere du kommer på at eje hele markedet, hvorfor det er en god idé at sprede sin investeringer, i stedet for at udvælge "hvilke aktier man tror vil stige mest".
Det viser sig nemlig også, at det er de færreste, der som privatinvestorer, lykkes med at slå markedet når de forsøger på det, ved selv at udvælge aktier.

Investér omkostningseffektivt

"Ha' styr på dine omkostninger - det hjælper rigtig meget med afkastet på lang sigt”, Teis Knuthsen.

Klik her for at se hele interviewet med Teis Knuthsen.

Hvad er dine bedste investeringsråd, Karsten Engmann?

"Alle undersøgelser viser, at dem der handler mest, er dem der får det dårligste afkast”, Karsten Engmann Jensen

Karsten Engmann - mit bedste investeringsrådKarsten Engmann Jensen, økonomisk rådgiver i Pengeministeriet.

Hvis du investerer langsigtet, skal du ikke handle ofte, da det medfører mange handelsomkostninger. Rigtig mange investorer tror fejlagtigt, at de kan læse markedet, og dermed finde ud af hvornår enkeltaktier eller sågar hele markedet står overfor en stigning eller et fald. Alle undersøgelser viser dog, at det er langt de færreste (hvis overhovedet nogen), der besidder sådanne forudsigelsesevner.

Hør Karsten Engmann Jensen fortælle om et af hans bedste investeringsråd herunder:

Du kan også høre alle Karsten Engmann Jensens råd i interviewet med ham.

Finansmændenes råd:

1. Forstå hvad du ikke kan som investor.
2. Investér over en lang tidshorisont.
3. Stil dig tilfreds med markedsafkastet.
4. Investér bredt.
5. Investér omkostningseffektivt.
6. Hold dig fra hyppig handel.

Det er den bedste investering.

Hvis du stadigvæk ikke er tryg ved at give dig i kast med at investere selv, kan du overveje at bruge NORD.investments investeringsløsning. Du kan tage en gratis investeringsplan her.

NORD.investments tilbyder en simpel måde at investere på til ultra lave omkostninger og stor spredning.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.