Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

17.02.2021 / Læsetid: 10 min

Bæredygtig investering: Investering i klima og en bedre verden

SuneInvesteringsøkonom

Bæredygtig investering: Investering i klima og en bedre verden
Få aspekter fylder i øjeblikket mere i investeringsverdenen end den bæredygtige, grønne og ansvarlige dagsorden.

Hovedpointer

 • Indirekte påvirker du verden igennem din investering
 • Den direkte påvirkning igennem aktier er minimal
 • Du kan sagtens være en bæredygtig og passiv investor på samme tid

Investering i en bedre verden

Få aspekter fylder i øjeblikket mere i investeringsverdenen end den bæredygtige,  grønne og ansvarlige dagsorden.

Med rette.

I en verden, hvor fokus i høj grad er på at gøre en forskel, er det ikke underligt, at dette fokus i stigende grad også finder vej ind i investeringsverdenen. Der er jo trods alt også almindelige mennesker, der foretager køb og salg på aktiemarkedet.

Mange investorer, og sikkert også dig siden du læser med, ønsker ikke, at deres penge skal bidrage til en dagsorden, de ikke ønsker at støtte. Du ønsker, at dine penge skal gøre en positiv forskel.

Det skal vi alt sammen blive klogere på i dette indlæg ved at se nærmere på:

 • Ingen direkte impact
 • Den indirekte impact
 • Hvad betyder ESG?
 • Bæredygtig investering og afkast
 • Omkostningerne ved bæredygtig investering
 • Passiv investering
 • Passiv bæredygtig investering
 • Det bæredygtige filter
 • Bæredygtig investering via NORD

God læselyst.

Ingen direkte impact

Vi kan lige så godt få et af de store problemer på bordet, når det gælder bæredygtig investering.

Det er nemlig sådan, at når du køber aktier, køber du dem “brugt”. Du køber dem af en anden investor, hvad end det gælder en privatinvestor eller en større fond af en art. Du handler derfor oftest ikke direkte med selve virksomheden.

Det gør sig kun gældende ved en børsnotering eller i det tilfælde, at virksomheden bruger noget af indtjeningen på at tilbagekøbe aktier, for på den måde at presse kursen op til fordel for investorerne.

 • Det betyder, at dine penge ikke går direkte til virksomheden.

Det er en meget vigtigt pointe, som de færreste nye investorer helt er klar over.

Det kan også tolkes som, at du dermed ikke direkte støtter den pågældende virksomhed eller deres dagsorden, hvad end den er bæredygtig, grøn eller ansvarlig.

For at lave den slags investeringer, skal du ind som investor på et tidligere tidspunkt. Et tidspunkt, der er svært tilgængeligt for den almene investor. Tænk eksempelvis på det populære DR program Løvens hule. Her køber investorerne sig ind i virksomheder på et meget tidligt stadie, før de eventuelt børsnoteres og er offentligt tilgængelig for investering.

Du kan altså ikke direkte påvirke virksomheden via køb af aktier i børsnoterede virksomheder.

Det du kan gøre, er at påvirke efterspørgslen. Jo flere der ønsker at købe en aktie, relativt til dem der ønsker at sælge, desto mere stiger prisen.

Den indirekte impact

Det du i stedet gør, når du foretager en grøn investering på aktiemarkedet, er, at du indirekte påvirker den retning, verden bevæger sig i.

Med dit køb af en bestemt aktie eller en ved at følge en bestemt bæredygtig strategi, foretager du et valg såvel som et fravalg.

Solceller er en bæredygtig investeringsmulighed
Solceller er en af mange bæredygtige investeringsmuligheder

Du fortæller verden, såvel som aktiemarkedet, at du tror på og støtter den ene type virksomhed frem for den anden. Det er lidt som at skrive et debatindlæg, hvor du giver din mening til kende med ord. Når det gælder investering, er det dine penge, der taler i stedet for dig.

 • Det sender et signal om en retning, en dagsorden og en ansvarlig investering.

