Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

16.01.2019 / Læsetid: 4 min

PORTEFØLJERNES AFKAST I 2018

Hans-Christian HelboePortfolio Manager

Kunder i NORDs partnerbank er investeret i 20 forskellige porteføljer alt efter risikoprofil. I 2018 gav alle afkast i intervallet -1,37 til -5,57 %.

Leder du efter vores porteføljers afkast? Klik her og se det historiske afkast for hver af vores 20 forskellige porteføljer - helt tilbage til 1999.

Key take-aways:

  • I 2018 gav alle 20 porteføljer negative afkast i intervallet -1,37 til -5,57 %.
  • Set i et historisk perspektiv (1999-2018) har porteføljerne dog alle givet positive afkast i intervallet 144,4 % til 206,3 %, hvorfor et enkelt års negativt afkast ikke påvirker det samlede afkastbillede synderligt, når man altså er langsigtet investor.
  • NORDs 20 porteføljer klarede sig alle markant bedre end eksempelvis det danske OMX C25-indeks, der gav et negativt afkast på -14,25 %.

Afkast for de 20 forskellige porteføljer

Nedenstående tabel viser afkastet for kunder, der har været investeret i hele 2018 (fra den 1. januar 2018 til og med den 31. december 2018). Afkastet er opgivet i procent og baseret på afkastet i danske kroner. Afkastet ses både oplistet inden de opkrævede omkostninger og efter alle omkostninger. Størrelsen på de opkrævede omkostninger afhænger af hvor stort et beløb du har investeret, men vil for en gennemsnitskunde ligge tæt på 0,63 % for hele året.

Forskellig risiko medfører forskelligt afkast

På tabellen kan du se afkastet for de 20 forskellige risikoprofiler. Konsekvensen af et højere forventet afkast på lang sigt er større udsving fra år til år.
• Porteføljen for risikoprofil 1 indeholder 28 % aktier, 70 % obligationer og 2 % ejendomme.
• Porteføljen for risikoprofil 20 indeholder 80 % aktier, 10 % obligationer og 10 % ejendomme.

NORDs porteføljer klarede sig godt sammenlignet med andre investeringer

Nedenfor ses en tabel over afkastet i 2018 for populære aktier og det danske OMX C25-indeks. Selvom NORDs porteføljer alle gav negative afkast i intervallet -1,37 til -5,57 %, havde ens afkast været markant værre, hvis hele investeringen eksempelvis var placeret i OMX C25-indekset, Novo Nordisk, Pandora eller Danske Bank.
Man kan altså miste en betydelig del af sin investering, hvis man eksempelvis blot investerer i få aktier. Der er desværre mange danskere, der blot investerer i få aktier og derved ikke risikospreder sig nok. Læs mere om det i blogindlægget:
Private investorer ejer aktier i for få selskaber

I NORDs porteføljer minimeres selskabsrisikoen ved at der i de 8 forskellige fonde investeres i mere end 4.000 forskellige aktieselskaber. Samtidigt opnår man højere risikojusterede afkast, da porteføljerne også indeholder eksponering i mere end 1.500 forskellige stats- og virksomhedsobligationer. Læs mere om hvad fondene indeholder i følgende blogindlæg:
Hvilke aktieselskaber indeholder ETF'erne?

Porteføljerne i et historisk perspektiv (1999-2018)

Set i et historisk perspektiv (1999-2018) har alle NORDs porteføljer givet positive afkast i intervallet 144,4 % til 206,3 %, hvorfor et enkelt års negativt afkast ikke påvirker det samlede afkastbillede synderligt, når man altså er langsigtet investor.
En større aktieandel sammenlignet med eksempelvis obligationer i porteføljen giver som regel et højere langsigtet afkast. Men aktier giver også store udsving. Sammenligner man over en længere periode, er det tydeligt, at det forventede afkast er højere, når aktieandelen er større. Det kan du se på grafen nedenfor. Den blå kurve er for portefølje 1 og den orange kurve for portefølje 20:

Den mindre risikofyldte portefølje 1 er mere stabil over tid, men har heller ikke det samme langsigtede stigningspotentiale som portefølje 20. Til gengæld kræver den heller ikke, at investor har en så lang en tidshorisont. Er man investeret i portefølje 20 kan man opleve længere perioder med negative afkast. I sådanne perioder vil det ikke være hensigtsmæssigt at være afhængig af at skulle sælge porteføljen.

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

##Hvad investeres der i?

NORDs porteføljer består af passivt forvaltede udenlandske investeringsfonde (ETF’ere), der dækker alle de største sektorer og regioner i verden indenfor aktivklasserne: Aktier, obligationer og ejendomme.

Ved investering i ETF’ere opnås en bred risikospredning til meget lave årlige omkostninger.
Investering i ETF’ere sikrer derudover, at man ikke behøver aktivt at forvalte sin investering, hvilket betyder, at man får tid til at dyrke sine hobbyer. Læs mere om hvorfor ETF'ere kan være attraktivt at investere i her og hvad en ETF egentlig er her.

Tag en gratis investeringsplan her og find ud af hvilken af de 20 porteføljer, der anbefales til dig ud fra din risikotolerance, risikoevne og tidshorisont.


Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner, og er hverken investerings- eller skatterådgivning. Vi henviser til vores alm. forretningsbetingelser.

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.