Del den her:

Få en investeringsplan

Tag vores test og se hvordan du bør investere. Det er helt gratis og uforpligtende.

Investeringsplan

19.10.2017 / Læsetid: 7 min

10 gode argumenter for passiv investering

Hans-Christian HelboePortfolio Manager


Der er mange gode argumenter for at følge en passiv- fremfor en aktiv investeringsstrategi.
Konklusionen er entydig. Som privatinvestor opnår du ”efter al sandsynlighed” et noget højere afkast (efter omkostninger) ved at følge en passiv- fremfor en aktiv investeringsstrategi.

Key take aways:

  • Fokusér på de større økonomiske beslutninger i dit liv og spild hverken for meget tid eller energi på mindre økonomiske beslutninger. Beslutningen vedrørende om du skal følge en aktiv- eller passiv investeringsstrategi er af væsentlig karaktér, men eksempelvis er beslutningen, om du skal vælge at gå i Netto fremfor Fakta, for at spare 2 kr. på en liter mælk af megen uvæsentlig karaktér.

  • Investér passivt og end med den største slutformue. Der er mindst 10 gode argumenter for passiv investering. Du kan enten vælge at investere passivt ved gør-det-selv-metoden, eller indirekte via formueplejeordninger. NORD og NORD's partnerbank tilbyder en formueplejeordning, hvor der investeres i passive indeksfonde – de såkaldte ETF’ere for dig.

Tag en gratis personlig investeringsplan baseret på passive indeksfonde her og få en formueplejeordning med lave årlige omkostninger

Hvad er aktiv- og passiv investering?

En passiv investeringsstrategi kan defineres, som når en privatinvestor fokuserer på omkostningsminimering ved at vælge en langsigtet strategi med en køb og hold-politik. Omvendt kan en aktiv investeringsstrategi defineres, som når investoren aktivt, enten selv eller indirekte, forsøger at slå markedet ved at udvælge konkrete aktier, i forsøget på at finde ”vinderaktierne”.
En aktiv investeringsstrategi er kendetegnet ved hyppig handel og man kan følge en aktiv strategi ved for eksempel indirekte at investere i en aktivt forvaltet investeringsforening.

Herunder er 10 gode argumenter for passiv investering:

1. Markederne er tilfældige

Markederne bliver påvirket af en uafbrudt strøm af alle mulige nyheder i øst og vest, og markederne er utilregnelige og tilfældige. Nyheder ses reflekteret i selskabernes aktiekurser og alt efter hvor lang tid der går før de ses reflekteret, siger noget om markedernes effektivitet. Markedernes tilfældighed gør aktieudvælgelse og markedstiming til en kunst meget få personer (hvis overhovedet nogle) mestrer.

2. Markederne er effektive

Samtidigt med at markederne er præget af tilfældighed, er de globale aktiemarkeder også effektive.
At markederne er effektive vil sige, at alle oplysninger om ethvert selskab er kendt af investorerne og at denne viden er afspejlet i aktiekurserne, der derfor altid er fair prisfastsat.
Meget forskning viser at de større globale aktiemarkeder tenderer til at være effektive og at det derfor ikke giver mening for den private investor at hverken aktieudvælge eller forsøge på markedstiming. Selskaber er som regel ”fair” prisfastsatte (efter fremtidige forventninger til vækst) og kommer der en nyhed ud om et selskab, kan du som privat investor derfor slet ikke nå at reagere, før kursen på selskabet har ændret sig til "det nye fair kursniveau".

3. Det er næsten umuligt at slå markedet

Man bør som privatinvestor ikke følge en aktiv investeringsstrategi, da det er næsten umuligt at have succes med aktieudvælgelse og markedstiming. Man taber simpelthen til passive indeksfonde såsom ETF'ere - både hvad angår risikospredning og afkast. Læs eventuelt mere om hvorfor man ikke skal forsøge at slå markedet i følgende tre blogindlæg:
Pas på dit spillergén ved aktiehandel, Udvægelse af aktier virker ikke & Er aktiemarkedet på vej op eller ned?
Det aktive alternativ til selv at udvælge aktier er, at investere indirekte via aktivt forvaltede investeringsforeninger - men denne strategi er heller ikke til at foretrække.
Selv dyrt betalte porteføljemanagers taber i gennemsnit til deres benchmark. Se bl.a. performance-analysen af danske aktive aktiefonde, foretaget af investeringsdirektør, Teis Knuthsen (Saxo Bank). Flertallet af de danske aktive aktiefonde formår ikke at slå deres benchmark efter omkostninger er medregnet..