Er der nok investorer, der gør det, bliver virksomhederne indirekte tvunget til at følge den dagsorden. Som børsnoteret virksomhed er deres ejere helt almindelige mennesker, hvad end de selv investerer eller deres pensionsselskab gør det for dem. En virksomhed skal lytte til deres ejere, ellers kommer de i problemer.

En investering på aktiemarkedet er derfor indirekte et ryk i en bestemt retning mod en bestemt dagsorden.

Det er derfor muligt for dig indirekte at påvirke retningen for erhvervslivet baseret på, hvordan du placerer dine penge.

Hvad betyder ESG?

ESG-parametrene er buldret frem de seneste år som investeringsverdenens måde at anskue virksomheder i lyset af nogle meget aktuelle dagsordener.

Miljø er 1 af 3 elementer i ESG
Miljøkriteriet 1 af 3 kriterier ved ESG

ESG står for:

 • Environmental
 • Social and
 • Governance

På dansk:

 • Miljø-
 • Sociale- og
 • Ledelsesmæssige forhold

ESG er en måde at skabe en overskrift for tre kriterier, der kan bruges til at vurdere virksomheder.

Arbejder virksomhederne med produkter, der direkte skader miljøet. Det kunne eksempelvis være olie- og kulproduktion.

Arbejder de med produktion af produkter, der skader sociale forhold. Det bedste eksempel her er nok våbenproducenter.

Ellers arbejder de ikke seriøst nok i forhold til ledelse. Det kunne gælde FNs Globale Compact principper eller ligestilling.

Det virker næsten åbenlyst, at der på baggrund af de tre kriterier kan dannes en score. Både inden for det enkelte kriterium, men også samlet.

 • Denne score kan derfor fortælle noget om den enkelte virksomhed set i forhold til ESG-kriterierne.

ESG anvendes derfor til at screene virksomheder og dermed også til at skabe et filter, der kan anvendes i forbindelse med investering.

Mere om det senere i indlægget.

Bæredygtig investering og afkast

Det er umuligt at vide, hvad fremtidens afkast bliver eller hvilke sektorer, regioner eller tendenser, der vil give det bedste afkast.

Det forventede afkast på NORDs ansvarlige porteføljer ligger ikke langt fra vores standard porteføljer
Det forventede afkast på NORDs ansvarlige porteføljer er antaget at være ens med NORDs standardporteføljer.

Historisk set har value-aktier slået growth-aktier, men det har ikke været tilfældet de sidste 10 år, så hvorvidt det stadig gælder, er der reelt ingen der ved.

Prisen på en aktie afspejler investorernes forventning til aktien i fremtiden. Det er ikke et øjebliksbillede. I hvert fald ikke, hvis man tror på det efficiente marked, som er en hypotese om, at prisen altid afspejler al tilgængelig information.

Der er i øvrigt uddelt en nobelpris for til Eugene Fama for netop den teori.

Derfor er der ikke nogen, der ved, hvor fremtidens afkast kommer fra. Gør de det, er det allerede afspejlet i prisen på aktierne.

Der er dog ikke nogen tvivl om, at bæredygtig investering fylder meget på den globale dagsorden. Det er derfor også rimeligt at tro, at en stor del af fremtidens investeringer vil pege i den retning.

Om det vil betyde, at den slags investeringer vil klare sig bedre end gennemsnittet, er der dog ingen, der kan vide. Dit gæt er lige så godt som mit.

 • Men det forventede afkast baseret på risiko er det samme som med NORDs standardporteføljer.

Det er derfor en vigtig pointe for dig som investor, at du ikke går på kompromis med afkastet, fordi du vælger en ansvarlig investering.

Herunder kan du se afkastet for NORDs 20 forskellige ansvarlige porteføljer i 2020.

Afkastet på NORDs ansvarlige porteføljer
Afkastet på NORDs ansvarlige porteføljer i 2020

Det kan du læse meget mere om i blogindlægget: Porteføljernes afkast i 2020.

