Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

21.11.2019 / Læsetid: 4 min

Ny beskatning af investering i ETF'er fra 2020

Nikolaj Bomann MertzHead of marketing

Skatten på visse ETF'er ændres fra 2020. For mange investorer betyder det et højere afkast. Vil du også vide, hvad skatteændringerne betyder for dig, så læs med.

Hovedpointer:

  • Alle aktiebaserede ETF’er i NORD.investments' porteføljer er aktieindkomstbeskattet fra 2020.
  • Skatten på udvalgte ETF'er ændres fra 2020 og vil betyde et højere afkast for en stor del investorer.
  • For mange investorer kan det bedre betale sig at omkostningsoptimere, end at skatteoptimere.

Hvad er de nye skatteregler?

Fra næste år af ændres beskatningsreglerne for visse aktiebaserede ETF'er sig. Her kommer skattesatsen til at være 27 % på afkastet af de første 55.300 kr. - over 55.300 kr. vil skattesatsen ligge på 42 %.

Alle aktiebaserede ETF’er i NORD.investments' porteføljer er aktieindkomstbeskattet fra 2020. Det betyder, at de fra 2020 beskattes som aktieindkomst, men stadigvæk efter lagerbeskatningsprincippet, hvor der altså årligt afregnes med SKAT. Aktieindkomst beskattes i dag efter realisationsprincippet og kapitalindkomst efter lagerbeskatningsprincippet.

Hvad betyder det for dig?

Nu har vi gennemgået den lidt tunge del af aktiebeskatning. Men hvordan fungerer de nye skatteregler egentlig i praksis? Her får du et eksempel på, hvordan de nye skatteregler påvirker en ETF investering på 200.000 kr.

Eksempel på de nye skatteregler

Eksemplet antager en årlig indkomst på 400.000 kr., en årlig nettokapitalindkomst på -40.000 kr., 15-årig tidshorisont og et forventet årligt afkast på 6,5 %.

Her ses det, at de 200.000 kr. giver et afkast efter skat på 4,06 % efter de nye skatteregler. Med de nuværende skatteregler vil du kun opnå mellem 3,58 % og 4,02 % alt efter din beskatningsform.

De aktiebaserede ETF’er i NORD.investments’ portefølje er alle godkendt af SKAT for 2020.  Det betyder, at de bliver beskattet som ”ny aktieindkomst 2020” i illustrationen ovenfor. Obligations-ETF’er vil fortsat blive beskattet som kapitalindkomst.

Du kan læse mere om beskatnting af ETF'ere her.

Få en gratis investeringsplan og se den portefølje, der passer bedst til dig.

Fokusér mere på omkostninger end skat

De nye skatteregler, forstærker en af vores endnu vigtigere pointer. Nemlig, at det for mange investorer bedre kan betale sig at omkostningsoptimere, end at skatteoptimere.

For en stor del privatinvestorer er det vigtigere at fokusere på omkostninger end på skat når de investerer. Man betaler nemlig omkostninger af hele sin investering, men bliver kun beskattet af afkastet.

Derudover ligestiller de nye skatteregler fra 2020 skattesatsen på visse udenlandske aktiebaserede fonde med de danske aktiebaserede investeringsforeninger.

Det er altså nemmere at opnå et højere afkast efter skat ved at fokusere på at minimere sine investeringsomkostninger fremfor at optimere på skatten.

Hvordan påvirker skat din investering?

Vi får generelt rigtig mange spørgsmål om skat, da skat kan være et meget kompliceret emne når man investerer.

Derfor har vi udviklet en skatteberegner, hvor du kan se dit afkast efter skat, for de forskellige beskatningsformer.

Ved at indtaste hvor stort et beløb du ønsker at investere/har investeret og nogle få øvrige informationer, beregnes dit forventede afkast efter skat under de forskellige beskatningsformer.

Se eksemplet på en udregning af skat her:

Beregning af aktieskat

Indtast dine oplysninger i skatteberegneren for at se de forskellige beskatningsformer.

Besøg vores skatteberegner, og se hvilken beskatningsform, der er mest attraktiv for dig.

Få en portefølje som passer til dig og din økonomi

Hos NORD.investments sørger vi altid for, at vores porteføljer er mest mulige attraktive for vores investorer.

Få en gratis og personlig investeringsplan og se hvilken portefølje, der passer til dig.

NORD.investments er en uvildig rådgiver som giver dig den løsning, der passer bedst til dig. Vi forsøger ikke at at slå markedsafkastet og vi har ingen skjule gebyrer – vi følger markedet ved at investere i ETF’ere med lave omkostninger.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.