4. Omkostningsniveauet er altafgørende for afkastet

Den årlige omkostningsbesparelse ved at investere i passive indeksfonde (ETF'ere) fremfor i aktivt forvaltede foreninger er markant og omkostningsniveauet er altafgørende for dit afkast.
1 % ekstra i årlige omkostninger uden et modsvarende højere afkast, ved investering over en 30-årig tidshorisont, fører til din slutformue forringes med ca. -25 % - din slutformue forringes altså med en fjerdedel..
Sammenligner man ETF'ere og aktive investeringsforeninger på omkostninger, vil en ETF'er typisk kunne fås ned til en årlig omkostningsgrad på ca. 0,1%, mens en aktiv investeringsforening ofte vil have en ÅOP på 1,5-2,5 %. Den aktivt forvaltet investeringsforening er ofte 15-25 gange dyrere i årlige omkostninger end hvad en passiv ETF'er er!

5. Langsigtede historiske afkast er attraktive i sig selv

S&P-500-indekset (et indeks, der indeholder de 500 største amerikanske børsnoterede selskaber) har i perioden 1917-2017 generet et årligt gennemsnitligt nominelt (før inflation) afkast på hele 10 %. Det til trods for et kæmpe krak på Wall Street i slutningen af 20'erne, to verdenskrige og en global finanskrise i tidsperioden.
Det svarer til at investorens investering er blevet fordoblet omtrent hvert syvende år. Havde ens tipoldefar eksempelvis investeret 25.000 kr. (svarende til ca. 520.000 kr. i dag efter inflation) passivt i indekset, i 1917, så ville de 25.000 kr. hundrede år efter, altså i 2017 være blevet til mere end 344 millioner kr.!

6. Opnår en større diversificering

Diversificering er et nøgleord i investeringsøjemed. Ved at diversificere sin portefølje i forskellige aktivklasser og herunder diversificere i tusindvis af forskellige selskaber opnår en investor det bedste risikojusterede afkast.
Flertallet af passive fonde ejer andele i tusindvis af selskaber til lave omkostninger - modsat er de fleste aktivt forvaltede investeringsfonde slet ikke så bredt diversificeret.
De aktive fonde skal jo forsøge at slå markedet og må derfor udvælge et færre antal værdipapirer - dem de tror allermest på.

7. Som privatinvestor og porteføljemanager er man følelsesmæssigt påvirket når man investerer

Det er vist ikke nogen stor nyhed, at de fleste af os er emotionelle af natur og oftest træffer beslutninger udelukkende på baggrund af følelser. Disse beslutninger er dog i nogle sammenhænge knapt så rationelle.
Det er meget svært for os som privatinvestorer at ignorere alle vores følelser og træffe alle de rationelle beslutninger når vi investerer. Det samme gælder selvfølgelig for porteføljemanagers.
Forestil f.eks. en porteføljemanager der i bil på vej til arbejde oplever flere uheld og sidder i tætte trafikproppe. Vil managerens investeringsbeslutninger alle være præcise og rationelle den dag?
Ved at følge en passiv investeringsstrategi er der ingen følelser indblandet - pengene er investeret i indeksfonde, hvor en manager eksempelvis hverken praktiserer aktiv aktieudvælgelse eller markedstiming.

8. Warren buffet anbefaler de passive indeksfonde

Investeringsguruen Warren Buffet anbefaler privatinvestoren, at investere i billige indeksfonde, fremfor dyre aktivt forvaltede investeringsforeninger.
Buffet skrev i sit årlige brev til sine aktionærer:

"Når billioner af dollars forvaltes af Wall Street-folk, som tager høje gebyrer for deres service, vil det sædvanligvis også være forvalterne selv, der høster de store gevinster - ikke klienterne. Både store og små investorer burde derfor holde sig til billige indeksfonde (red. ETF´ere)."

Hvis man ikke skal lytte til investeringsguruen, Warren Buffet, hvem skal man så lytte til?

9. Handelsomkostninger er betydelige og koster formuen dyrt

Forskning fra blandt andet USA har vist, at den gennemsnitlige investor underperformer markedet
med over 3 % om året ved at føre en aktiv investeringsstrategi.
Det skyldes særligt de handelsomkostninger, der er forbundet ved at handle hyppigt og som
privatinvestor.

10. Du får tid til andre hobbyer

Selvom det rent intuitivt giver god mening at følge aktiemarkedet aktivt i både op- og nedture, så viser al forskning dog, at man ikke gør klogt i at gøre aktiehandel til sin hobby. Man får godt nok et sus af at købe og sælge, men det koster formuen dyrt grundet handelsomkostninger og det bedste råd er derfor at følge en passiv investeringsstrategi.
Med en passiv investeringsstrategi får du tid til andre hobbyer såsom familiehygge, golf, rejser osv.