Omkostningerne ved bæredygtig investering

Ved du lidt om det at investere, ved du også, at omkostningerne har en meget stor betydning for dit afkast.

Hvis du har en stor spredning på din investering, mener vi faktisk, at omkostninger har den største betydning for, hvilket afkast du kan forvente at få.

Vi er alle sammen forskellige og derfor er der også stor forskel på, hvorvidt om hovedmålet med investeringen, er det højest mulige afkast eller at investere ansvarligt. Det ville i hvert fald være tilfældet, hvis du var nødt til at gå alvorligt på kompromis med de lave omkostninger, hvis du investerer med ønsket om at præge verden i en mere bæredygtig retning.

Omkostninger er altid vigtigt - bæredygtighed eller ej.
Omkostninger er altid vigtige i investeringsøjemed - bæredygtig investering eller ej.

Grafen viser omkostningerne hos NORD.Investments på 0,75 % og andre ved 2,5 % (vi antager et årligt afkast på 6 %).

Det er ikke tilfældet.

Heldigvis.

Omkostningerne er faktisk ikke markant højere, når det gælder bæredygtig investering. Det gælder naturligvis kun så længe, at du investerer efter en passiv strategi.

Passiv?

Passiv investering

Inden for investeringsverdenen findes der to helt grundlæggende tilgange til investering.

 • Aktiv investering
  &
 • Passiv investering

Med aktiv investering søger investoren at slå markedet, slå gennemsnitsudviklingen med risikoen for at underperforme.

Passiv investering derimod har til formål at skaffe et afkast så tæt på gennemsnitsudviklingen som muligt.

Samlet set må gennemsnittet af aktiv og passiv investering dog være lig med gennemsnittet. Ellers er der nogle matematikbøger og en verden, der ikke længere giver mening.

Begge dele er gældende før, at der er fratrukket omkostninger.

Da der er væsentlig mere arbejde, langt flere ansatte og flere handler i fonde, der følger en aktiv strategi, er omkostningerne derved oftest også markant højere.

 • Vis a vis er det gennemsnitlige afkast ved passiv investering højere end ved aktiv investering.

Passiv investering kan foretages med danske indeksfonde, men omkostningerne er markant lavere med ETFer, som er det, vi hos NORD gør brug af i vores porteføljer. På den måde, kan vi holde omkostningerne på et rigtig lavt niveau.

Vil du gerne vide mere om ETFer? Læs vores ETF guide: Sådan investerer du i ETFer.

Tilbage til det bæredygtige element.

Passiv bæredygtig investering

Det skulle gerne være ret klart, hvorfor passiv investering er vejen frem. Det giver ganske enkelt det højeste afkast efter omkostninger.

Et højt afkast er rart og vel nok et ret vigtigt parameter for de fleste investorer. Måske endda det vigtigste parameter.

Men som vi var inde på tidligere, kan der også være andre formål end blot det monetære. Du læser sandsynligvis dette indlæg, netop fordi du har andre formål med din investering.

Der må gerne være tale om:

 • Bæredygtig investering
 • Grøn investering
 • Ansvarlig investering

Derfor må formålet være at finde ud af, om det er muligt at kombinere eksempelvis bæredygtig investering med en passiv strategi.

Det er det!

 • Fordi der findes sådan noget som en ESG-score, er det ikke svært at sammensætte et filter på baggrund heraf.

Det svære er at gennemgå virksomhederne og give dem en score i forhold til kriterierne. Disse kan naturligvis opfattes ret subjektivt og øvelsen går derfor ud på at være så objektiv som muligt.

Derudover udvikler dette felt sig hele tiden og med den øgede fokus på de forskellige parametre bliver vores samlede forståelse af dem selvfølgelig også ændret over tid.

Der kunne godt argumenteres for, at det at ændre på indholdet af ens investeringer baseret på en ESG-score har et snert af aktiv forvaltning over sig. Der fjernes noget fra indekset baseret på en aktiv holdning. I det her tilfælde vil de fleste investorer jo netop gerne, at der tages et aktivt valg om indhold.

