Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

19.02.2019 / Læsetid: 4 min

BOOST DIN OPSPARING MED LØBENDE INDBETALINGER

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Løbende indbetalinger kombineret med effekten af renters rente, kan sikre dig en større formue. Med løbende indbetalinger investerer du både når markedet er billigt og dyrt.

Key Takeaways:
• Investér løbende og opbyg med årene en større opsparing.
Det tager 20 år at blive millionær, hvis du starter med at investere 30.000 kr. i dag og løbende indbetaler 2.000 kr. til investering hver måned i 20 år.

• Ved løbende at indbetale til investering køber du både når markedet er billigt og dyrt.

• Den kloge investor investerer ved at sætte automatiske kontinuerlige overførsler til investering op og spenderer sin tid på andre hobbyer. Den kloge investor ved nemlig, at det hverken er smart at forsøge sig med markedstiming eller aktieudvælgelse. Vedkommende stiller sig fuldt tilfreds med markedsafkastet.

Drømmer du om at blive millionær?

Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it … He who doesn’t … pays it” – Albert Einstein

Mange drømmer om at blive millionær, men for mange forbliver drømmen om millionen alene en drøm.
De fleste vil nok påstå, at millionærer er dem, der har solgt deres succesrige virksomhed, har kæmpet sig til tops på karrierevejen, har været heldige at vinde den store lottogevinst, har opnået en større boliggevinst eller nyder godt af en arv i millionstørrelsen.
Der er dog også en anden, ofte overset, vej til millionen. Vejen har historisk set vist sig at være ganske simpel og solid, omend den kræver lidt disciplin. Helt konkret udføres metoden ved løbende at indbetale penge til investering - over en længere årrække nyder investeringerne godt af renters rente effekten og kan være med til at forøge din opsparing betragteligt.

Millionærtabellen:

Millionærtabellen (egen tilvirkning) ovenfor viser helt konkret, hvor mange år du har til millionen, hvis du starter med at investere 30.000 kr. og efterfølgende foretager månedlige indbetalinger til investering. Det antages, at der årligt opnås et afkast på 6,5 % (hvilket er det årlige forventede afkast (før omkostninger og eventuel SKAT) for risikoprofil 20's portefølje.

Hvis du eksempelvis starter med at investere 30.000 kr. og månedsvis indbetaler 5.000 kr. til investering med et årligt afkast på 6,5 %, bliver du millionær efter 11 år.

Hvor meget har du mulighed for at indbetale løbende hver måned?

Den kloge investor sætter sine indbetalinger på autopilot

En god måde, hvorpå man nemt kan fastholde sin indbetalingsdisciplin, er ved at sætte sine indbetalinger på autopilot. Det gør man helt konkret ved at overføre faste månedlige beløb til investering via sin egen netbank. Ved at sætte dine indbetalinger på autopilot, glemmer du ikke at investere og køber dig ind i markedet - både når det er billigt og dyrt. Du forsøger altså ikke at time markedet, hvilket kan være klogt ikke at forsøge, da ingen kan forudse markedet. Læs mere om det i blogindlægget: Er aktiemarkedet på vej op eller ned?.

Derudover vil du med løbende indbetalinger altid være investeret, hvilket også er vigtigt. Er man ude af markedet blot få børsdage om året, kan man risikere at miste store dele af sit langsigtede afkast på investeringerne. Læs mere om det i blogindlægget: Hvorfor du altid skal være investeret i aktiemarkedet

Indbetal løbende til investering via NORD.investments

Hos NORD sørger vi for at dine penge bliver formidlet bedst muligt, til lavest mulige årlige omkostninger (Altid til maksimalt 0,75 % i totale årlige omkostninger). Du kan løbende indbetale helt ned til 1.000 kr. (der vil blive investeret for dig efter accept). Du vil blive eksponeret i hele markedet således at din risiko er minimal samtidigt med at du får et årligt forventet afkast på mellem 3,37 - 6,5 % (alt efter din risikoprofil).

Ønsker du at vide mere om investering, privatøkonomi og omkostningers betydning for dit afkast, så læs mere på NORD's blog her.


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.