Hvordan skal du så investere?

At følge en passiv investeringsstrategi giver altså i gennemsnitligt et noget højere afkast efter omkostninger end hvad det gør at følge en aktiv strategi.
Men at investere passivt er ikke ensbetydende med, at man overhovedet ikke skal gøre noget aktivt. Det er nemlig en god idé at kombinere den passive strategi med visse aktive elementer. Disse aktive elementer omfatter bl.a. løbende at rebalancere sin portefølje, således at ens oprindelige risikoprofil fastholdes. Det kan givetvist være tilfældet, at nogle aktivklasser kommer til at udgøre en for stor del af porteføljen. Læs eventuelt mere om hvorfor rebalancering er smart her.

Tag en gratis personlig investeringsplan baseret på passive "ETF'ere" her

Gør-det-selv-metoden eller via NORD?

Du kan i realiteten selv - via din egen bank/handelsplatform - replikere vores partnerbanks porteføljer (altså købe de tilsvarende ETF’ere som investeringsplanen anbefaler).
Det skal du være meget velkommen til at gøre.
Hos NORD sørger vi dog for løbende at rebalancere samt overvåge din portefølje. Derudover skal du heller ikke påregne handels-, depot- og valutamarginalsomkostninger (da disse er med i den årlige totalpris).
Disse omkostninger vil formentlig være dyrere for dig end for os, da vi gennemfører mange store ordrer og samtidigt har adgang til markedets bedste priser gennem partnerbanken.
Endnu et argument, for at investere hos NORD via NORD's partnerbank er, at dine indskudte midler investeres for dig kort tid efter du har overført dem, når beløbene altså overstiger en vis minimumsgrænse. Læs mere om hvorfor du skal via NORD og NORD's partnerbank i blogindlægget:
Hvad NORD tilbyder og hvorfor du ikke selv skal investere passivt

Vil du høre om NORD.investments? Få en introduktion over telefon til NORD. Book en tid der passer dig.

Kilder:

Bøger:
Brealey & Myers & Allen, Principles of Corporate Finance, 2014
Møller & Engsted, Din økonomi, 2015
Ackert & Deaves, Behavioral Finance, 2010

Artikler:
(Sisti, 10 reasons to own index funds, 2016)
(Wixifi, 10 reasons why passive beats active investing, 2015)
(Allen & Hebner, 10 Reasons Investors Should Switch to Passive From Active, 2016)
(Knuthsen, Performance i danske aktiefonde, 2016)
(The S&P 500 Dividends Reinvested Price Calculator (With Inflation Adjustment))


*Dette blogindlæg deler generel viden om økonomisk relaterede emner og er alene udarbejdet som informationsmateriale. Materialet er ikke et tilbud eller en opfordring til køb eller salg af værdipapirer ligesom udtalelser og holdninger udtrykt i materialet hverken er investerings- eller skatterådgivning. Materialet er udarbejdet af NORD.investments Fondsmæglerselskab A/S (i det følgende “NORD.investments”) og baseret på informationer fra kilder udvalgt af NORD.investments, og som NORD.investments anser for at være pålidelige og relevante. NORD.investments påtager sig dog ikke noget ansvar for dispositioner foretaget på baggrund af oplysningerne i blogindlægget.

NORD.investments har tilladelse som fondsmægler og er reguleret af Finanstilsynet. Investorer gøres opmærksomme på, at investering kan være forbundet med risiko for tab, som ikke på forhånd kan fastlægges, ligesom tidligere afkast, kursudviklingen historisk, simulerede afkast og afkastforventninger ikke kan anvendes som en pålidelig indikator for fremtidige afkast og kursudvikling. NORD.investments yder ikke rådgivning vedrørende pensions- og skatteforhold og du henvises derfor til at søge egen rådgivning i fornødent omfang herom. Afkast er, hvis andet ikke er opgivet, beregnet før skat og omkostninger for en standard portefølje.*

Dine investeringer i en app

NORD.investments er en digital investeringsløsning, til dig der vil investere pension, frie-, og virksomhedsmidler.

Sæt din investering på autopilot

- Med lave omkostninger og fantastisk support

Få lagt din personlige investeringsplan og se mulighederne for afkast på din investering. Det er gratis og uforpligtende.

Start her
Anders
Vil du have personlig vejledning?
Vil du have personlig vejledning?
Ring på +45 7196 9628
Vi tager telefonen i gns. efter 14 sekunder.