Tilbage til filteret.

Det bæredygtige filter

Da passiv investering heldigvis er udbredt og vinder voldsomt frem verden over, findes der veletablerede indeks, hvad end det gælder specifikke sektorer, regioner eller sågar et verdensindeks.

 • Den simpleste måde at gøre bæredygtig investering muligt, er derfor at tage et eksisterende indeks og tilføje filteret.

Se eksempelvis her, hvor NORDs ansvarlige porteføljer bliver sammenlignet med en række andre indeks:

NORDs ansvarlige porteføljer følger de mest ansvarlige sektorer.
NORDs ansvarlige porteføljer følger de mest ansvarlige sektorer. Kilde‌‌

Det er tydeligt, hvordan nogle sektorer ganske enkelt ender med at fylde markant mindre i investeringen, da virksomheder deri ikke lever op til bæredygtig investering, bliver sorteret fra.

Energisektoren, som naturligvis også indeholder bæredygtige virksomheder, ikke mindst når det gælder Danmark, fylder markant mindre. Det er stadig sådan, at størstedelen af virksomheder i den sektor lever af at sælge fossile brændstoffer. Derfor fylder den sektor mindre, når det gælder bæredygtig investering.

Hvis virksomhederne indstiller sig på den nye dagsorden og skifter fokus, vil de selvfølgelig blive inkluderet igen. Det er derfor ikke utænkeligt, at energisektoren i bæredygtig investering vil vokse med tiden, hvis sektoren omstiller sig.

Et andet godt eksempel er industrisektoren, hvis produktion, såvel som produkter, har et stykke vej endnu, før mange af virksomhederne kan siges at være en bæredygtig investering. Derfor fylder den sektor også samlet set mindre, når der skal investeres bæredygtigt.

Fossile brændstoffer, våben og tobak fylder markant mindre i NORDs ansvarlige porteføljer
Fossile brændstoffer, våben og tobak fylder markant mindre i NORDs ansvarlige porteføljer end i NORDs standardporteføljer. Kilde

Læg mærke til, hvordan fossile brændstoffer fylder væsentligt mindre i NORDs ansvarlige porteføljer.  Det er ret tydeligt, hvordan dine penge er med til at støtte en anden dagsorden end den olie- og kulselskaberne har.

 • Mindre CO2 og våben. Mere grøn energi og etik.

Vil du lære mere om NORDs ansvarlige porteføljer? Læs rapporten fra Matter Insights om NORDs porteføljer.

Bæredygtig investering med NORD

Her hos NORD kan du selvfølgelig også investere med omtanke for både bæredygtighed, den grønne omstilling og ansvarlighed.

Start en bæredygtig og ansvarlig investering i dag
Start en bæredygtig og ansvarlig investering i dag

Det er hverken sværere eller dyrere end at lade være.

 1. Først opretter du en gratis investeringsplan
 2. Dernæst vælger du en risikoprofil
 3. Når du opretter din konto vælger du, at det skal være en ansvarlig portefølje
 4. Til slut overfører du penge til dit depot

Når du starter din investering hos NORD, slår du bare Ansvarlig portefølje til.

Vælg om din investering skal være ansvarlig eller ej.
Vælg om din portefølje skal være ansvarlig eller ej. 


Hos NORD har vi gjort det muligt at investere bæredygtigt, grønt og ansvarligt med blot ét ekstra klik.

Der er derfor ingen undskyldninger for ikke at komme i gang med investering og at få dine penge til at vokse på et grønt pengetræ.

Kom i gang med din ansvarlige og bæredygtige investering med det samme. Få en gratis investeringsplan.

Husk, at du også kan booke en introduktion til NORD.investments eller ringe til os på telefon +45 7196 9628 mellem kl. 9:00 - 17:00, hvis du skulle have nogle spørgsmål.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.